GIẢI BÀI 41 SINH HỌC 7 BÀI 41 : CHIM BỒ CÂU, GIẢI BÀI 41 SINH 7: CHIM BỒ CÂU

- Chọn bài -Bài 1: thế giới động vật nhiều dạng, phong phú
Bài 2: Phân biệt động vật hoang dã với thực vật. Đặc điểm bình thường của rượu cồn vật
Bài 3: Thực hành: quan tiền sát một số trong những động trang bị nguyên sinh
Bài 4: Trùng roi
Bài 5: Trùng phát triển thành hình và trùng giày
Bài 6: Trùng kiết lị cùng trùng sốt rét
Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò trong thực tiễn của Động vật dụng nguyên sinh
Bài 8: Thủy tức
Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang
Bài 10: Đặc điểm phổ biến và sứ mệnh của ngành Ruột khoang
Bài 11: Sán lá gan
Bài 12: một vài giun dẹp không giống và điểm sáng chung của ngành Giun dẹp
Bài 13: Giun đũa
Bài 14: một số trong những giun tròn không giống và điểm sáng chung của ngành Giun tròn
Bài 15: Giun đất
Bài 16: Thực hành: Mổ và quan tiếp giáp giun đất
Bài 17: một vài giun đốt khác và điểm lưu ý chung của ngành Giun đốt
Bài 18: Trai sống
Bài 19: một số thân mượt khác
Bài 20: Thực hành: quan lại sát một vài thân mềm
Bài 21: Đặc điểm bình thường và vai trò của ngành Thân mềm
Bài 22: Tôm sông
Bài 23: Thực hành: Mổ với quan gần kề tôm sông
Bài 24: Đa dạng cùng vai trò của lớp cạnh bên xác
Bài 25: Nhện với sự đa dạng của lớp hình nhện
Bài 26: Châu chấu
Bài 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ
Bài 28: Thực hành: xem băng hình về tập tính của sâu bọ
Bài 29: Đặc điểm tầm thường và vai trò của ngành Chân khớp
Bài 30: Ôn tập phần 1 - Động đồ gia dụng không xương sống
Bài 31: Cá chép
Bài 32: Thực hành: phẫu thuật cá
Bài 33: cấu tạo trong của cá chép
Bài 34: Đa dạng và điểm sáng chung của những lớp Cá
Bài 35: Ếch đồng
Bài 36: Thực hành: quan liêu sát kết cấu trong của ếch đồng trên mẫu mã mỗ
Bài 37: Đa dạng và điểm lưu ý chung của lớp lưỡng cư
Bài 38: Thằn lằn láng đuôi dài
Bài 39: cấu trúc trong của thằn lằn
Bài 40: Đa dạng và điểm sáng chung của lớp trườn sát
Bài 41: Chim ý trung nhân câu
Bài 42: Thực hành: quan lại sát bộ xương, mẫu mổ chim người thương câu
Bài 43: cấu tạo trong của chim người yêu câu
Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim
Bài 45: Thực hành: xem băng hình về đời sống cùng tập tính của chim
Bài 46: Thỏ
Bài 47: cấu tạo trong của thỏ
Bài 48: Đa dạng của lớp Thú. Bộ Thú huyệt, cỗ Thú túi
Bài 49: Đa dạng của lớp thú bộ dơi và cỗ cá voi
Bài 50: Đa dạng của lớp thú bộ ngấm sâu bọ, cỗ gặm nhấm, bộ ăn thịt
Bài 51: Đa dạng của lớp thú những bộ móng guốc và bộ linh trưởng
Bài 52: Thực hành: coi băng hình về đời sống cùng tập tính của Thú
Bài 53: môi trường thiên nhiên sống cùng sự chuyển vận di chuyển
Bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể
Bài 55: Tiến hóa về sinh sản
Bài 56: Cây tạo ra giới hễ vật
Bài 57: Đa dạng sinh học
Bài 58: Đa dạng sinh học (tiếp theo)Bài 59: phương án đấu tranh sinh học
Bài 60: Động thứ quý hiếm
Bài 61,62: khám phá một số động vật có tầm quan trọng trong tài chính ở địa phương
Bài 63: Ôn tập
Bài 64,65,66: du lịch thăm quan thiên nhiên

Xem cục bộ tài liệu Lớp 7: trên đâygiữ hộ Đánh giá bán

Đánh giá chỉ trung bình 5 / 5. Số lượt tấn công giá: 1118

chưa xuất hiện ai tấn công giá! Hãy là tín đồ đầu tiên đánh giá bài này.


--Chọn Bài--

↡- Chọn bài xích -Bài 1: quả đât động vật đa dạng, phong phú
Bài 2: Phân biệt động vật hoang dã với thực vật. Đặc điểm chung của cồn vật
Bài 3: Thực hành: quan sát một số trong những động đồ gia dụng nguyên sinh
Bài 4: Trùng roi
Bài 5: Trùng biến đổi hình và trùng giày
Bài 6: Trùng kiết lị với trùng sốt rét
Bài 7: Đặc điểm tầm thường và vai trò thực tế của Động đồ gia dụng nguyên sinh
Bài 8: Thủy tức
Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang
Bài 10: Đặc điểm chung và sứ mệnh của ngành Ruột khoang
Bài 11: Sán lá gan
Bài 12: một số giun dẹp khác và điểm sáng chung của ngành Giun dẹp
Bài 13: Giun đũa
Bài 14: một số trong những giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn
Bài 15: Giun đất
Bài 16: Thực hành: Mổ với quan tiếp giáp giun đất
Bài 17: một số trong những giun đốt khác và điểm sáng chung của ngành Giun đốt
Bài 18: Trai sống
Bài 19: một vài thân mềm khác
Bài 20: Thực hành: quan lại sát một trong những thân mềm
Bài 21: Đặc điểm phổ biến và vai trò của ngành Thân mềm
Bài 22: Tôm sông
Bài 23: Thực hành: Mổ cùng quan tiếp giáp tôm sông
Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp gần cạnh xác
Bài 25: Nhện và sự phong phú của lớp hình nhện
Bài 26: Châu chấu
Bài 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ
Bài 28: Thực hành: coi băng hình về thói quen của sâu bọ
Bài 29: Đặc điểm bình thường và sứ mệnh của ngành Chân khớp
Bài 30: Ôn tập phần 1 - Động thứ không xương sống
Bài 31: Cá chép
Bài 32: Thực hành: phẫu thuật cá
Bài 33: cấu tạo trong của cá chép
Bài 34: Đa dạng và điểm sáng chung của các lớp Cá
Bài 35: Ếch đồng
Bài 36: Thực hành: quan lại sát cấu tạo trong của ếch đồng trên chủng loại mỗ
Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư
Bài 38: Thằn lằn láng đuôi dài
Bài 39: kết cấu trong của thằn lằn
Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát
Bài 41: Chim người tình câu
Bài 42: Thực hành: quan tiền sát cỗ xương, mẫu mổ chim ý trung nhân câu
Bài 43: cấu tạo trong của chim nhân tình câu
Bài 44: Đa dạng và điểm sáng chung của lớp chim
Bài 45: Thực hành: coi băng hình về đời sống cùng tập tính của chim
Bài 46: Thỏ
Bài 47: kết cấu trong của thỏ
Bài 48: Đa dạng của lớp Thú. Cỗ Thú huyệt, cỗ Thú túi
Bài 49: Đa dạng của lớp thú bộ dơi và cỗ cá voi
Bài 50: Đa dạng của lớp thú bộ ngấm sâu bọ, cỗ gặm nhấm, bộ ăn thịt
Bài 51: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng
Bài 52: Thực hành: coi băng hình về đời sống cùng tập tính của Thú
Bài 53: môi trường thiên nhiên sống cùng sự chuyên chở di chuyển
Bài 54: Tiến hóa về tổ chức triển khai cơ thể
Bài 55: Tiến hóa về sinh sản
Bài 56: Cây gây ra giới hễ vật
Bài 57: Đa dạng sinh học
Bài 58: Đa dạng sinh học tập (tiếp theo)Bài 59: biện pháp đấu tranh sinh học
Bài 60: Động đồ gia dụng quý hiếm
Bài 61,62: tìm hiểu một số động vật có tầm đặc biệt quan trọng trong tài chính ở địa phương
Bài 63: Ôn tập
Bài 64,65,66: Tham quan thiên nhiên

Tài liệu bên trên trang là MIỄN PHÍ, chúng ta vui lòng KHÔNG trả chi phí dưới BẤT KỲ hiệ tượng nào!


Nội dung bài học tìm hiểucác điểm sáng về cuộc sống của chim người thương câu. Phân tích và lý giải được những đặc điểm kết cấu ngoài của chim tình nhân câu ưng ý nghi với đời sống bay lượn. Minh bạch được các kiểu cất cánh của chim.

Bạn đang xem: Sinh học 7 bài 41


1. Nắm tắt lý thuyết

1.1.Đời sinh sống chim ý trung nhân câu

1.2.Cấu tạo ko kể và di chuyển

1.3.Tổng kết

2. Bài bác tập minh hoạ

3. Luyện tập bài 41 Sinh học tập 7

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài bác tập SGK và Nâng cao

4. Hỏi đáp
Bài 41 Chương 6 Sinh học tập 7


Bồ câu nhà có tổ tiên là người tình câu núi.Đời sống:Sống sinh hoạt trên cây, cất cánh giỏi
Tập tính làm cho tổ
Là động vật hằng nhiệt
Sinh sản:Thụ tinh trong
Trứng có khá nhiều noãn hoàng, bao gồm vỏ đá vôi
Có hiện tượng lạ ấp trứng, nuôi con bằng sữa diều.Vỏ đá vôi → phôi cải cách và phát triển an toànấp trứng → phôi cải cách và phát triển ít lệ thuộc vào môi trường
1.2.1. Cấu tạo ngoài

*

Hình 1:Cấu tạo không tính của chim người yêu câu

Cơ thể phân tách 3 phần:Đầu: Hàm không có răng, tất cả mỏ sừng. Mắt 3 mí, tai…có cổ dài
Thân: Hình thoi
Chi:2 chi trước→cánh2 bỏ ra sau: 4 ngón, 3 ngón trước, 1 ngón sau.Da khô
Toàn thân tất cả bộ lông vũ bao phủ. Có 2 loại
Lông ống
Lông tơ

*

Hình 2: Thân, chi trước, đưa ra sau của chim người yêu câu

*

Hình 3:Lông ống và lông tơ của chim người tình câu

Đặc điểm của cấu tạo

Ý nghĩa mê say nghi

- Thân: Hình thoi

- bỏ ra trước: Cánh chim

- bỏ ra sau: bao gồm 3 ngón trước, 1 ngón sau

- Lông ống: Có các sợi lông làm thành phiến mỏng

- Lông tơ: Có các sợi lông mảnh làm cho thành chùm lông xốp

- Mỏ: Mỏ sừng bao rước hàm không có răng

- Cổ: Dài, khớp đầu cùng với thân

→ bớt sức cản ko khí lúc bay

→ Quạt gió (động lực của việc bay), cản ko khí lúc hạ cánh

→ góp chim bám chắc vào cây cỏ và khi hạ cánh

→ khiến cho cánh chim lúc giang ra tạo nên một diện tích s rộng.

→ giữ lại nhiệt, làm khung hình nhẹ

→ làm đầu chim nhẹ.

Xem thêm: Chư thiên trọng sinh chi trang thiển full, mạt thế trọng sinh chi trang thiển

→ phân phát huy chức năng của giác quan, bắt mồi, rỉa lông.

Bảng:Đặc điểm cấu trúc ngoài của chim người tình câu ưa thích nghi với việc bay

1.2.2. Di chuyển
Cơ quan di chuyển: Chân, cánh…Hình thức: Bay, nhảy, đi… tuỳ loài, tuỳ môi trường sống.

Chim tất cả hai hình trạng bay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *