Ml trọng sinh chi cự ái full

Cậu được fan mà câu yêu thương nhặt về nuôi để phục vụ cho mục đích nhơ của mình, coi cậu như món mặt hàng hóa... More


You are reading

Trọng sinh chi cự ái

Short Story

Cậu được tín đồ mà câu mến nhặt về nuôi để giao hàng cho mục đích dơ dáy của mình, xem cậu như món hàng hóa. Vị muốn đã đạt được những bạn dạng hợp đồng mà...

Bạn đang xem: Trọng sinh chi cự ái


Cậu nghĩ cậu vĩnh viễn kh&#x
F4;ng qu&#x
EA;n được ng&#x
E0;y đ&#x
F4;ng gi&#x
E1; lạnh cơ , qu&#x
EA;n kh&#x
F4;ng được nụ cuồi ấm &#x
E1;p giữa tuyết trắng của người kia , qu&#x
EA;n kh&#x
F4;ng được nhiệt độ nhì tay &#x
F4;m cậu của người cơ !

Đến đ&#x
E2;y , theo t&#x
F4;i về nh&#x
E0;!" Thanh &#x
E2;m vang vọng, người cơ đứng đầu g&#x
F3;c đường vươn tay với cậu, nụ cười nhu h&#x
F2;a mang đến cậu &#x
E1;nh s&#x
E1;ng v&#x
E0; cứu thục duy nhất.

Bởi vậy, y&#x
EA;u, v&#x
EC; một ch&#x
FA;t &#x
F4;n nhu m&#x
E0; sinh, dần dần vươn c&#x
E0;nh l&#x
E1;, bao lấy to&#x
E0;n bộ thể x&#x
E1;c v&#x
E0; tinh thần của cậu!Nhưng...H&#x
F4;m nay cậu mới biết được, năm đ&#x
F3; người cơ nhặt cậu về, chỉ l&#x
E0; xuất ph&#x
E1;t từ kế hoạch, chỉ l&#x
E0; lợi dụng những g&#x
EC; cậu đ&#x
E3; trải qua, bồi dưỡng cậu trở th&#x
E0;nh c&#x
F4;ng cụ tuyệt hảo mang lại sự nghiệp của hắn, hơn nữa c&#x
F2;n l&#x
E0; c&#x
F4;ng cụ c&#x
F3; thể bị vắt thế bất k&#x
EC; l&#x
FA;c n&#x
E0;o. Lời n&#x
F3;i &#x
F4;n nhu, bất qu&#x
E1; l&#x
E0; dầu b&#x
F4;i trơn để c&#x
F4;ng cụ vận h&#x
E0;nh tốt m&#x
E0; th&#x
F4;i!"Th&#x
E2;n thể dơ bẩn cơ sao xứng c&#x
F3; được t&#x
EC;nh y&#x
EA;u của anh?" trong thư ph&#x
F2;ng, người cơ n&#x
F3;i vậy với t&#x
EC;nh nh&#x
E2;n, giọng điệu thờ ơ như n&#x
F3;i về thứ đ&#x
E1;ng bỏ đi.B&#x
EA;n ngo&#x
E0;i thư ph&#x
F2;ng, cậu như bị s&#x
E9;t đ&#x
E1;nh, to&#x
E0;n th&#x
E2;n lạnh băng, ch&#x
FA;t hy vọng mỏng manh vào nội t&#x
E2;m vỡ vụn, t&#x
E2;m, nhanh ch&#x
F3;ng ch&#x
EC;m v&#x
E0;o vực s&#x
E2;u tăm tối. Th&#x
EC; ra l&#x
E0; thế! T&#x
E1;m năm qua, đ&#x
E2;y l&#x
E0; l&#x
FD; do người nọ kh&#x
F4;ng chạm v&#x
E0;o m&#x
EC;nh ư? M&#x
E0; ngay cả h&#x
F4;n m&#x
F4;i cũng kh&#x
F4;ng, nhiều nhất chỉ l&#x
E0; &#x
F4;m.Cậu y&#x
EA;n lặng nở nụ cười gượng gạo, ngực rất đau, tuy nhi&#x
EA;n n&#x
F3; kh&#x
F4;ng rơi lệ.Dơ bẩn ư? Đ&#x
FA;ng a, th&#x
E2;n thể n&#x
E0;y đ&#x
E3; kh&#x
F4;ng biết bị bao nhi&#x
EA;u g&#x
E3; đ&#x
E0;n &#x
F4;ng t&#x
F9;y &#x
FD; đ&#x
F9;a giỡn, đ&#x
E3; lưu lại v&#x
F4; số vết sẹo nhơ nhuốc, ngay mới h&#x
F4;m qua, v&#x
EC; một cuộc l&#x
E0;m ăn lớn m&#x
E0; cậu thuận theo y&#x
EA;u cầu của người cơ tiếp kh&#x
E1;ch h&#x
E0;ng đến hừng đ&#x
F4;ng, tr&#x
EA;n người lại tăng th&#x
EA;m kh&#x
F4;ng &#x
ED;t vết thương.Cố gắng chống đỡ th&#x
E2;n thể vội v&#x
E0;ng trở về, rất muốn nh&#x
EC;n thấy b&#x
F3;ng d&#x
E1;ng ngươi kia, nghe lời an ủi nhẹ nh&#x
E0;ng của người kia, xua tan đi mỏi mệt v&#x
E0; bực bội, kh&#x
F4;ng ngờ, nghe được l&#x
E0; lời đ&#x
E1;nh gi&#x
E1; lạnh băng như thế.Bất qu&#x
E1;, đ&#x
F3; l&#x
E0; kết luận v&#x
F4; c&#x
F9;ng ch&#x
ED;nh x&#x
E1;c, ngươi ti tiện như cậu, sao xứng c&#x
F3; được ấm &#x
E1;p v&#x
E0; y&#x
EA;u thương?
M&#x
E0; điều n&#x
E0;y cũng chẳng tr&#x
E1;ch người kh&#x
E1;c, đều l&#x
E0; lỗi của cậu, y&#x
EA;u người tê l&#x
E0; sai, tin tưởng m&#x
EC;nh c&#x
F3; thể y&#x
EA;u l&#x
E0; sai, mong mỏi được y&#x
EA;u cũng l&#x
E0; sai, đều l&#x
E0; cậu đơn phương, sai c&#x
E0;ng th&#x
EA;m sai, mang lại n&#x
EA;n mới c&#x
F3; kết cục h&#x
F4;m nay? Như vậy, c&#x
F3; thể o trở lại quỹ đạo, n&#x
EA;n đ&#x
E3; xong......Hận ư? Kh&#x
F4;ng, chỉ l&#x
E0; tuyệt vọng.&#x
C1;nh s&#x
E1;ng cuối c&#x
F9;ng trong l&#x
F2;ng bị sương m&#x
F9; bao phủ, cậu vốn mất đi &#x
FD; thức sinh tồn, chẳng qua giờ trở lại điểm xuất ph&#x
E1;t m&#x
E0; th&#x
F4;i! Năm đ&#x
F3;, l&#x
E0; ng&#x
E0;y đ&#x
F4;ng tuyết cất cánh t&#x
E1;n loạn, h&#x
F4;m nay, l&#x
E0; ho&#x
E0;ng h&#x
F4;n mưa cất cánh đầy trời.Gi&#x
F3; biển phần phật lay động tay &#x
E1;o, mưa lất phất tr&#x
EA;n m&#x
E1;i t&#x
F3;c hỗn độn, v&#x
E1;ch đ&#x
E1; lởm chởm b&#x
EA;n bờ biển giang đ&#x
F4;i tay dịu d&#x
E0;ng ngh&#x
EA;nh đ&#x
F3;n cậu, s&#x
F3;ng nước cuồn cuộn như đang thấp giọng nỉ non: "Mau tới đi, nơi n&#x
E0;y v&#x
F4; c&#x
F9;ng y&#x
EA;n tĩnh, l&#x
E0; thi&#x
EA;n đường đến ngươi an giấc......"Mưa ưu thương, t&#x
ED; t&#x
E1;ch rơi xuống, l&#x
E0; bầu trời rơi lệ ư? Cậu đ&#x
E3; sớm kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n lệ, chỉ c&#x
F3; nụ cười khẽ b&#x
EA;n m&#x
F4;i.Ch&#x
E0;o tạm biệt, gặp lại sau, tất cả......Trong mưa, cậu như hồ điệp tho&#x
E1;t x&#x
E1;c, kh&#x
F4;ng ch&#x
FA;t bởi dự nhẹ nh&#x
E0;ng nhảy xuống, thế nhưng n&#x
F3; bị b&#x
E3;o tố v&#x
F4; t&#x
EC;nh x&#x
E9; n&#x
E1;t đ&#x
F4;i c&#x
E1;nh yếu ớt, xinh đẹp, lại kh&#x
F4;ng c&#x
E1;ch n&#x
E0;o bay lượn......Kh&#x
F4;ng biết qua bao l&#x
E2;u, Li&#x
EA;u Y Ph&#x
E0;m bất gi&#x
E1;c mở mắt ra. Đường nh&#x
EC;n mờ mịt sau một l&#x
FA;c mới dần dần r&#x
F5; r&#x
E0;ng, lọt v&#x
E0;o tầm mắt l&#x
E0; tấm m&#x
E0;n xanh nhạt, trần nh&#x
E0; m&#x
E0;u trắng c&#x
F9;ng với t&#x
FA;i thuốc n&#x
E2;u sẫm. Hương vị thuốc s&#x
E1;t tr&#x
F9;ng bay v&#x
E0;o ch&#x
F3;p mũi, b&#x
EA;n tai l&#x
E0; tiếng vang của dụng cụ.Nơi n&#x
E0;y l&#x
E0;...... Bệnh viện? M&#x
EC;nh...... Kh&#x
F4;ng chết ư?
Li&#x
EA;u Y Ph&#x
E0;m cố sức cù đầu quan lại s&#x
E1;t, mới ph&#x
E1;t gi&#x
E1;c phần cổ được cố định bằng c&#x
E1;i g&#x
EC; đ&#x
F3;, đưa tay sờ soạng, lập tức bị b&#x
E0;n tay của m&#x
EC;nh h&#x
F9; dọa, vội v&#x
E0;ng nh&#x
EC;n kỹ!Đ&#x
E2;y l&#x
E0; c&#x
E1;nh tay nhỏ gầy của thiếu ni&#x
EA;n chưa trưởng th&#x
E0;nh, kh&#x
F4;ng thể n&#x
E0;o l&#x
E0; c&#x
E1;nh tay của một người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng 24 tuổi!Chuyện g&#x
EC; xảy ra? Li&#x
EA;u Y Ph&#x
E0;m sợ h&#x
E3;i, cậu lại giơ tay tê l&#x
EA;n, lật lật v&#x
E0;i c&#x
E1;i, vẫn nhỏ v&#x
E0; mảnh mai như thế, c&#x
F2;n cố định kim ti&#x
EA;m, bởi v&#x
EC; c&#x
E1;nh tay bị n&#x
E2;ng l&#x
EA;n m&#x
E0; m&#x
E1;u trong t&#x
FA;i truyền dịch đổ ngược lại.C&#x
E1;i n&#x
E0;y, đ&#x
E2;y kh&#x
F4;ng phải tay của hắn, sao lại l&#x
E0; tay của hắn! Rốt cuộc xảy ra chuyện g&#x
EC;?
Nhổ kim ti&#x
EA;m, d&#x
F9;ng khuỷu tay cố sức khởi động nửa người tr&#x
EA;n, từ đầu đến l&#x
F2;ng b&#x
E0;n ch&#x
E2;n, th&#x
E2;n thể nhỏ gầy l&#x
E0;m cậu mơ hồ. Cậu k&#x
E9;o chăn đơn trắng tinh xuống, đ&#x
F4;i ch&#x
E2;n non nớt như đang cười nhạo cậu, x&#x
E2;m nhập tầm mắt cậu, ch&#x
E2;n phải c&#x
F2;n băng b&#x
F3; thạch cao, bị treo tr&#x
EA;n cao.&#x
A0;&#x
A0;

&#x
A0; Chắc chắc m&#x
EC;nh đang nằm mơ, chắc chắn!Li&#x
EA;u Y Ph&#x
E0;m thầm nghĩ, c&#x
F3; lẽ tỉnh ngủ sẽ ph&#x
E1;t hiện tất cả chỉ l&#x
E0; một giấc mộng ho&#x
E0;ng lương (&#x
FD; chỉ giấc một qu&#x
E1; đẹp đẽ)! Nếu kh&#x
F4;ng, sao cậu c&#x
F3; thể nhỏ đi vào v&#x
F2;ng một đ&#x
EA;m, th&#x
E2;n thể n&#x
E0;y nhiều nhất chỉ mới 12, 13 tuổi, cậu kh&#x
F4;ng tin thời gian con quay ngược lại v&#x
E0;i chục năm?
Hơn nữa, quan lại trọng l&#x
E0;, th&#x
E2;n thể n&#x
E0;y kh&#x
F4;ng phải của cậu, từ l&#x
FA;c mười tuổi th&#x
E2;n thể cậu đ&#x
E3; kh&#x
F4;ng ngừng chồng chất những vết sẹo nhơ nhuốc, c&#x
F2;n th&#x
E2;n thể n&#x
E0;y ho&#x
E0;n to&#x
E0;n kh&#x
F4;ng c&#x
F3;, trắng n&#x
F5;n trơn mềm giống như đậu hũ mới l&#x
E0;m, bấm c&#x
E1;i c&#x
F3; thể ra nước.Rốt cuộc m&#x
EC;nh l&#x
E0;m sao vậy? Suy nghĩ của Li&#x
EA;u Y Ph&#x
E0;m hỗn loạn, c&#x
F3; lẽ phần cổ ch&#x
E2;n truyền đến đau đớn nhắc nhở cậu, cậu đang tỉnh t&#x
E1;o, nhưng m&#x
E0;......Cậu vẫn c&#x
F2;n nhớ r&#x
F5; m&#x
EC;nh tự s&#x
E1;t, th&#x
E2;n thể va v&#x
E0;o v&#x
E1;ch đ&#x
E1;, v&#x
F4; c&#x
F9;ng đau đớn, cảm gi&#x
E1;c kh&#x
F4;ng thở nổi khi trầm xuống biển s&#x
E2;u vẫn khắc trong đầu cậu, tuy cấp tốc ch&#x
F3;ng rơi v&#x
E0;o b&#x
F3;ng tối, kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n nhớ được g&#x
EC;, nhưng kh&#x
F4;ng thể n&#x
E0;o xảy ra chuyện huyền b&#x
ED; như vậy được?
M&#x
EC;nh chết đi sống lại sao? Hơn nữa, sống lại vào th&#x
E2;n thể một thiếu ni&#x
EA;n non nớt!"Loảng xoảng!" B&#x
EC;nh hoa rơi xuống đất vỡ toang, thanh &#x
E2;m kinh động đến Li&#x
EA;u Y Ph&#x
E0;m, cậu cố sức nghi&#x
EA;ng đầu, liền thấy một phụ nữ t&#x
F3;c hoa r&#x
E2;m đứng ở cửa ra v&#x
E0;o, run rẩy m&#x
F4;i, nh&#x
EC;n cậu, k&#x
ED;ch động đỏ v&#x
E0;nh mắt."Y, b&#x
E1;c sĩ! B&#x
E1;c sĩ! Tiểu Y tỉnh, b&#x
E1;c sĩ, Tiểu Y tỉnh rồi." Người phụ nữ đều qu&#x
EA;n tr&#x
EA;n giường bệnh c&#x
F3; chu&#x
F4;ng, liền chuyển phiên người chạy ra, hướng h&#x
E0;nh lang h&#x
F4; to, mang theo tiếng kh&#x
F3;c nghẹn ng&#x
E0;o!Bước ch&#x
E2;n lộn xộn cấp tốc ch&#x
F3;ng truyền đến, v&#x
E0;i gi&#x
E2;y sau, c&#x
E1;c b&#x
E1;c sĩ liền x&#x
F4;ng &#x
E0;o v&#x
E0;o ph&#x
F2;ng bệnh, v&#x
E2;y xung quanh Li&#x
EA;u Y Ph&#x
E0;m."Tiểu Luyến Y, tỉnh rồi, cảm gi&#x
E1;c thế n&#x
E0;o?" Một b&#x
E1;c sĩ đeo k&#x
ED;nh cười hỏi, cưỡng chế Li&#x
EA;u Y Ph&#x
E0;m nằm xuống. L&#x
FA;c n&#x
E0;y Li&#x
EA;u Y Ph&#x
E0;m th&#x
E2;n đơn lực mỏng, căn bản kh&#x
F4;ng thể phản kh&#x
E1;ng, chỉ c&#x
F3; thể ngoan ngo&#x
E3;n nằm xuống, sau đ&#x
F3; mờ mịt nh&#x
EC;n c&#x
E1;c b&#x
E1;c sĩ v&#x
E2;y quanh.Vừa rồi, b&#x
E1;c sĩ đeo k&#x
ED;nh gọi m&#x
EC;nh l&#x
E0; "Tiểu Luyến Y", kh&#x
F4;ng sai? Quả nhi&#x
EA;n th&#x
E2;n thể n&#x
E0;y kh&#x
F4;ng phải m&#x
EC;nh."A, đ&#x
FA;ng rồi, b&#x
E2;y giờ Tiểu Luyến Y c&#x
F2;n chưa thể mở miệng, bởi v&#x
EC; nơi n&#x
E0;y bị thương!" B&#x
E1;c sĩ đeo k&#x
ED;nh khẽ vuốt cổ Li&#x
EA;u Y Ph&#x
E0;m, "Nhưng kh&#x
F4;ng sao, v&#x
E0;i ng&#x
E0;y c&#x
F3; thể kh&#x
F4;i phục, đừng cố gắng n&#x
F3;i chuyện!""Tiểu Luyến Y, để ch&#x
FA;ng ta kiểm tra qua một ch&#x
FA;t!" Một vị b&#x
E1;c sĩ kh&#x
E1;c lấy dụng cụ ra, kiểm tra phản xạ thần ghê của Li&#x
EA;u Y Ph&#x
E0;m, cậu cũng ngoan ngo&#x
E3;n phối hợp, mặc dù nhi&#x
EA;n ch&#x
E2;n bị lăn qua lăn lại c&#x
E0;ng đau đớn! Bất qu&#x
E1;, cậu đ&#x
E3; sớm quen với đau đớn!"Được rồi, rất tốt!" B&#x
E1;c sĩ đeo k&#x
ED;nh cười cười, xoa đầu Li&#x
EA;u Y Ph&#x
E0;m, sau đ&#x
F3; n&#x
F3;i với người phụ nữ đứng cuối giường: "B&#x
E0; L&#x
E2;m, Tiểu Luyến Y đ&#x
E3; kh&#x
F4;ng sao, chỉ cần cẩn thận điều dưỡng, qua &#x
ED;t ng&#x
E0;y sẽ b&#x
EC;nh phục!""C&#x
E1;m ơn, c&#x
E1;m ơn!" Người phụ nữ vui sướng m&#x
E0; rơi lệ, b&#x
E0; cũng chẳng quan lại t&#x
E2;m đến việc lau đi, vội bước tới đầu giường, n&#x
E2;ng c&#x
E1;nh tay run rẩy, như đang vuốt ve sầu bảo bối tr&#x
E2;n qu&#x
FD;, nhẹ nh&#x
E0;ng xoa g&#x
F2; m&#x
E1; Li&#x
EA;u Y Ph&#x
E0;m.Li&#x
EA;u Y Ph&#x
E0;m theo phản xạ muốn tr&#x
E1;nh, thế nhưng kh&#x
F4;ng kịp, một khắc sau đ&#x
F3;, cậu cảm nhận được b&#x
E0;n tay kh&#x
F4; r&#x
E1;o m&#x
E0; ấm &#x
E1;p, c&#x
F3; ch&#x
FA;t ng&#x
E2;y ngẩn cả người, cảm gi&#x
E1;c n&#x
E0;y, như l&#x
E0; m&#x
F9;a đ&#x
F4;ng năm đ&#x
F3; cảm nhận được ấm &#x
E1;p duy nhất!"C&#x
E1;m ơn trời đất, Tiểu Y, rốt cục ch&#x
E1;u đ&#x
E3; tỉnh lại!" Người phụ nữ lấy tay vệ sinh đi lệ kh&#x
F4;ng ngừng chảy xuống, k&#x
ED;ch động tới mức ch&#x
E2;n đứng kh&#x
F4;ng vững, "Tiểu Y đ&#x
E3; ngủ l&#x
E2;u rồi, trường học cũng kh&#x
F4;ng đi!" Cầm tay Li&#x
EA;u Y Ph&#x
E0;m, người phụ nữ bắt đầu n&#x
F3;i linh tinh.Li&#x
EA;u Y Ph&#x
E0;m kh&#x
F4;ng c&#x
E1;ch n&#x
E0;o n&#x
F3;i, chỉ c&#x
F3; thể lẳng lặng nghe. Như vậy, m&#x
EC;nh được sống th&#x
EA;m lần nữa? M&#x
EC;nh kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n l&#x
E0; Li&#x
EA;u Y Ph&#x
E0;m dơ bẩn, kh&#x
F4;ng cần l&#x
E0;m người nhẫn nhục d&#x
F9;ng sắc hầu hạ kẻ kh&#x
E1;c, cũng kh&#x
F4;ng cần tuyệt vọng lưu luyến t&#x
EC;nh y&#x
EA;u? Cuộc sống mới...... Cậu c&#x
F3; mơ ước xa vời kh&#x
F4;ng?
Người phụ nữ vẫn lảm nhảm, cậu căn bản kh&#x
F4;ng ch&#x
FA; &#x
FD; nghe, tr&#x
EA;n tay truyền đến ấm &#x
E1;p, Li&#x
EA;u Y Ph&#x
E0;m cảm thấy buồn ngủ d&#x
E2;ng l&#x
EA;n, sau đ&#x
F3; chẳng biết ngủ từ l&#x
FA;c n&#x
E0;o!Cậu c&#x
E0;ng kh&#x
F4;ng biết, khi cậu ngủ một lần nữa, đ&#x
E3; dọa người phụ nữ v&#x
E0; c&#x
E1;c b&#x
E1;c sĩ chết khiếp, sau khoản thời gian kiểm tra ph&#x
E1;t hiện cậu đ&#x
FA;ng l&#x
E0; chỉ ngủ, mới nhẹ nh&#x
E0;ng thở ra.Nhưng, &#x
F4;ng trời c&#x
F3; vẻ th&#x
ED;ch đũa giỡn.Li&#x
EA;u Y Ph&#x
E0;m kh&#x
F4;ng thể ngờ, lúc cậu mở mắt lần nữa th&#x
EC; thấy, ngồi b&#x
EA;n cậu kh&#x
F4;ng phải người phụ nữ kia, cũng kh&#x
F4;ng phải b&#x
E1;c sĩ hay y t&#x
E1;, m&#x
E0; l&#x
E0; khu&#x
F4;n mặt v&#x
F4; c&#x
F9;ng quen thuộc, khu&#x
F4;n mắt đ&#x
E3; sớm khắc s&#x
E2;u v&#x
E0;o xương tủy cậu.Người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng cậu y&#x
EA;u hơn 9 năm, người cứu cậu v&#x
E0;o m&#x
F9;a đ&#x
F4;ng lạnh lẽo năm đ&#x
F3;, rồi lại lần nữa đẩy cậu v&#x
E0;o vực s&#x
E2;u tuyệt vọng, Thiệu Mục V&#x
E2;n, hắn đang ngồi b&#x
EA;n cạnh giường bệnh."Luyến Y, em đ&#x
E3; tỉnh?" Thiệu Mục V&#x
E2;n nhẹ nh&#x
E0;ng n&#x
F3;i, ngẩng đầu khỏi tờ b&#x
E1;o, tr&#x
EA;n mặt l&#x
E0; vẻ &#x
F4;n nhu như nước m&#x
E0; Li&#x
EA;u Y Ph&#x
E0;m cảm thấy v&#x
F4; c&#x
F9;ng lạ lẫm c&#x
F9;ng ch&#x
F3;i mắt.Li&#x
EA;u Y Ph&#x
E0;m r&#x
F9;ng m&#x
EC;nh, đồng tử kh&#x
F4;ng tự chủ được m&#x
E0; co r&#x
FA;t lại.&#x
A0;&#x
A0;


Share this:


Thích bài này:


Thích Đang tải...

Xem thêm: Tn chúc mừng sinh nhật hay và ý nghĩa nhất cho buổi tiệc, những lời chúc mừng sinh nhật hay nhất


52 bình luận
Bình luận về bài viết này

52 bình luận


*

tieubachduong /Tháng nhị 29, 2012
ta ủng hộ đàn bà làm cỗ này, nôi dung gọi wa rất cuốn hút nha !!! mọi người trong VNS ‘8’ những về tên xx gì đóa quá, hỏng thấy ai đề cập mang đến wá trình cưa cẩm của Lẫm ca… >.Trả lời
*

ách….ngược luyến….nghe mệt nhọc thật…ta chỉ mê say sủng thôi..hoặc ngược 1, 2 chương…hichic…


Trả lời
*

Tình yêu thương ơi, khi nào xong LBMS trở lại với Cự Ái chứ hả? ;A;


Trả lời
*

nàng ơi truyện này có nằm vào hệ liệt như thế nào k? ta lại khoái mẫu cúp bồ chúng ta a dật vs chúng ta thuỷ thiên *viết đúng không a?* kẻ đuổi người chạy….


Trả lời
*

nường ui chuyện nì bao nhiu chương vậy ?


Trả lời

Trả lời bỏ trả lời

*
*


*


*


CẢNH BÁO


ĐÂY LÀ website CHUYÊN EDIT ĐAM MỸ (NAM x NAM), NẾU BẠN KÌ THỊ, XIN HÃY YÊN LẶNG BƯỚC RA

TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN CÁC BẢN EDIT Ở ĐÂY sang trọng VER


Mai Lạc

*

Giai Nhiên

*

Love

15121377 ♥♥♥♥♥

Bài viết mới

Lượm lặt


Kiếp trước hắn là cánh hoa

Rơi vào tay y

Nhập hồng trần

-----

Kiếp này y là cánh hoa

Rơi vào tay hắn

Vì một nụ cười mà say


Follow Blog via Email


Enter your e-mail address lớn follow this blog và receive notifications of new posts by email.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *