Các Khoản Chi Phí Được Trừ (Chi Phí Hợp Lý) Trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

các khoản chi phí được trừ (chi phí hợp lý) trong doanh nghiệp tư nhân

Các Khoản Chi Phí Được Trừ (Chi Phí Hợp Lý) Trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Tìm hiểu thông tin tài khoản 335 – giá cả phải trả là gì? Nguyên tắc, nội dung và cách hạch toán TK 335: chi tiêu tiền lương, sửa chữa thay thế tài sản cố định, lãi vay nên trả…

I. Vẻ ngoài kế toán tài khoản 335 – túi tiền phải trả

1. Thông tin tài khoản 335 – giá cả phải trả là gì?

Tài khoản 335 được dùng để làm phản ánh những khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được được tự người chào bán trong kỳ báo cáo. Nhưng thực tiễn chưa được chi trả do chưa tồn tại hóa đơn hoặc chưa đủ bệnh từ, tài liệu kế toán, và để được ghi nhấn vào giá thành sản xuất, sale của kỳ báo cáo. Xung quanh ra, TK 335 còn được dùng để phản ánh:

Các khoản phải trả cho tất cả những người lao cồn như nên trả về tiền lương ngủ phép vào kỳ.Các khoản chi tiêu sản xuất, kinh doanh của kỳ báo cáo sẽ nên trích trước, như:➢ túi tiền phát sinh trong thời hạn doanh nghiệp dứt sản xuất theo mùa, vụ;➢ chi tiêu lãi tiền vay buộc phải trả được trích trước trong trường phù hợp vay trả lãi sau;➢ chi tiêu sửa trị TSCĐ vào kỳ kế hoạch, đưa ra phí bảo hành sản phẩm, các dịch vụ mua quanh đó sẽ cung cấp.

Bạn đang xem: Các khoản chi phí được trừ (chi phí hợp lý) trong doanh nghiệp tư nhân

2. Chính sách kế toán thông tin tài khoản 335 – giá thành phải trả

Kế toán đề nghị phân biệt những khoản ngân sách chi tiêu phải trả (hay còn gọi là giá cả trích trước hoặc chi phí dồn tích) cùng với khoản dự trữ phải trả được phản ảnh trên thông tin tài khoản 352 nhằm ghi nhận và trình bày báo cáo tài thiết yếu cho tương xứng với bản chất của từng khoản mục, nỗ lực thể:

Các khoản là nghĩa vụ nợ bây giờ nhưng chưa khẳng định được thời hạn thanh toán ví dụ hoặc đã xác minh được thời gian thanh toán;Các khoản dự trữ phải trả được cầu tính tuy thế chưa xác minh được chắc chắn rằng số sẽ phải trả (ví dụ khoản ngân sách trích dự phòng để bh sản phẩm, sản phẩm hóa, công trình xây dựng xây dựng); các khoản chi phí phải trả đã khẳng định được chắc hẳn rằng số sẽ buộc phải trả;Khi lên báo cáo tài chính cần trình bày tách biệt các khoản dự phòng phải trả với các khoản cần trả thương mại và bắt buộc trả khác;Khi hạch toán các khoản ngân sách phải trả vào chi tiêu sản xuất, sale trong kỳ phải thực hiện theo nguyên tắc cân xứng giữa lợi nhuận và ngân sách phát sinh trong kỳ. Để đảm bảo an toàn không gây bất chợt biến cho chi phí sản xuất, sale được đề đạt là dự trữ phải trả.

II.Những khí cụ cần vâng lệnh của hạch toán thông tin tài khoản 335 – chi tiêu phải trả

Cần lưu ý một số khoản trích trước sẽ không còn được phản ánh vào thông tin tài khoản 335 mà đề nghị phản ánh là dự trữ phải trả, như:

Khoản trích dự phòng bh sản phẩm, sản phẩm hóa, công trình xây dựng;Các khoản dự trữ phải trả khác (tìm hiểu thêm khí cụ trong TK 352).

Về nguyên tắc, khi khoản giá cả phải trả đề nghị được quyết toán cùng với số túi tiền thực tế gây ra bị chênh lệch giữa số trích trước và ngân sách thực tế thì buộc phải được hoàn nhập.

Việc vốn hóa lãi vay trong một số trường thích hợp được ví dụ như sau:

Đối cùng với khoản vay riêng phục vụ việc xây cất TSCĐ, BĐSĐT, lãi vay được vốn hóa của cả khi thời hạn xây dựng Đối với bên thầu, ko được vốn hóa lãi vay lúc đi vay mượn để ship hàng việc thi công, tạo ra công trình, gia tài cho khách hàng, bao hàm cả trường hợp so với khoản vay mượn riêng. Ví như trường hợp bên thầu xây lắp vay tiền để kiến tạo xây dựng công trình cho khách hàng hàng.

III.Kết cấu và văn bản phản ánh của tài khoản 335 – giá thành phải trả

Bên Nợ:

TK 335

Bên Có:

– những khoản chi trả thực tiễn phát sinh đã được tính vào chi tiêu phải trả;

– Số chênh lệch về ngân sách phải trả to hơn số chi tiêu thực tế được ghi giảm đưa ra phí.

– chi phí phải trả dự trù trước cùng ghi thừa nhận vào ngân sách sản xuất, ghê doanh.

Số dư mặt Có:

Chi phí yêu cầu trả vẫn tính vào túi tiền sản xuất, kinh doanh nhưng thực tiễn chưa phát sinh.

Lưu ý: thông tin tài khoản 335 – giá cả phải trả không có tài năng khoản cấp cho 2.

IV.Phương pháp hạch toán kế toán một trong những nghiệp vụ kinh tế phát sinh công ty yếu

1. Trích trước vào giá thành về chi phí lương nghỉ phép của công nhân sản xuất:

Nợ TK 154 – túi tiền sản xuất marketing dở dang (theo Thông bốn 133/2016/TT-BCT);Nợ TK 622 – ngân sách nhân công thẳng (theo Thông tư 200/2014/TT-BTC);Có TK 335 – túi tiền phải trả.

2. Khi tính chi phí lương nghỉ phép thực tiễn phải trả mang lại công nhân sản xuất: Nếu số bắt buộc trả lớn hơn số trích trước:

Nợ TK 154 – chi phí sản xuất marketing dở dang (theo Thông tư 133/2016/TT-BCT);Nợ TK 622 – giá thành nhân công trực tiếp (theo Thông bốn 200/2014/TT-BTC);Nợ TK 335 – Số đang trích trước;Có TK 334 – Tổng lương ngủ phép thực tế phải trả.

Nếu số bắt buộc trả nhỏ hơn số trích trước:

Nợ TK 335 – Số đang trích trước;Có TK 334 – Tổng tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả;Có TK 154 – chi phí sản xuất marketing dở dang (theo Thông bốn 133/2016/TT-BCT);Có TK 622 – CP NCTT (theo Thông bốn 200/2014/TT-BTC).

3. Khoản trích trước vào chi tiêu sản xuất, marketing khi chi thay thế lớn TSCĐ dự trù sẽ vạc sinh, ghi:

Nợ những TK 241, 154, 642 (theo Thông tứ 133/2016/TT-BCT);Nợ các TK 241, 623, 627, 641, 642 (theo Thông tư 200/2014/TT-BTC);Có TK 335 – ngân sách chi tiêu phải trả.

4. Khi công việc sửa chữa TSCĐ trả thành, chuyển giao đưa vào sử dụng, giả dụ số trích trước cao hơn túi tiền thực tế phạt sinh, ghi:

Nợ TK 335 – giá thành phải trả (số đang trích trước mập hơn giá cả phát sinh);Có các TK 241, 154, 642 (theo Thông tứ 133/2016/TT-BCT);Có các TK 241, 623, 627, 641, 642 (theo Thông tư 200/2014/TT-BTC).

5. Trích trước vào giá thành sản xuất, marketing những ngân sách dự tính cần chi trong thời gian ngừng việc theo thời vụ, hoặc hoàn thành việc theo kế hoạch, ghi:

Nợ TK 154 – giá thành sản xuất marketing dở dang (theo Thông tứ 133/2016/TT-BCT);Nợ những TK 623, 627 (theo Thông bốn 200/2014/TT-BTC);Có TK 335 – ngân sách phải trả.

6. Giá cả thực tế phát sinh tương quan đến các khoản giá thành trích trước, ghi:

➤ nếu như số phát sinh lớn hơn số trích trước:

Nợ TK 154 – túi tiền sản xuất kinh doanh dở dang (theo Thông bốn 133/2016/TT-BCT);Nợ các TK 623, 627 (theo Thông bốn 200/2014/TT-BTC);Nợ TK 335 – Số sẽ trích trước;Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có);Có những TK 111, 112, 152, 153, 331, 334.

Nếu số phát sinh nhỏ tuổi hơn số trích trước:

Nợ TK 335 – Số đang trích trước;Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có);Có các TK 111, 112, 152, 153, 331, 334;Có các TK 623, 627 (theo Thông tứ 200/2014/TT-BTC);Có TK 154 – chi tiêu sản xuất sale dở dang (theo Thông tư 133/2016/TT-BCT).

Xem thêm: Thang máy gia đình 200kg loại nhỏ kích thước chuẩn nhất, thang máy gia đình nhỏ tải trọng 200kg

7. Trường thích hợp lãi vay đưa ra trả sau, cuối kỳ tính lãi tiền vay phải trả vào kỳ, ghi:

Nợ TK 635 – giá cả tài bao gồm (lãi tiền vay vốn sản xuất, tởm doanh);Nợ TK 154, 241 (lãi vay tính vào CPSX sale dở dang) (theo Thông tư 133/2016/TT-BCT);Nợ TK 627, 241 (lãi vay mượn được vốn hóa) (theo Thông tư 200/2014/TT-BTC);Có TK 335 – giá thành phải trả.

8. Trường đúng theo doanh nghiệp tạo trái phiếu theo mệnh giá, trường hợp trả lãi sau, từng kỳ doanh nghiệp yêu cầu tính trước ngân sách chi tiêu lãi vay cần trả vào kỳ vào ngân sách sản xuất marketing hoặc vốn hóa, ghi:

Nợ TK 154, 241 (lãi vay mượn tính vào giá thành sản xuất kinh doanh kinh doanh dở dang) (theo Thông tứ 133/2016/TT-BCT);Nợ TK 627, 241 (lãi vay được vốn hóa) (theo Thông tứ 200/2014/TT-BTC);Nợ TK 635 – ngân sách tài chủ yếu (nếu lãi vay mượn tính vào chi phí tài chính);Có TK 335 – ngân sách phải trả (phần lãi trái phiếu cần trả trong kỳ).

➤ Cuối thời hạn, doanh nghiệp giao dịch gốc với lãi cho những người mua trái phiếu, ghi:

Nợ TK 335 – Tổng chi phí lãi trái phiếu;Nợ TK 34311 – Mệnh giá;Có những TK 111, 112…

9. Trường hòa hợp doanh nghiệp desgin trái phiếu có chiết khấu, trường hợp trả lãi sau (khi trái khoán đáo hạn), từng kỳ doanh nghiệp đề xuất tính trước túi tiền lãi vay nên trả vào kỳ vào ngân sách chi tiêu sản xuất, marketing hoặc vốn hoá, ghi:

Nợ TK 154, 241 (lãi vay tính vào ngân sách sản xuất kinh doanh dở dang) (theo Thông bốn 133/2016/TT-BCT);Nợ những TK 627, 241 (lãi vay được vốn hóa) (theo Thông tư 200/2014/TT-BTC);Nợ TK 635 – chi tiêu tài chính (nếu lãi vay tính vào chi phí tài chính);Có TK 335 – túi tiền phải trả (phần lãi trái phiếu nên trả trong kỳ);Có TK 34312 – ưu đãi trái phiếu (số PB vào kỳ).

➤ Cuối thời hạn, doanh nghiệp giao dịch thanh toán gốc với lãi cho người mua trái phiếu, ghi:

Nợ TK 335 – Tổng tiền lãi trái phiếu;Nợ TK 34311 – Mệnh giá;Có các TK 111, 112….

V. Một số thắc mắc liên quan tiền về tài khoản 335 – chi tiêu phải trả

1. Trường hợp công ty (theo Thông tứ 133/2016/TT-BCT) có ngân sách chi tiêu đồng phục nhân viên cấp dưới năm 2022 là 12tr/năm, mang đến tháng 12/2022 NCC new xuất hoá đơn. Tại thời điểm tháng 12/2022 new hạch toán N642/C331 = 12tr thì không cân xứng với nguyên tắc doanh thu – chi phí trong kỳ. Vậy, mình sử dụng tài khoản trích trước được không?

Được

Mỗi tháng họ hạch toán, ghi:

Nợ TK 642: 1.000.000;Có TK 335: 1.000.000.

Khi nhận được hóa đối chọi hạch toán, ghi:

Nợ TK 335: 11.888.889;Nợ TK 1331: 111.111 (thuế suất 8%);Có TK 331: 12.000.000.

Tại thời điểm thanh toán giao dịch cho NCC, ta hạch toán:

Nợ TK 331: 12.000.000;Có TK 1121: 12.000.000.

2. Doanh nghiệp (theo Thông tứ 200/2014/TT-BTC) bao gồm phát sinh chi phí tiền lương cho nhân viên cấp dưới của các phần tử trong mon 6/2022 như sau: Lương của nhân viên kế toán là 6.000.000, trong các số đó tiền lương nghỉ phép là 250.000; lương nhân viên bán hàng là 7.000.000; lương công nhân cấp dưỡng 5.000.000.

➤ bọn họ sẽ hạch toán trường phù hợp trên như sau:

Nợ TK 642: 5.750.000;Nợ TK 335: 250.000;Nợ TK 641: 7.000.000;Nợ TK 622: 5.000.000;Có TK 334: 18.000.0000.

3. Tại thời gian tháng 6/2022, công ty (theo Thông bốn 200/2014/TT-BTC) có vay ngân hàng BIDV số tiền là 1 tỷ, thời hạn 1 với lãi vay là 7.7% năm để sở hữ ô tô giao hàng doanh nghiệp. Tiền lãi mỗi tháng là 41.708.333. Lãi với gốc sẽ được trả một lần hồi tháng 6/2023. Vậy từng tháng doanh nghiệp tất cả cần trích trước lãi vay cần trả không?

Theo điều 90, Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định, đối với các khoản vay trả lãi sau, nên hạch toán như sau:

Hàng tháng dn trích:

Nợ TK 635: 41.708.333;Có TK 335: 41.708.333.

➤ Đến hạn thanh toán, công ty lớn trả cả nơi bắt đầu và lãi:

Nợ TK 335 : 41.708.333 x11 tháng (lãi chi phí vay của những kỳ trích trước);Nợ TK 635: 41.708.333 (lãi chi phí vay của kỳ đáo hạn);Có TK 111; 112: Tổng tiền.

1. Vẻ ngoài kế toán a) tài khoản này dùng làm phản ánh các khoản đề xuất trả mang đến hàng hóa, dịch vụ đã nhận được trường đoản cú người buôn bán hoặc vẫn cung cấp cho tất cả những người mua trong kỳ report nhưng thực tế chưa đưa ra trả do chưa xuất hiện hóa đối chọi hoặc không đủ hồ sơ, tài liệu kế toán, được ghi dìm vào giá cả sản xuất, sale của kỳ báo cáo.Tài khoản này còn bội phản ánh cả những khoản nên trả cho tất cả những người lao cồn trong kỳ như phải trả về tiền lương ngủ phép và các khoản giá thành sản xuất, kinh doanh của kỳ báo cáo phải trích trước, như:- ngân sách trong thời hạn doanh nghiệp xong sản xuất theo mùa, vụ hoàn toàn có thể xây dựng được kế hoạch chấm dứt sản xuất. Kế toán triển khai tính trước cùng hạch toán vào chi tiêu sản xuất, kinh doanh trong kỳ những ngân sách chi tiêu sẽ buộc phải chi trong thời gian hoàn thành sản xuất, gớm doanh.

*

– Trích trước túi tiền lãi tiền vay yêu cầu trả vào trường vừa lòng vay trả lãi sau, lãi trái phiếu trả sau (khi trái phiếu đáo hạn).- Trích trước chi tiêu để tạm tính giá bán vốn mặt hàng hóa, thành phẩm bất động sản đã bán. B) Kế toán yêu cầu phân biệt những khoản ngân sách phải trả (hay còn gọi là túi tiền trích trước hoặc chi phí dồn tích) với những khoản dự trữ phải trả được đề đạt trên tài khoản 352 để ghi nhận cùng trình bày báo cáo tài chính phù hợp với bản chất của từng khoản mục, thay thể:- những khoản dự phòng phải trả là nghĩa vụ nợ bây giờ nhưng thường xuyên chưa xác định được thời hạn thanh toán nắm thể; những khoản ngân sách phải trả là nhiệm vụ nợ hiện tại tại chắc chắn về thời hạn phải thanh toán;- những khoản dự phòng phải trả thường xuyên được mong tính và hoàn toàn có thể chưa khẳng định được chắc chắn là số sẽ nên trả (ví dụ khoản giá thành dự phòng bh sản phẩm, sản phẩm hóa, công trình xây dựng xây dựng); những khoản ngân sách chi tiêu phải trả khẳng định được chắc chắn rằng số sẽ bắt buộc trả;- Trên báo cáo tài chính, các khoản dự phòng phải trả được trình bày tách biệt với các khoản cần trả thương mại dịch vụ và cần trả không giống trong khi chi tiêu phải trả là một trong những phần của các khoản đề nghị trả dịch vụ thương mại hoặc nên trả khác.- việc hạch toán những khoản giá thành phải trả vào ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh trong kỳ phải thực hiện theo nguyên tắc phù hợp giữa lợi nhuận và ngân sách phát sinh vào kỳ. Những khoản cần trả không phát sinh do chưa nhấn hàng hóa, thương mại dịch vụ nhưng được tính trước vào giá thành sản xuất, kinh doanh kỳ này để đảm bảo an toàn khi phát sinh thực tế không gây bất chợt biến cho ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh được phản ánh là dự phòng phải trả. C) những khoản trích trước ko được phản ánh vào tài khoản 335 mà được phản chiếu là dự phòng phải trả, như:- giá thành sửa trị lớn của không ít TSCĐ đặc thù do việc thay thế sửa chữa lớn có tính chu kỳ, công ty lớn được phép trích trước ngân sách chi tiêu sửa chữa mang đến năm planer hoặc một vài năm tiếp theo;- Dự phòng bh sản phẩm, mặt hàng hoá, công trình xây dựng xây dựng, tái cơ cấu;- các khoản dự phòng phải trả không giống (quy định vào TK 352).d) việc trích trước vào túi tiền sản xuất, sale trong kỳ đề xuất được tính toán một cách chặt chẽ (lập dự toán giá thành và được cấp gồm thẩm quyền phê duyệt) và cần có dẫn chứng hợp lý, tin cậy về các khoản giá thành phải trích trước trong kỳ, để bảo đảm số chi phí phải trả hạch toán vào thông tin tài khoản này phù hợp với số túi tiền thực tế phát sinh. Nghiêm cấm việc trích trước vào giá cả những câu chữ không được tính vào ngân sách sản xuất, khiếp doanh. đ) Về nguyên tắc, những khoản giá cả phải trả đề xuất được quyết toán với số giá cả thực tế vạc sinh. Số chênh lệch thân số trích trước và giá cả thực tế đề nghị được hoàn nhập. E) vấn đề trích trước ngân sách chi tiêu để trợ thời tính giá vốn sản phẩm, sản phẩm hoá bđs nhà đất còn phải tuân hành thêm các nguyên tắc sau:- công ty lớn chỉ được trích trước vào giá chỉ vốn sản phẩm bán đối với các khoản chi tiêu đã có trong dự trù đầu tư, gây ra nhưng chưa có đủ hồ sơ, tài liệu nhằm nghiệm thu trọng lượng và phải thuyết minh cụ thể về lý do, nội dung giá thành trích trước mang lại từng hạng mục công trình trong kỳ.- doanh nghiệp lớn chỉ được trích trước ngân sách để tạm bợ tính giá vốn hàng bán cho phần hàng hoá bđs nhà đất đã trả thành, được xác định là đã cung cấp trong kỳ cùng đủ tiêu chuẩn ghi nhấn doanh thu.- Số ngân sách chi tiêu trích trước được tạm tính và số chi tiêu thực tế tạo nên được ghi nhận vào giá vốn hàng phân phối phải bảo vệ tương ứng với định mức giá thành vốn tính theo tổng ngân sách chi tiêu dự toán của phần mặt hàng hoá bđs nhà đất được xác định là đã phân phối (được khẳng định theo diện tích). G) vấn đề xác định ngân sách lãi vay mượn được vốn hóa đề xuất tuần thủ chuẩn mực kế toán tài chính “Chi chi phí đi vay”. Câu hỏi vốn hóa lãi vay trong một vài trường hợp cụ thể như sau:- Đối cùng với khoản vay mượn riêng phục vụ việc kiến tạo TSCĐ, BĐSĐT, lãi vay được vốn hóa tất cả khi thời hạn xây dựng bên dưới 12 tháng;- công ty thầu không vốn hóa lãi vay lúc đi vay để ship hàng việc thi công, xây dựng công trình, tài sản cho khách hàng hàng, của cả trường hợp đối với khoản vay mượn riêng, vi dụ: nhà thầy xây đính thêm vay chi phí để xây cất xây dựng công trình xây dựng cho khách hàng, công ty đóng tàu theo vừa lòng đòng đến chủ tàu… H) rất nhiều khoản ngân sách chi tiêu trích trước không sử dụng thời điểm cuối năm phải giải trình trong bản thuyết minh báo cáo tài chính.2. Kết cấu và ngôn từ phản ánh của thông tin tài khoản 335 – chi tiêu phải trảBên Nợ:– những khoản chi trả thực tiễn phát sinh đã được tính vào ngân sách chi tiêu phải trả;- Số chênh lệch về túi tiền phải trả lớn hơn số giá cả thực tế được ghi giảm đưa ra phí.Bên Có: Chi phí bắt buộc trả dự tính trước với ghi nhấn vào túi tiền sản xuất, ghê doanh.Số dư bên Có: Chi phí nên trả đang tính vào chi phí sản xuất, sale nhưng thực tế chưa phạt sinh.3. Phương pháp kế toán một số trong những giao dịch kinh tế chủ yếua) Trích trước vào túi tiền về tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất, ghi:Nợ TK 622 – chi phí nhân công trực tiếp có TK 335 – chi phí phải trả.b) lúc tính chi phí lương nghỉ ngơi phép thực tiễn phải trả cho công nhân sản xuất, ví như số trích trước to hơn số thực tế phải trả, ghi:Nợ TK 335 – chi phí phải trả (số đang trích trước) có TK 622- giá cả nhân công trực tiếp.c) Trích trước vào chi tiêu sản xuất, marketing số chi thay thế sửa chữa TSCĐ tạo nên trong kỳ cơ mà nhà thầu đã thực hiện nhưng chưa nghiệm thu, xuất hóa đơn, ghi:Nợ những TK 241, 623, 627, 641, 642 có TK 335 – ngân sách chi tiêu phải trả.d) Khi các bước sửa trị TSCĐ hoàn thành, chuyển giao đưa vào sử dụng, trường hợp số trích trước cao hơn giá thành thực tế phân phát sinh, ghi:Nợ TK 335 – giá thành phải trả (số đã trích trước bự hơn ngân sách phát sinh) Có những TK 241, 623, 627, 641, 642.đ) Trích trước vào túi tiền sản xuất, sale những ngân sách dự tính bắt buộc chi trong thời gian dứt việc theo thời vụ, hoặc xong việc theo kế hoạch, ghi:Nợ TK 623 – túi tiền sử dụng trang bị thi công
Nợ TK 627 – ngân sách sản xuất chung gồm TK 335 – túi tiền phải trả.e) ngân sách chi tiêu thực tế phân phát sinh tương quan đến các khoản giá cả trích trước, ghi:Nợ các TK 623, 627 (nếu số phạt sinh lớn hơn số trích trước)Nợ TK 335 – chi phí phải trả (số đang trích trước)Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) Có những TK 111, 112, 152, 153, 331, 334 Có các TK 623, 627 (nếu số phát sinh bé dại hơn số trích trước).g) Trường vừa lòng lãi vay mượn trả sau, vào cuối kỳ tính lãi chi phí vay cần trả vào kỳ, ghi:Nợ TK 635 – giá thành tài thiết yếu (lãi tiền vay vốn ngân hàng sản xuất, kinh doanh)Nợ những TK 627, 241 (lãi vay mượn được vốn hóa) có TK 335 – ngân sách phải trả.h) Trường thích hợp doanh nghiệp xây đắp trái phiếu theo mệnh giá, ví như trả lãi sau (khi trái khoán đáo hạn), từng kỳ doanh nghiệp nên tính trước chi tiêu lãi vay đề xuất trả trong kỳ vào túi tiền sản xuất, kinh doanh hoặc vốn hoá, ghi:Nợ các TK 627, 241 (lãi vay được vốn hóa)Nợ TK 635 – giá thành tài chủ yếu (nếu lãi vay tính vào giá thành tài chính) tất cả TK 335 – túi tiền phải trả (phần lãi trái phiếu yêu cầu trả trong kỳ).Cuối thời hạn của trái phiếu, doanh nghiệp thanh toán giao dịch gốc với lãi trái phiếu cho người mua trái phiếu, ghi:Nợ TK 335 – túi tiền phải trả (tổng số chi phí lãi trái phiếu)Nợ TK 34311 – Mệnh giá bán Có những TK 111, 112,…i) Trường đúng theo doanh nghiệp xuất bản trái phiếu gồm chiết khấu, ví như trả lãi sau (khi trái phiếu đáo hạn), từng kỳ doanh nghiệp đề nghị tính trước ngân sách chi tiêu lãi vay đề xuất trả vào kỳ vào chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc vốn hoá, ghi:Nợ các TK 627, 241 (lãi vay mượn được vốn hóa)Nợ TK 635 – chi tiêu tài chính (nếu lãi vay mượn tính vào chi phí tài chính) có TK 335 – giá thành phải trả (phần lãi trái phiếu buộc phải trả trong kỳ) gồm TK 34312 – ưu đãi trái phiếu (số phân bổ trong kỳ).Cuối thời hạn của trái phiếu, doanh nghiệp giao dịch gốc với lãi trái phiếu cho người mua trái phiếu, ghi:Nợ TK 335 – giá thành phải trả (tổng số tiền lãi trái phiếu)Nợ TK 34311 – Mệnh giá chỉ Có các TK 111, 112,…k) Trường phù hợp doanh nghiệp thành lập trái phiếu tất cả phụ trội, nếu trả lãi sau (khi trái phiếu đáo hạn), từng kỳ doanh nghiệp đề xuất tính trước ngân sách lãi vay phải trả vào kỳ vào ngân sách sản xuất, sale hoặc vốn hoá, ghi:Nợ những TK 627, 241 (lãi vay được vốn hóa)Nợ TK 635 – chi tiêu tài bao gồm (nếu lãi vay tính vào ngân sách chi tiêu tài chính) có TK 335 – chi tiêu phải trả (phần lãi trái phiếu phải trả vào kỳ).Cuối thời hạn của trái phiếu, doanh nghiệp giao dịch gốc và lãi trái phiếu cho những người mua trái phiếu, ghi:Nợ TK 335 – chi phí phải trả (tổng số chi phí lãi trái phiếu)Nợ TK 34311 – Mệnh giá bán Có các TK 111, 112,…l) Đối với công ty lớn 100% vốn nhà nước khi gửi thành công ty cổ phần:- Đối với các khoản nợ vay Ngân hàng thương mại và bank Phát triển vn đã hết thời gian sử dụng nhưng bởi vì doanh nghiệp bị lỗ, không hề vốn bên nước, không thanh toán giao dịch được, doanh nghiệp cp hóa đề xuất làm những thủ tục, hồ nước sơ kiến nghị khoanh nợ, giãn nợ, xoá nợ lãi vay ngân hàng theo mức sử dụng của pháp luật hiện hành. Khi có ra quyết định xoá nợ lãi vay, ghi:Nợ TK 335 – giá cả phải trả (lãi vay mượn được xoá) gồm TK 421 – lợi tức đầu tư sau thuế chưa bày bán (phần lãi vay đang hạch toán vào ngân sách các kỳ trước ni được xoá) tất cả TK 635 – chi tiêu tài bao gồm (phần lãi vay vẫn hạch toán vào giá thành tài thiết yếu trong kỳ này).- trong trường hợp thời gian tính từ ngày hết hạn nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần đến thời điểm doanh nghiệp được cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bên trên 3 mon thì doanh nghiệp được tính lãi vay để trả cho các nhà đầu tư:+ Ghi dấn lãi vay bắt buộc trả, ghi:Nợ TK 635 – chi phí tài chính Có TK 335 – ngân sách chi tiêu phải trả.+ lúc trả tiền cho các nhà đầu tư, ghi:Nợ TK 335 – chi tiêu phải trả Có những TK 111, 112.m) kế toán tài chính khoản giá thành trích trước nhằm tạm tính giá vốn sản phẩm, sản phẩm hóa bất động sản nhà đất được khẳng định là sẽ bán.- khi trích trước chi tiêu để nhất thời tính giá vốn mặt hàng hóa bđs nhà đất đã phân phối trong kỳ, ghi:Nợ TK 632 – giá bán vốn hàng phân phối Có TK 335 – túi tiền phải trả.- Các túi tiền đầu tư, xây dựng thực tiễn phát sinh đã bao gồm đủ hồ sơ tài liệu cùng được sát hoạch được tập hợp để tính ngân sách đầu bốn xây dựng bất động sản, ghi:Nợ TK 154 – túi tiền sản xuất, marketing dở dang
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ Có các tài khoản liên quan.- Khi các khoản ngân sách trích trước đã có đủ hồ nước sơ, tài liệu chứng minh là đã thực tiễn phát sinh, kế toán ghi bớt khoản ngân sách trích trước với ghi giảm túi tiền sản xuất, sale dở dang, ghi:Nợ TK 335- chi tiêu phải trả có TK 154- giá thành sản xuất, kinh doanh dở dang.- Khi toàn cục dự án bđs nhà đất hoàn thành, kế toán đề nghị quyết toán và ghi sút số dư khoản giá cả trích trước còn lại, ghi:Nợ TK 335- giá cả phải trả có TK 154- chi tiêu sản xuất, kinh doanh dở dang bao gồm TK 632- giá bán vốn hàng buôn bán (phần chênh lệch giữa số giá cả tríchtrước sót lại cao hơn giá cả thực tế vạc sinh).

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *