Tiết Kiệm Và Đầu Tư Với Công Nghệ Smart Health, Chuyển Đổi Số: Định Hướng Mới Cho Ngành Y Tế

Money Management 1-2-3: TWO: Achieving Financial Goals (Vietnamese)

Quản Lý tài chánh 1-2-3: kết thúc mục tiêu tài chánh

Phần 2: Loạt bài xích “Quản Lý tiền của 1-2-3: đề xuất Khôn Ngoan Về Tài Chánh cho tất cả Đời Của Quý Vị” triệu tập vào các kĩ năng căn bạn dạng để quản lý tiền bạc tại mức ban đầu, vừa đủ và cung cấp cao. Phần hai, hoàn thành Mục Tiêu Tài Chánh, trình bày update ngân quỹ của quý vị, no ấm thêm tổ trứng tiết kiệm chi phí và bảo đảm an toàn tài sản của quý vị. Những đề tài bao gồm cân bởi ngân quỹ và cai quản nợ, tiết kiệm ngân sách và chi phí và đầu tư, người chủ căn nhà với bảo hiểm. The “Money Management 1-2-3: Be Smart About Money All Your Life” series focuses on basic money management skills at the beginner, intermediate và advanced level. Part two, Achieving Financial Goals, addresses updating your budget, accumulating a nest egg and protecting your assets. Topics include budgeting and debt management, saving and investing, homeownership và insurance.

Bạn đang xem: Tiết kiệm và đầu tư với công nghệ Smart Health


*

Publication Series

Download File

PDF files may contain outdated links.

Money Management 1-2-3: TWO: Achieving Financial Goals (Vietnamese)File Name: CA_MM123_Intermediate_2019_VN.pdfFile Size: 0.18MB

Languages Available


Table of Contents


Cách quý vị cai quản tài chánh trong thời gian làm việc sẽ ảnh hưởng vô cùng đến cuộc sống thường ngày của trong thời hạn sau này. Phương châm chính trong thời hạn này là gia tăng tài sản, để dành riêng tiền về hưu và bảo vệ những gì quý vị đã có. Để giành được toàn bộ các câu hỏi này, khách hàng sẽ cần tránh các ham muốn sống một cuộc sống quá kỹ năng tài chánh của quý vị.

Cập nhật ngân quỹ

Ngân quỹ của quý vị, tốt kế hoạch chi tiêu, ko nên thắt chặt và cố định – nó cần chuyển đổi theo với tiền lương, ngân sách chi tiêu và kim chỉ nam của quý vị. Các công cụ ứng dụng và mạng điện toán hỗ trợ cho quý vị sửa đổi những con số lập cập và dễ dàng. Đừng quên tiết kiệm chi phí là giá thành “cần thiết” trong ngân quỹ của quý vị. Nếu tiền lương của khách hàng được tăng, trích ra buổi tối thiểu một phần tiền được tăng vào trong quỹ huyết kiệm.

Đối phó với Nợ Nần

Nếu khách hàng có những món nợ bên cạnh nợ tiền nhà, cần sử dụng tiền có thêm vào cho mục đích cụ thể (tiền thuế thâu nhập được trả về xuất xắc tiền thưởng, thí dụ) nhằm trả không còn nợ. Trường hợp quý vị bắt buộc trả hết các chi tiêu cần thiết vì mắc nợ thừa nhiều, nên gặp gỡ một cụ vấn viên tiền vàng để rất có thể giúp quý khách hạ giảm số chi phí trả nợ qua một cơ quan chăm lập chiến lược trả nợ. Để tìm ra một cơ quan vô vụ lợi tất cả uy tín, xin liên lạc với cơ quan National Foundation for Credit Counseling trên www.NFCC.org hay gọi số 800-388-2227.

Nếu quý vị nhận thấy cú điện thoại tư vấn từ văn phòng đòi nợ, đừng tỉnh bơ. Có tác dụng như vậy, văn phòng và công sở đòi nợ tất cả quyền dùng “default judgement” cản lại quý vị và tịch thâu tiền lương tốt xiết gia tài của quý vị. Để hiểu biết thêm về các quyền hạn và cách tự bảo đảm quý vị, xin gọi ấn bản của cơ quan Consumer action về công sở đòi nợ (http://www.consumer-action.org/modules/module_debt_collection).

Quân nhân với cựu quân nhân.

Các mái ấm gia đình quân nhân có tương đối nhiều mục tiêu và trọng trách tài chánh giống hệt như các mái ấm gia đình dân sự khác, tuy nhiên họ gần kề mặt với một trong những thử thách độc nhất hơn, như dịch chuyển thường xuyên và buộc phải ra trận. Các quân nhân và cựu quân nhân cũng thường xuyên là con mồi của các hành vi thụt két và lừa thanh lọc tài chánh. Dẫu vậy bù lại, quân nhân và cựu quân nhân được hưởng nhiều nghĩa vụ và quyền lợi do chính quyền đài thọ, được đầy đủ tiêu chuẩn cho nhiều một số loại trợ góp từ những tổ chức vô vụ lợi với được hưởng những chương trình đảm bảo tài chánh bên dưới pháp luật.

Bản Tin của phòng ban Consumer kích hoạt phát hành “Servicemembers and Veterans Financial Empowerment Resource” cung cấp tin tức và nguồn giúp đỡ cho các mái ấm gia đình quân nhân rất có thể trang trải bỏ ra tiêu. Phiên bản tin Economic Survival Guide for Servicemembers and Veterans cũng của ban ngành giúp các gia đình quân đội đảm bảo an toàn tiền của họ, phát âm về quyền hạn và search nơi trợ giúp hay nộp đối kháng khiếu nại nếu cần.

Tiền & Sự Thuyên đưa của Quân Nhân và Gia Đình (www.Save
And
Invest.org/file/document/money-mobility), của FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), bao gồm thêm phần hướng dẫn đầu tư sâu rộng.

Thuế

Quý vị có thể nhận được chi phí thuế EITC (Earned Income Tax Credit) là tiền thuế trả lại mang lại nhân công gồm mức thâu nhập thấp, nếu quý vị đầy đủ tiêu chuẩn dựa theo các điều kiện của EITC. Quý vị cần khai thuế liên bang mới đòi được tiền thuế EITC về, mặc dầu lương của quý khách thấp bắt buộc quý vị thường không khai thuế. Các điều khiếu nại về nấc thâu nhập của EITC khác nhau mỗi năm. Để biết thêm chi tiết, xin đọc trang (www.consumer-action.org/vietnamese/articles/get_credit_for_your_hard_work_vi) của cơ quan Consumer action hay viếng vwww.IRS.gov.

Để đầy đủ tiêu chuẩn hưởng thuế EITC trả về, khách hàng phải bao gồm số thẻ phúc lợi Xã Hội (SSN) cho chính quý vị và cho từng đứa trẻ. Để nộp đơn xin số SSN, xin liên lạc với Sở phúc lợi an sinh Xã Hội (www.SSA.gov tuyệt 800-772-1213) với xin mẫu đối kháng Form SS-5.

Nếu quý vị mong đủ tiêu chuẩn hưởng thuế EITC trả về mang lại mùa khai thuế hiện nay thời, quý vị có thể hỏi sở làm bao gồm phần tín dụng cho mỗi tấm ngân phiếu chi phí lương thay bởi vì chờ cho đến khi thuế trả về. Điền đơn W-5 của Sở Thuế Vụ IRS với đưa đối chọi này cho sở làm.

Nếu quý khách đã download bảo hiểm sức khỏe của chính phủ nước nhà qua những dịch vụ “market place” (hay “exchange”), đến tháng giêng quý vị đang nhận được đối kháng 1095-A của Sở Thuế Vụ IRS. Quý vị chỉ cần điền các cụ thể có trong đối chọi khi nhu liệu giúp khai thuế bên trên máy năng lượng điện toán hỏi đến phần liệt kê này. Trường hợp quý vị đã nhận trước tín dụng thanh toán bảo hiểm các tháng qua công tác bảo hiểm sức mạnh của cơ quan chỉ đạo của chính phủ (Health
Care.gov tuyệt “exchange” của tè bang), quý vị hoàn toàn có thể được trả lại tiền thuế nhiều hơn thế nữa hay cần trả lại một phần hoặc cần trả hết tiền bảo hiểm sức mạnh quý vị nợ chính phủ, phụ thuộc vào mức thâu nhập của quý vị những năm đó cao giỏi thấp hơn cầu tính lúc đầu của quý vị khi ghi tên vào chương trình bảo hiểm sức khỏe. Nếu sở làm trả tiền bảo hiểm sức mạnh hay quý vị tất cả bảo hiểm cá nhân trong năm đó, chi phí thuế của quý vị sẽ không còn thay đổi.

Nếu nợ chi phí thuế, quý vị nên liên lạc với Sở Thuế Vụ IRS để hiệp thương kế hoạch trả nợ thuế trường hợp quý vị tất yêu trả hết cùng một lúc. Quý vị đang vẫn phải trả tiền phát trả trễ và tiền lời. Tuy nhiên với những tín đồ không hiệp thương trả nợ thuế mang lại IRS, chi phí lương của họ có thể bị tịch thâu, bị sở thuế kiện bởi vì mắc nợ thuế hay tài sản có quý giá bị xiết.

Nếu nợ thuế đưa đến tình trạng tài chánh khó khăn khăn hay là không thể giải quyết được qua những cách thông thường, phải liên lạc với phòng ban Taxpayer Advocate Service trên www.IRS.gov/Advocate hay call 877-777-4778 để được giúp đỡ.

Mục đích nhằm tiết kiệm

Có những phương sách để tiết kiệm ngân sách và chi phí được thuận lợi hơn. Một trong số cách hay độc nhất vô nhị là rút tiền tự động từ tài khoản ngân phiếu quý phái trương mục ngày tiết kiệm cho từng kỳ lương. Nếu như quý vị chẳng thấy tiền, quý vị đang quên nó.

Tiết kiệm càng nhanh và hồ hết đặn chừng nào xuất sắc chừng ấy, cho dù nó chỉ cần vài đồng từng tuần tốt mỗi tháng. Phụ thuộc vào cái lãi kép, một người tiết kiệm đều đặn một trong những tiền nhỏ tuổi hồi còn trẻ em sẽ có nhiều tiền hơn bạn mới huyết kiệm một trong những tiền lớn trong cuộc sống sau này.

Tận dụng những kế hoạch quỹ hưu trí vì sở làm tài trợ như 401(k) tốt 403(b). Tiền từ ngân phiếu chi phí lương trước khi bị tấn công thuế được tính toán, chính vì vậy tiền khấu trừ vào ngân phiếu tiền lưng sẽ ít hơn số tiền quý vị đóng vào quỹ hưu trí. Các sở làm cũng đóng góp thêm tiền vào quỹ hưu mang đến quý vị tại 1 mức giới hạn—tiền biếu không cho quý vị!

Tận dụng quỹ tiết kiệm không vị sở làm tài trợ để được bớt thuế. Tất cả hai nhiều loại quỹ ngày tiết kiệm cá nhân IRA (individual retirement account):

Quỹ tiết kiệm ngân sách và chi phí IRA truyền thống lâu đời giúp tín đồ đủ tiêu chuẩn chỉnh bỏ chi phí vào quỹ được bớt thuế. Chỉ buộc phải đóng thuế khi đem tiền ra (gọi là “đóng góp”), lúc tới tuổi 70½.Đóng chi phí vào quỹ tiết kiệm Roth IRA thì thuế được khấu trừ trước trong số tiền đóng vào, tuy nhiên nếu rút chi phí ra không xẩy ra trừ thuế (bao có tiền lời tìm được). Quý vị hoàn toàn có thể đóng chi phí vào quỹ này giới hạn max và không bị buộc yêu cầu rút chi phí ra.

Nên phát âm ấn phiên bản của Sở Thuế Vụ IRS Publication 590-A để biết những quy định mới nhất của Sở Thuế Vụ, nấc lương giới hạn và những trường đúng theo ngoại lệ.

Cho dù phần lớn các chuyên gia khuyên nên tiết kiệm ngân sách và chi phí tiền để về hưu hơn là để dành tiền cho bé học đại học nếu mối cung cấp tài chánh rất giới hạn, quý khách cũng nên biết về quỹ 529 là quỹ tiết kiệm ngân sách và chi phí học đh do cơ quan chỉ đạo của chính phủ tài trợ và những quỹ tiết kiệm ngân sách cho học học khác. Một trang mạng tốt để bắt đầu là phát âm ấn bản Hướng Dẫn phụ huynh Để dành Tiền Cho nhỏ Học Đại học của tạp chí Consumer Report tại: (http://www.consumerreports.org/cro/2012/10/parents-guide-to-saving-for-college/index.htm).

Khi quý vị đưa ra quyết định để dành tiền sinh sống đâu, cần nhớ tính thời gian. Những quỹ quý vị cần mang ra nhanh giỏi bất ngờ, như quỹ dự trữ trong trường vừa lòng khẩn cấp, phải là quỹ năng động (dễ mang ra). Những trương mục bao gồm tiết kiệm, “money market” và hoàn toàn có thể là trương mục ngày tiết kiệm thời gian ngắn CDs (short-term certificates). Những trương mục này thường được hưởng tiền lời ít, nhưng kim chỉ nam của quý vị ở chỗ này là bình an và dễ lấy ra hơn là nhằm sinh lời.

Trương mục CDs mang đến sinh lời cao hơn nữa trương mục máu kiệm, nhưng lại quý vị phải đặt tiền vào trương mục trong một kỳ hạn ấn định. Lựa chọn kỳ hạn càng lâu, lãi xuất sinh lời càng cao. Tài khoản CDs ngắn hạn - một số loại này tương xứng cho quỹ dự trữ cho trường hợp cần thiết - tiền tăng lãi ít. Ví như quý vị rút chi phí ra sớm, quý vị yêu cầu trả tiền phạt. Xin viếng www.Bankrate.com để so sánh lãi xuất sinh lời.

Khi quý vị cam kết thác chi phí vào trong ngẫu nhiên trương mục như thế nào trong ngân hàng và toàn bộ các bank công đoàn số đông được bảo đảm bởi FDIC lên đến $250,000 cho người sở hữu của từng trương mục. Để biết thêm chi tiết về bảo hiểm FDIC cùng biết về doanh nghiệp tài chánh làm sao được bảo hiểm, xin viếng www.FDIC.gov/deposit/deposits/. Thành viên của ngân hàng công đoàn hoàn toàn có thể xem trang www.My
Credit
Union.gov để hiểu biết thêm chi tiết.

Công khố phiếu tiết kiệm của Hoa Kỳ được chính phủ đảm bảo an toàn và hoàn toàn có thể mua bên trên mạng điện toán trong quý hiếm từ $50 mang đến $10,000 Mỹ kim. Lúc quý vị sở hữu một công khố phiếu tiết kiệm, quý vị cho cơ quan ban ngành vay số chi phí quý vị chi ra mua công khố phiếu. Thời hạn trôi qua (lên mang đến 30 năm), công khố phiếu tiết kiệm sinh ra lời. Sau 12 tháng, quý vị có thể đổi quý giá công khố phiếu ra tiền mặt cùng với chi phí sinh lời. Quý vị có thể đủ tiêu chuẩn chỉnh không bắt buộc trả thuế mang đến công khố phiếu nào quý vị dùng làm trả chi phí học. Để biết thêm chi tiết, viếng www.Savings
Bonds.gov.

Trương mục cá nhân IDAs (Individual development account) góp các mái ấm gia đình có nút thâu nhập thấp tiết kiệm chi phí tiền cho vấn đề học giỏi huấn nghệ, mua căn hộ hay bước đầu một yêu thương nghiệp. Xin viếng a href="https://prosperitynow.org/map/idas" title="Prosperitynow website" target="_blank">https://prosperitynow.org/map/idas nhằm tìm những cơ quan liêu địa phương. Chọn tiết kiệm ngân sách và chi phí (www.Choose
To
Save.org) rứa vấn tiết kiệm để học đại học, mua nhà ở và hưu trí.

Nếu quý vị nhận trợ cấp chủ yếu phủ, hỏi chũm vấn viên trợ cung cấp xem quý vị được để dành bao nhiêu mà không xẩy ra cắt chi phí trợ cấp.

Đầu tư

Khi đầu tư, quý vị gật đầu một số rủi ro khủng hoảng để tiến công đổi lấy thời cơ được phần thưởng nhiều hơn. Nói chung, khi ước ao có thời cơ tiền sinh lợi những hơn, khủng hoảng để mất một số tiền tuyệt mất không còn cũng cao hơn. Dù hiểu được tránh gặp rủi ro gồm vẻ cuốn hút hơn, mà lại quý vị cũng cần phải có trương mục tiết kiệm của quý vị tăng lãi ở phần trăm cao hơn phần trăm lạm phát giả dụ quý vị mong muốn có đầy đủ tiền xài mãn đời. Chuyện này khó rất có thể xảy ra cùng với trương mục máu kiệm, công khố phiếu tiết kiệm và CDs. Cơ bản ở đấy là hiểu với biết thống trị rủi ro.

Cho cho dù quý vị tiết kiệm chi phí tiền đến hưu trí qua những quỹ của sở làm hay quỹ cá nhân, quý vị sẽ đề xuất chọn chi tiêu ra sao. Trang mạng giúp người chi tiêu SEC (Securities & Exchange Commission) (www.Investor.gov) là khởi điểm xuất sắc cho quý vị học tập về đầu tư, cũng như trang của FINRA ( www.FINRA.org/investors). Sách Investing for Dummies, người sáng tác Eric Tyson, là sách trả lời dễ hiểu cho người mới đầu tư.

Nói chung, quý vị đầu tư đường lâu năm và đa dạng và phong phú (bỏ tiền vào nhiều nơi không giống nhau), khủng hoảng rủi ro cho quý vị vẫn thấp hơn. Nói một phương pháp khác, chi tiêu vào 20 cổ phần không giống nhau trong hai mươi năm ít rủi ro hơn là chỉ đầu tư chi tiêu vào một cp trong một năm.

Xem thêm: 【hướng dẫn】cách làm sinh tố phúc bồn tử, bí quyết làm sinh tố phúc bồn tử bổ dưỡng

Nhiều người xong xuôi bỏ chi phí vào những nơi khác nhau bằng cách đầu tư vào những quỹ chia chung (mutual funds). Quỹ mutual funds là tập làm hồ sơ đầu tư bao hàm cố phần, công khố phiếu và những cổ phiếu (securities) khác mà lại quần chúng hoàn toàn có thể mua. Mọi cá nhân đâù bốn chia nhau các tiền lời, lỗ lã, và mức giá tổn” của quỹ này. Đâù bốn vào mutual fund cũng có rủi ro bị mất tiền cơ mà thấp hơn đâù bốn vào cổ phần.

Khi chọn quỹ “mutual fund,” tìm loại bao gồm thành tích giỏi lâu năm, kế bên “nạp tiền” (lệ phí) khi mua và giữ loại lệ phí làm chủ cũng như những lệ chi phí khác ở mức tối thiểu. Để biết thêm về phong thái Mua Quỹ “Mutual Fund” xin coi trang (http://guides.WSJ.com/personal-finance/investing/how-to-buy-a-mutual-fund/) của nhật báo Wall Street Journal và trang reviews Về Quỹ “Mutual Funds” của SEC (www.SEC.gov/investor/pubs/inwsmf.htm).

Nhiều người mua “mutual funds” trực tiếp với doanh nghiệp bán xuất xắc mở qua account môi giới với doanh nghiệp như Charles Schwab, T.D. Ameritrade giỏi Fidelity. Những “mutual funds” mang lại quý vị mua với mức giá tối thiểu là $50 Mỹ kim từng tháng qua con đường dây đưa tiền tự động từ trương mục ngân hàng của quý vị.

Nếu quý vị lựa chọn mướn một nuốm vấn tài chánh, nên xem xét họ có tính tiền hoa hồng từ chi phí quý vị download quỹ đầu tư, không nên biết các đầu tư chi tiêu này tất cả sinh lợi giỏi không. Cũng có thể có các cố kỉnh vấn viên chỉ tính tiền lệ tổn phí xác định, người này đến lời khuyên tuy nhiên không tận hưởng từ tiền đầu tư. FINRA phân tích và lý giải trước đông đảo gì vẫn xảy cho đến lúc quý vị mở một trương mục chi tiêu môi giới, giải thích sự biệt lập giữa các loại doanh nghiệp đầu tư chuyên nghiệp hóa và nhằm quý vị mày mò về những công ty môi giới trước lúc quý vị mướn chúng ta (www.FINRA.org/investors/choosing-investment-professional). Consumer Reports là cơ quan bảo đảm người tiêu thụ có đường truyền trên mạng điện toán: “Investment Company Guide” sẽ giúp quý vị biết về những cơ sở môi giới chào bán bảo hiểm (www.Consumer
Reports.org/cro/brokerage-services/buying-guide.htm).

Mướn hay sở hữu nhà

Ở Hoa Kỳ, nguồn tài sản giầu có của không ít gia đình là giá chỉ trị căn nhà của họ. Quanh đó chuyện bé dựng nhà có lãi (làm chủ căn nhà) trong gia tài của họ, gia chủ được trừ thuế nhiều khiến mua bên là chuyện rất có thể làm được.

Tốn phí để mua được một căn nhà bao hàm tiền nhà trả sản phẩm tháng, chi phí thuế bất động sản, bảo hiểm, thay thế sửa chữa và bảo trì. Quý vị cũng cần được để dành tiền để cọc thiết lập nhà trước lúc quý vị đầy đủ tiêu chuẩn mượn tiền sở hữu nhà.

Mướn nhà thường trút tiền ra trước ít hơn (tiền đặt cọc đảm bảo an toàn và chi phí mướn tháng đầu và tháng cuối, nhưng không hẳn trả tiền để cọc mua căn hộ hay chi phí chốt giao kèo), mướn nhà cho sự tự vì dọn đi bất cứ đâu và không tốn tiền sửa chữa, gia hạn và đóng thuế bất động sản. Tuy nhiên, quý vị không có sự tự do thoải mái muốn làm những gì với căn nhà đó cũng được, công ty mướn không xuất hiện lời hay không được trừ thuế như thống trị căn nhà và quý vị luôn chạm chán phải nguy cơ tiềm ẩn phải dọn ra.

Nếu quý vị chưa làm chủ căn nhà, đề xuất nghĩ mang đến chuyện mua nhà ở nếu quý vị rất có thể mua một biện pháp thoải mái, với nếu quý vị ko định dọn đi trong vòng năm năm trở đi hay lâu dài thế.

Quý vị cần phải biết thêm về phong thái ghi tên học lớp thống trị căn nhà lần thứ nhất tiên. Để tìm kiếm lớp học, xin liên hệ với Bộ trở nên tân tiến Gia Cư với Thành
Thị HUD (Department of Housing & Urban Development) tại www.HUD.gov/buying tốt 800-569-4287.

Tiền nợ nhà

Tiền nợ công ty là chi phí vay để sở hữ một địa ốc. Nếu quý vị không trả lại nợ như đã hứa, nhà nợ hoàn toàn có thể tịch biên, hay mang lại bất tỉnh sản.

Loại đến vay cố định (fixed-rate mortgages) là loại có lãi xuất với tiền trả hàng tháng giống nhau mang đến suốt quãng thời hạn vay. Còn loại cho vay không cố định và thắt chặt (adjustable-rate mortgage (ARMs) là loại bao gồm lãi xuất dễ cho những người mua nhà đầu tiên tiên có thể trả được do nó lãi xuất thuở đầu và tiền trả mặt hàng tháng tạm thời thấp. Trước lúc chọn loại cho vay có lãi xuất không cố định (hay lãi xuất cố đổi), khách hàng nên tìm hiểu lãi xuất với tiền trả mặt hàng tháng lên tới mức bao nhiêu. Nợ nhà có thể kéo dài bất kỳ bao lâu, tuy nhiên thông dụng duy nhất là 15 năm cùng 30 năm.

Ngân hàng, bank công đoàn, những công ty cho vay vốn tiền mua nhà ở và các công ty tài chánh khác có cho vay vốn tiền download nhà. Cũng có thể có một số ban ngành của chính phủ nước nhà cho vay mượn tiền cài đặt nhà, như cơ quan Cựu Quân Nhân VA (Veteran Administration) và cỗ Gia Cư Liên Bang FHA (Federal Housing Administration), có các chương trình mang lại vay đặc biệt dễ kết đủ tiêu chuẩn để vay mượn hơn.

Nhiều yếu hèn tố ảnh hưởng đến ra quyết định của chủ nợ để thuận tình hay từ chối đơn mượn tiền mua nhà đất của quý vị. Nhưng mà nói chung, quý khách để dành riêng tiền đặt cọc nhiều chừng nào, chi phí nợ đang thấp hơn và điểm tín dụng của quý khách cao hơn, và dễ mượn được tiền hơn. Để hiểu biết thêm chi tiết, hiểu trang www.HUD.gov.

Làm Chủ căn nhà Thành Công

Làm chủ tòa nhà thành công gồm nghĩa là:

Trả nợ đúng kỳ hạn;Duy trì bảo hiểm nhà đầy đủ;Trả thuế bđs như quy định
Trả lệ phí tổn đúng thời hạn mang lại hội bảo vệ khu nhà nếu quý khách trong quần thể này;Bảo trì căn nhà của quý vị mang lại tốt;Dự trữ tiền để cho các sửa chữa quan trọng và thay đổi mới; và
Bảo vệ giá trị căn nhà và né tránh bị tịch biên.

Nhiều công ty nhà ở đầu cuối tái mượn nợ hay mượn chi phí trên giá trị tòa nhà (nợ lắp thêm hai) nhằm tận dụng lãi xuất thấp, rút ngắn thời hạn trả, kéo dài thời gian trả nợ (và bớt tiền nhà hàng tháng) hoặc rút chi phí từ giá trị căn nhà đã sinh lời. Trong đầy đủ trường hợp, nên so sánh tiền cho vay thật cẩn thận, và coi chừng các món nợ có những điều kiện có hại (thí dụ, tiền phát trả không còn nợ) tuyệt tiền trả ban sơ thấp nhưng tiếp đến nhảy vọt lên mức bất lợi. Chất vấn lãi xuất cho vay tại www.Bankrate.com, và chỉ mượn chi phí từ nhà nợ bao gồm uy tín.

Phí tổn của các loại mượn tiền từ giá chỉ trị tòa nhà “home loan equity” xuất xắc “line of credit” rất có thể thấp và có thể là một lựa chọn tài chánh hay, cơ mà nó tất cả rủi ro. Ví như quý vị cần thiết trả lại tiền nợ như vẫn hứa, quý vị có thể mất căn nhà. HELOC (home equity line of credit) đặc biệt quan trọng có rủi ro vì nó chuyển động như một thẻ tín dụng thanh toán có mức tín dụng giới hạn cao.

Dấu hiệu trước tiên là ko trả được tiền quán ăn tháng, quý vị đề xuất liên lạc với cơ quan tư vấn nhà nhằm tránh nhà bị tịch biên. Để tìm kiếm một cơ quan, tìm trong trang mạng của HUD (https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm hay điện thoại tư vấn 800-569-4287).

Bảo hiểm

Nếu quý vị không tồn tại đủ bảo hiểm, quý vị có thể chịu sự mất mát đến nỗi thật khó hay là không thể đền bù lại được. Có khá nhiều loại bảo hiểm cần thiết:

Bảo hiểm xe: Loại bảo đảm này đảm bảo quý vị và tín đồ khác vẫn tồn tại mát tài chánh lúc có tai nạn ngoài ý muốn xe cộ, trộm tuyệt các mối đe dọa khác. Tư mươi chín tiểu bang buộc người điều khiển xe đề xuất mua một bảo hiểm xe về tối thiểu. Nếu quý vị nợ tiền mua xe, nhà nợ cũng rất có thể buộc quý khách mua bảo đảm đụng xe pháo và bảo đảm hai chiều.Bảo hiểm mướn nhà: Nó đảm bảo an toàn tư trang của quý vị không bị mất mát hay thiệt hại vì chưng bị trộm, hỏa hoạn tốt các tai hại khác. Bảo hiểm cũng thường trả cho những trách nhiệm về tai nạn thương tâm và thương tích xẩy ra trong nhà đất của quý vị. Bảo hiểm cho tất cả những người mướn hay không đắt. (Bảo hiểm của công ty thuê thiết lập không trả cho thiết lập của quý vị.)Bảo hiểm công ty căn nhà: bảo hiểm chủ căn nhà trả cho các thiệt sợ cho căn nhà và tư trang của quý vị, cũng như quý vị phụ trách nếu gồm ai bị mến tích trong quanh vùng bất đụng sản của quý vị. Bảo hiểm trả cho các thiệt hại tạo ra bởi bầy lụt hay rượu cồn đất thường đề xuất mua riêng.Bảo hiểm khuyết tật: bảo đảm này thay thế sửa chữa cho phần trăm thâu nhập của quý vị nếu quý vị không thể đi làm việc vì bị bệnh hay bị tai nạn. Có hai loại bảo đảm khuyết tật: trong thời điểm tạm thời và thọ dài. Nếu như sở có tác dụng không mua bảo đảm này mang đến quý vị, đề nghị nghĩ đến cài đặt một bảo hiểm cá thể khuyết tật thọ dài.Bảo hiểm nhân thọ: Nếu người nào (thí dụ, phối ngẫu, các bạn đời, con cái hay phụ huynh phụ trực thuộc tài chánh vào quý vị, bởi thế, quý vị đề xuất nghĩ đến chuyện mua bảo đảm nhân thọ, để bảo đảm trả tiền (“hưởng tiền tử tuất”) cho tất cả những người thừa kết lúc quý vị chết. Có các điều khiếu nại và quý giá tiền phương diện (cũng được biết đến như bảo đảm “cả đời,” xuất xắc vĩnh viễn) – thể lệ tải rẻ hơn, khi cực hiếm tiền phương diện bao gồm 1 phần đầu tư.

Cần từng nào loại bảo đảm còn tùy vào nhu yếu của mỗi người.

Quý vị hoàn toàn có thể mua bảo đảm từ: thương hiệu bảo hiểm bán thẳng cho khách tiêu dùng qua điện thoại thông minh hay mạng internet; nhân viên cấp dưới của thương hiệu bảo hiểm; người môi giới độc lập; và các trang mạng bán bảo hiểm cho nhiều hãng bảo hiểm hay kết nối người tiêu dùng muốn biết ngân sách chi tiêu trên mạng điện toán với các nhân viên đang nắm giữ máy. Bắt buộc so sánh ngân sách chi tiêu – sự khác biệt trong bảo đảm và tầm giá (trả sản phẩm tháng) giữa những hãng bảo hiểm rất có thể là hàng trăm ngàn Mỹ kim.

Để biết thêm về bảo hiểm, viếng trang mạng của Insurance Information Institute giỏi của cơ sở Consumer action Hướng Dẫn về bảo đảm (www.Insurance-Education.org)

In light of smart medical device with wireless capability gaining importance in medical service field, khoavanhocngonngu.edu.vn has served medical community with distinction and proudly introduce wireless solutions to lớn enable reliable and efficient device communication và enhance patient safety.


*

Interview with Alice Liu, hàng hóa Manager of khoavanhocngonngu.edu.vn Industrial Wireless Solution (AIW)


Along with the evolution of technology,traditional healthcare environments and medical practices around the world are gradually becoming digital, networked, & intelligent. This not only ensures a more comfortable environment for patients receiving medical treatment, but it also enhances their safety during the treatment process. Development of wireless technologies is making various smart healthcare applications more useful và convenient. For example, in addition khổng lồ common smart clinics và wards, smart medicine cabinets with wireless technologies have gradually become standard equipment in hospitals, enabling healthcare workers to more accurately administer medication lớn patients,and allowing administrator to lớn collect medical supply và medicine usage lớn achieve accurate supply management và cost efficiency.


To ensure patient’s safety và cope with mission-critical treatment situations at anytime, it is important for hospitals and medical environments to minimize unnecessary cables & wires. This is why wireless solutions have become a crucial part of complete smart healthcare systems. Alice Liu, hàng hóa Manager of khoavanhocngonngu.edu.vn Industrial Wireless Solution (AIW),said, “In mission critical application such as medical treatment, lives are at stake so it’s important to get it right.” Because healthcare workers handle many patients with varying needs that need to lớn be managed on a regular basis, minimize error causing factors such as accidental wire unplug và ensure critical health data does not become lost is very important.


To ensure the medication safety of patients and help healthcare workers effectively administer medications và manage inventory, smart medicine dispensing systems such as medicine cabinets or carts that communicates via wireless network have become an ideal solution. These systems can be incorporated into an automated medicine management system which can automatically record and track the flow of medicines,assist nurses in retrieving correct medicine and dosage, and help pharmacists with inventory management. These systems can contribute significantly to lớn ensuring medication safety for patients while improving the work efficiency of healthcare workers.


Referring to medical equipment providers in the US, Alice Liu pointed out that they adopted khoavanhocngonngu.edu.vn’s EWM-W192K1 Wireless Kit solution, a complete package of antennas, related accessories, & a wireless modules, as part of their smart medicine cabinet system.


This not only helps clients reduce the time for designing products và sourcing other raw materials, but it also enables them khổng lồ quickly complete their product development and enter validation stage. For example, a smart medicine cabinets manufacturer employ EWM-W192K1 wireless kit to enable automated medicine management; another medical equipment manufacturers integrates khoavanhocngonngu.edu.vn’s EWMW192K1 wireless kit solution into surgical room equipment for equipment status and consumable management.


In addition lớn the medical industry, other markets showing great interest for wireless solutions to supporting smart applications include retail, warehouse management, transportation, smart buildings and environmental monitor. Alice Liu stressed that in order lớn provide customers with complete wireless solutions, khoavanhocngonngu.edu.vn has mix up a dedicated department—khoavanhocngonngu.edu.vn Industrial Wireless Solution (AIW)—offering wireless modules that can tư vấn various wireless technologies including Wi-Fi 5/6, 4G LTE, 5G NR, GPS/GNSS, & Bluetooth. The selections of different wireless technology enables equipment makers khổng lồ quickly find suitable solutions that tư vấn their sản phẩm designs. It can also significantly reduce the resources needed lớn enter different geo-regions, given that all related solutions comply with mainstream wireless communication module certification such as CE & FCC.


khoavanhocngonngu.edu.vn believes that with complete selections of wireless solutions, equipment makers & system integrators in growing number of industries can accelerate the development of more products that better meet the needs of smart applications, ensuring the implementation of more effective smart applications in new industries.


khoavanhocngonngu.edu.vn"s wireless kits are designed to meet the needs of various markets, it’s including retail, warehouse, transportation, smart city, and environmental monitor. This wireless kit can assist medical equipment makers in developing wirelessly connected smart systems khổng lồ improve applications. Moreover, it can enhance efficiency, safety, & overall unique of healthcare services.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *