Tổng Hợp Công Thức Sinh Học 9, Tổng Hợp Công Thức Sinh Học Lớp 9 Hay, Chi Tiết

Công thức là giữa những kiến thức vô cùng đặc biệt để làm xuất sắc môn sinh học lớp 9. Đặc biệt đối với những học viên muốn thi học sinh tốt hoặc thi chuyên Sinh thì càng cần nắm rõ những phương pháp này. 

*

Ảnh minh họa (internet).

Bạn đang xem: Công thức sinh học 9


2.2 2. Công thức tính số lần nguyên phân, số tế bào nhỏ tạo ra, số NST trong những tế bào con, số NST môi trường hỗ trợ cho quá trình nguyên phân:
2.4 4. Công thức tính số tế bào con, số NST có trong các tế bào con, số NST môi trường cung cấp cho quá trình giảm phân:

Công thức ADN, ARN và GEN lớp 9

Lưu ý: biện pháp đổi đơn vị chức năng Angstrom sang các đơn vị khác.

1 Angstrom (Å) = 0.1 nanomet (nm) 10-4 micromet (µm) với 10-7 milimet (mm) 10-10 mét (m).

1. Phương pháp tính chiều dài: 

L = chu kỳ X 34 (Angstrong)

 

*

2. Phương pháp tính số chu kì xoắn: 

*

3. Công thức tính toàn bô nucleotit của ren hay ADN:

*
 

*

N = A + T + G + X = 2A + 2G

4. Phương pháp tính khối lượng ADN: 

m
ADN = N×300 (đv
C)

5. Phương pháp tính số nucleotit nghỉ ngơi mạch đơn: 

*

*

6. Cách làm tính số lượng nucleotit từng các loại của gene hay ADN:

A = T ; G = X  (nu)

A = T = A1 + A2 = T1 + T2 ; G = X = G1 + G2 = X1 + X2

AGen = TGen = m
A + m
U

GGen = XGen = m
G +m
X

7. Bí quyết tính tỉ trọng % từng nhiều loại nucleotit của ADN hay Gen:

A + G = T + X = một nửa N

A = T = 50% – G = một nửa – X (%) ; G = X = 50% – A = 50% – T (%)

8. Cách làm tính mối liên hệ giữa các nucleotit giữa mạch 1 cùng mạch 2:

A1 = T2 ; T1 = A2

G1 = X2 ; X1 = G2

9. Phương pháp tính số nucleotit cơ mà môi trường hỗ trợ cho quy trình tự nhân đôi:

Nmt = N(2k – 1)

Amt = Tmt = A(2k – 1)

Gmt = Xmt = G(2k – 1)

– Chú ý: k là số lần nhân đôi

10. Công thức tính số nucleotit phân tử ARN được tạo thành qua quá trình sao mã:

*

11. Công thức tính số axit amin trong chuỗi axit amin:

– nếu như chuỗi axit amin được tổng đúng theo hoàn chỉnh: 

*

– ví như chuỗi axit amin tổng hợp chưa hoàn chỉnh: 

 

*

12. Phương pháp tính số link hóa trị của gen hay ADN:

*

13. Bí quyết tính số link hóa trị đường liên kết với photphat:

 

*

14. Cách làm tính số link Hiđro của ren hay ADN:

H = 2A + 3G = 2T + 3X (liên kết)

15. Phương pháp tính số phân tử ADN nhỏ được tạo thành từ 1 ADN ban đầu:

ADNht = 2k (ADN)

– cùng với k là số lần tự nhân song của ADN

16. Công thức tính số links hiđro được hình thành sau khi tự nhân đôi xong:

Hht = H x 2k

– với k là tần số tự nhân song của ADN

Công thức tính Nhiễm sắc thể NST lớp 9

1. Phương pháp tính số NST, cromatic, vai trung phong động của tế bào ở các kỳ trong nguyên phân:
Cấu trúcKì trung gianKì đầuKì giữaKì sau Kì cuối (Chưa tách)Kì cuối (Đã tách)
Số NST2n2n2n4n4n2n
Trạng tháiKépKépKépĐơnĐơnĐơn
Số cromatit4n4n4n000
Số tâm động2n2n2n4n4n2n
2. Cách làm tính số lần nguyên phân, số tế bào nhỏ tạo ra, số NST trong những tế bào con, số NST môi trường hỗ trợ cho quá trình nguyên phân:

– Nếu có một tế bào mầm nguyên phân x lần:

+ Số tế bào con tạo ra: 1.2x (tế bào)

+ Số NST có trong số tế bào bé tạo ra: 1.2n.2x (NST)

+ Số NST môi trường cung ứng cho quá trình nguyên phân: 1.2n.(2x – 1) (NST)

Nếu gồm a tế bào mầm nguyên phân x lần cân nhau thì cầm 1 = a

3. Cách làm tính số NST, số cromatic, số tâm động của tế bào ở các kỳ trong giảm phân:
Kì trung gianGiảm phân IGiảm phân II
Kì đầuKì giữaKì sauKì cuốiKì đầuKì giữaKì sauKì cuối
Số NST2n2n2n2nnnn2nn
Trạng tháiKépKépKépKépKépKépĐơnĐơnĐơn
Số cromatit4n4n4n4n2n2n2n00
Số chổ chính giữa động2n2n2n2nnnn2nn
4. Phương pháp tính số tế bào con, số NST có trong các tế bào con, số NST môi trường cung ứng cho vượt trình giảm phân:

* Số tinh trùng tạo nên = 4 x số tinh bào bậc 1

* Số trứng tạo nên = số noãn bào bậc 1

* Số thể cực (thể định hướng) = 3 x số noãn bào bâc 1

:

* Số NST có trong những tế bào con tạo ra sau GP = n
NST x số tế bào

5. Phương pháp tính số hòa hợp tử được tạo nên thành, hiệu suất (H%) thụ tinh của tinh dịch hoặc trứng:

* Số hợp tử = số tinh dịch thụ tinh = số trứng thụ tinh

* H% thụ tinh của tinh dịch = (số tinh dịch được thụ tinh x 100) / tổng thể tinh trùng thâm nhập thụ tinh.

* H% thụ tinh của trứng = (số trứng được thụ tinh x 100) / tổng thể trứng thâm nhập thụ tinh.

Xem thêm: Chất Vệ Sinh Máy Giặt Hiệu Quả Nhất Hiện Nay, Có Nên Dùng Không

Tham gia nhóm HỌC TỐT SINH HỌC 9 giúp thấy các video bài giảng, tham gia bàn luận và giải đáp bài xích tập trực tiếp cùng cô Thiên hương thơm nhé!

*

I . Tính số nuclêôtit của ADN hoặc của gen

 1. Đối với từng mạch của ren :

- vào ADN , 2 mạch bổ sung nhau , đề xuất số nu và chiều nhiều năm của 2 mạch đều bằng nhau .

A1 + T1 + G1 + X1 = T2 + A2 + X2 + G2 =

- Trong cùng một mạch , A với T tương tự như G cùng X , ko liên kết bổ sung cập nhật nên không duy nhất thiết phải đều bằng nhau . Sự bổ sung cập nhật chỉ gồm giữa 2 mạch : A của mạch này bổ sung cập nhật với T của mạch kia , G của mạch này bổ sung cập nhật với X của mạch tê . Vì vậy , số nu mỗi nhiều loại ở mạch 1 thông qua số nu loại bổ sung mạch 2 .

A1 = T2 ; T1 = A2 ; G1 = X2 ; X1 = G2

2. Đối với tất cả 2 mạch :

- Số nu mỗi loại của ADN là số nu loại đó ở cả 2 mạch :

 A =T = A1 + A2 = T1 + T2 = A1 + T1 = A2 + T2

G =X = G1 + G2 = X1 + X2 = G1 + X1 = G2 + X2

Chú ý :khi tính tỉ lệ thành phần %

%A = % T = = .

%G = % X = = .

Ghi lưu giữ : Tổng 2 các loại nu khác nhóm bổ sung luôn luôn luôn bằng nửa số nu của ADN hoặc bằng một nửa số nu của ADN : ngược lại nếu biết :

 + Tổng 2 các loại nu = N / 2 hoặc bằng 1/2 thì 2 các loại nu đó buộc phải khác nhóm bổ sung cập nhật

 + Tổng 2 các loại nu khác N/ 2 hoặc khác một nửa thì 2 nhiều loại nu đó đề nghị cùng nhóm bổ sung

 


20 trang
*
hoaianh.10
*
97761
*
7Download

CÁC CƠNG THỨC TÍNH TỐNPHẦN I . CẤU TRÚC ADNI . Tính số nuclêôtit của ADN hoặc của gen 1. Đối với từng mạch của ren :- trong ADN , 2 mạch bổ sung nhau , phải số nu với chiều dài của 2 mạch cân nhau .A1 + T1 + G1 + X1 = T2 + A2 + X2 + G2 = - Trong và một mạch , A với T cũng như G cùng X , không liên kết bổ sung nên không tốt nhất thiết phải bằng nhau . Sự bổ sung chỉ gồm giữa 2 mạch : A của mạch này bổ sung với T của mạch kia , G của mạch này bổ sung cập nhật với X của mạch kia . Vì chưng vậy , số nu mỗi các loại ở mạch 1 ngay số nu loại bổ sung cập nhật mạch 2 .A1 = T2 ; T1 = A2 ; G1 = X2 ; X1 = G22. Đối với cả 2 mạch :- Số nu mỗi các loại của ADN là số nu một số loại đó ở cả 2 mạch : A =T = A1 + A2 = T1 + T2 = A1 + T1 = A2 + T2 G =X = G1 + G2 = X1 + X2 = G1 + X1 = G2 + X2Chú ý :khi tính tỉ trọng % %A = % T = = ..%G = % X = =.Ghi ghi nhớ : Tổng 2 loại nu khác nhóm bổ sung luôn luôn luôn bằng nửa số nu của ADN hoặc bằng 1/2 số nu của ADN : ngược lại nếu biết :+ Tổng 2 một số loại nu = N / 2 hoặc bằng 1/2 thì 2 nhiều loại nu đó yêu cầu khác nhóm bổ sung + Tổng 2 một số loại nu khác N/ 2 hoặc khác 1/2 thì 2 một số loại nu đó bắt buộc cùng nhóm bổ sung 3. Tổng số nu của ADN (N) tổng cộng nu của ADN là tổng số của 4 loại nu A + T + G+ X . Tuy nhiên theo nguyên tắc bổ sung cập nhật (NTBS) A= T , G=X . Do vậy , toàn bô nu của ADN được xem là : N = 2A + 2G = 2T + 2X tốt N = 2( A+ G) vì thế A + G = hoặc %A + %G = 1/2 4. Tính số chu kì xoắn ( C ) Một chu kì xoắn bao gồm 10 cặp nu = trăng tròn nu . Lúc biết tổng số nu ( N) của ADN :N = C x 20 => C = 5. Tính khối lượng phân tử ADN (M ) :Một nu có cân nặng trung bình là 300 đvc . Khi biết tổng số nu suy ra M = N x 300 đvc6. Tính chiều lâu năm của phân tử ADN ( L ) :Phân tử ADN là 1 trong chuỗi gồm 2 mạch đối kháng chạy tuy vậy song và xoắn những đặn xung quanh 1 trục . Vày vậy chiều dài của ADN là chiều dài của một mạch và bằng chiều nhiều năm trục của chính nó . Từng mạch tất cả nuclêôtit, độ dài của 1 nu là 3,4 A0 L = . 3,4A0Đơn vị hay được dùng : 1 micrômet = 10 4 angstron ( A0 )1 micrômet = 103 nanômet ( nm) 1 milimet = 103 micrômet = 106 nm = 107 A0II. Tính số link Hiđrô và liên kết Hóa Trị Đ – phường Số link Hiđrô ( H ) + A của mạch này nối với T sinh hoạt mạch kia bằng 2 links hiđrô + G của mạch này nối cùng với X sống mạch kia bởi 3 liên kết hiđrô Vậy số link hiđrô của gene là : H = 2A + 3 G hoặc H = 2T + 3X Số liên kết hoá trị ( HT )a) Số link hoá trị nối những nu bên trên 1 mạch gen : - một trong những mỗi mạch đối kháng của gene , 2 nu nối cùng với nhau bằng 1 lk hoá trị , 3 nu nối nhau bởi 2 lk hoá trị nu nối nhau bởi - 1 b) Số link hoá trị nối những nu trên 2 mạch gen : 2( - 1 )Do số liên kết hoá trị nối giữa những nu trên 2 mạch của ADN : 2( - 1 )c) Số liên kết hoá trị mặt đường – photphát trong ren ( HTĐ-P) Ngoài các liên kết hoá trị nối giữa các nu trong ren thì trong những nu có 1 lk hoá trị đính thêm thành phần của H3PO4 vào thành phần mặt đường . Do đó số links hoá trị Đ – phường trong cả ADN là :HTĐ-P = 2( - 1 ) + N = 2 (N – 1)PHẦN II. CƠ CHẾ TỰ NHÂN ĐÔI CỦADNI . TÍNH SỐ NUCLÊÔTIT TỰ vị CẦN DÙNG 1.Qua 1 lần từ bỏ nhân đôi ( từ bỏ sao , tái sinh , tái bạn dạng ) + khi ADN từ bỏ nhân đôi hoàn toàn 2 mạch số đông liên kết những nu tự do theo NTBS : AADN nối với TTự bởi vì và ngược lại ; GADN nối cùng với X tự do thoải mái và ngược lại . Vày vây số nu tự do thoải mái mỗi loại buộc phải dùng bằng số nu mà loại nó xẻ sung
Atd =Ttd = A = T ; Gtd = Xtd = G = X + Số nu tự do thoải mái cần dùng bằng số nu của ADN Ntd = N 2. Qua không ít đợt trường đoản cú nhân song ( x dịp ) + Tính số ADN nhỏ - 1 ADN mẹ qua một đợt tự nhân đôi tạo nên 2 = 21 ADN con - 1 ADN chị em qua 2 dịp tự nhân đôi chế tác 4 = 22 ADN bé - 1 ADN bà bầu qua3 dịp tự nhân đôi tạo ra 8 = 23 ADN con - 1 ADN bà bầu qua x đợt tự nhân đôi tạo thành 2x ADN con Vậy : tổng số ADN bé = 2x- cho dù ở dịp tự nhân song nào , trong những ADN con tạo nên từ 1 ADN thuở đầu , vẫn có 2 ADN nhỏ mà từng ADN con này có chứa 1 mạch cũ của ADN người mẹ . Bởi vì vậy số ADN con sót lại là có cả hai mạch cấu thành trọn vẹn từ nu new của môi trường xung quanh nội bào .Số ADN con gồm 2 mạch đều bắt đầu = 2x – 2 + Tính số nu tự do thoải mái cần sử dụng : - Số nu thoải mái cần dùng thì ADN trải qua x đợt tự nhân đôi bằng tổng số nu sau cuối coup trong số ADN nhỏ trừ số nu ban đầu của ADN bà bầu Tổng số nu sau cùng trong trong các ADN con : N.2x Số nu lúc đầu của ADN mẹ :N bởi vì vậy toàn bô nu tự do cần dùng cho một ADN qua x đợt tự nhân song : td = N .2x – N = N( 2X -1) Số nu thoải mái mỗi loại nên dùng là: td = td = A( 2X -1) td = td = G( 2X -1)+ nếu tính số nu tự do của ADN con mà có 2 mạch trả tòan bắt đầu : td trọn vẹn mới = N( 2X - 2) td hoàn toàn mới = td = A( 2X -2) td hoàn toàn mới = td = G( 2X 2)II .TÍNH SỐ LIÊN KẾT HIĐRÔ ; HOÁ TRỊ Đ- p ĐƯỢC HÌNH THÀNH HOẶC BỊ PHÁ VỠ sang một đợt tự nhân song Tính số links hiđrôbị phá vỡ và số links hiđrô được ra đời Khi ADN trường đoản cú nhân đôi hoàn toàn :2 mạch ADN tách ra , những liên kết hiđrô thân 2 mạch phần nhiều bị phá vỡ cần số links hiđrô bị phá vỡ bởi số liên kết hiđrô của ADN H bị đứt = H ADN - mỗi mạch ADN đều nối các nu tự do theo NTBS bằng những liên kết hiđrô bắt buộc số link hiđrô được sinh ra là tổng số link hiđrô của 2 ADN nhỏ H ra đời = 2 . HADNb. Số links hoá trị được hiện ra :Trong quy trình tự nhân đôi của ADN , link hoá trị Đ –P nối các nu trong những mạch của ADN không bị phá vỡ . Nhưng những nu tự do thoải mái đến bổ sung thì dược nối với nhau bằng liên kết hoá trị để hình thành 2 mạch new Vì vậy số link hoá trị được hình thành bởi số links hoá trị nối các nu với nhau trong 2 mạch của ADN HT được hiện ra = 2 ( - 1 ) = N- 22 .Qua các đợt tự nhân đôi ( x lần ) a. Tính tổng số liên kết hidrô bị phá vỡ cùng tổng số links hidrô sinh ra :-Tổng số links hidrô bị phá đổ vỡ :H bị phá đổ vỡ = H (2x – 1) - Tổng số link hidrô được ra đời : H xuất hiện = H 2x Tổng số links hoá trị được sinh ra : liên kết hoá trị được hiện ra là những link hoá trị nối những nu thoải mái lại thành chuỗi mạch polinuclêôtit bắt đầu Số liên kết hoá trị nối các nu trong những mạch solo : - 1Trong tổng cộng mạch đơn của các ADN con còn có 2 mạch cũ của ADN bà bầu được duy trì lại vì thế số mạch mới trong số ADN bé là 2.2x - 2 , vì chưng vây tổng số links hoá trị được xuất hiện là : HT sinh ra = ( - 1) (2.2x – 2) = (N-2) (2x – 1)III. TÍNH THỜI GIAN SAO MÃ có thể quan niệm sự liên kết các nu tự do vào 2 mạch của ADN là mặt khác , lúc mạch này tiếp nhân và góp phần dược từng nào nu thì mạch kia cũng link được bay nhiêu nu tốc độ tự sao : Số nu dược mừng đón và lau láu kết trong 1 giây Tính thời gian tự nhân song (tự sao ) thời gian để 2 mạch của ADN đón nhận và kiên kết nu tự do - lúc biết thời gian để tiếp nhận và l iên kết trong 1 nu là dt , thời hạn tự sao dược tính là :TG tự sao = dt . Khi biết tốc độ tự sao (mỗi giây liên kết được từng nào nu )thì thời hạn tự nhân đôi của ADN là :TG từ bỏ sao = N : vận tốc tự sao PHẦN III . CẤU TRÚC ARN I.TÍNH SỐ RIBÔNUCLÊÔTIT CỦA ARN :- ARN thường gồm 4 một số loại ribônu : A ,U , G , X và được tổng hợp từ là 1 mạch ADN theo NTBS . Vì vâỵ số ribônu của ARN bằng số nu 1 mạch của ADN r
N = r
A + r
U + r
G + r
X = - trong ARN A và U tương tự như G với X không liên kết bổ sung nên không nhất thiết phải bằng nhau . Sự bổ sung cập nhật chỉ bao gồm giữa A, U , G, X của ARN theo lần lượt với T, A , X , G của mạch gốc ADN . Bởi vậy số ribônu mỗi nhiều loại của ARN ngay số nu bổ sung ở mạch gốc ADN . R
A = T gốc ; r
U = A nơi bắt đầu r
G = X gốc ; r
X = Ggốc * chăm chú : trái lại , con số và tỉ lệ thành phần % từng một số loại nu của ADN được tính như sau :+ số lượng :A = T = r
A + r
U G = X = r
R + r
X + tỉ lệ thành phần % :% A = %T = %G = % X = II. TÍNH KHỐI LƯỢNG PHÂN TỬ ARN (MARN) Một ribônu có khối lượng trung bình là 300 đvc , nên:MARN = r
N . 300đvc = . 300 đvc
III. TÍNH CHIỀU DÀI VÀ SỐ LIÊN KẾT HOÁ TRỊ Đ – p. CỦA ARN 1 Tính chiều nhiều năm : - ARN gồm có mạch r
N ribônu cùng với độ nhiều năm 1 nu là 3,4 A0 . Vày vậy chiều lâu năm ARN bằng chiều dài ADN tổng hợp cần ARN kia - bởi vậy LADN = LARN = r
N . 3,4A0 = . 3,4 A02 . Tính số links hoá trị Đ –P:+ vào chuỗi mạch ARN : 2 ribônu nối nhau bằng 1 liên kết hoá trị , 3 ribônu nối nhau bởi 2 liên kết hoá trị do đó số liên kết hoá trị nối các ribônu trong mạch ARN là r
N – 1 + trong những ribônu có 1 liên kết hoá trị lắp thành phần axit H3PO4 vào thành phần con đường . Cho nên vì vậy số liên kết hóa trị loại này có trong r
N ribônu là r
N Vậy số liên kết hoá trị Đ –P của ARN :HT ARN = r
N – 1 + r
N = 2 .r
N -1 PHẦN IV . CƠ CHẾ TỔNG HỢP ARNI . TÍNH SỐ RIBÔNUCLÊOTIT TỰ vì chưng CẦN DÙNG 1 . Sang 1 lần sao mã :Khi tổng hợp ARN , chỉ mạch cội của ADN làm khuôn mẫu mã liên các ribônu tự do theo NTBS :AADN nối U ARN ; TADN nối A ARN GADN nối X ARN ;XADN nối G ARN do vậy : + Số ribônu thoải mái mỗi loại bắt buộc dùng bằng số nu nhiều loại mà nó bổ sung trên mạch nơi bắt đầu của ADN r
Atd = Tgốc ; r
Utd = Agốcr
Gtd = Xgốc; r
Xtd = Ggốc + Số ribônu trường đoản cú do các loại đề xuất dùng ngay số nu của 1 mạch ADN r
Ntd = 2. Qua nhiều lần sao mã ( k lần ) các lần sao mã tạo nên 1 phân tử ARN đề nghị số phân tử ARN sinh ra từ là 1 gen bằng số lần sao mã của gen kia .Số phân tử ARN = tần số sao mã = K + Số ribônu tự do cần dùng là số ribônu cấu thành các phân tử ARN . Vày vậy qua K lần sao mã chế tác thành những phân tử ARN thì toàn bô ribônu thoải mái cần cần sử dụng là:r
Ntd = K . R
N + Suy luận giống như , số ribônu thoải mái mỗi loại bắt buộc dùng là :r
Atd = K. R
A = K . Tgốc ;r
Utd = K. R
U = K . Agốcr
Gtd = K. R
G = K . Xgốc ; r
Xtd = K. R
X = K . Ggốc* để ý : khi biết số ribônu tự do cần dùng của 1 loại :+ Muốn xác định mạch khuôn mẫu và tần số sao mã thì chia số ribônu đó mang lại số nu loại bổ sung cập nhật ở mạch 1 cùng mạch 2 của ADN =&g ... :r
Atd = K. R
A = K . Tgốc ;r
Utd = K. R
U = K . Agốcr
Gtd = K. R
G = K . Xgốc ; r
Xtd = K. R
X = K . Ggốc* chú ý : lúc biết số ribônu tự do cần dùng của một loại :+ Muốn xác định mạch khuôn mẫu và tần số sao mã thì chia số ribônu đó mang lại số nu loại bổ sung ở mạch 1 với mạch 2 của ADN => mốc giới hạn sao mã nên là mong số giữa số ribbônu đó cùng số nu loại bổ sung cập nhật ở mạch khuôn mẫu mã .+ trong trường hợp căn cứ vào 1 các loại ribônu tự do thoải mái cần sử dụng mà không đủ xác minh mạch cội , cần phải có số ribônu tự do thoải mái loại không giống thì chu kỳ sao mã đề xuất là mong số thông thường giữa só ribônu tự do thoải mái mỗi loại phải dùng với số nu loại bổ sung cập nhật của mạch gốc II. TÍNH SỐ LIÊN KẾT HIĐRÔ VÀ LIÊN KẾT HOÁ TRỊ Đ – phường :1 . Qua 1 lần sao mã :a. Số liên kết hidro :H đứt = H ADN H hình thành = H ADN => H đứt = H hiện ra = H ADNb. Số link hoá trị :HT hình thành = r
N – 1 2. Qua nhiều lần sao mã ( K lần ) :a. Tổng số links hidrô bị phá tan vỡ H phá vỡ = K . H b. Tổng số link hoá trị có mặt :HT sinh ra = K ( r
N – 1) III. TÍNH THỜI GIAN SAO MÃ :* vận tốc sao mã : Số ribônu được mừng đón và link nhau trong một giây .*Thời gian sao mã : - Đối với các lần sao mã : là thời hạn để mạch cội của gen mừng đón và liên kết các ribônu tự do thoải mái thành các phân tử ARN + khi biết thời hạn để mừng đón 1 ribônu là dt thì thời hạn sao mã là :TG sao mã = dt . R
N + khi biết tốc độ sao mã ( từng giây liên kết được từng nào ribônu ) thì thời gian sao mã là :TG sao mã = r N : tốc độ sao mã Đối với rất nhiều lần sao mã ( K lần ) :+ Nếu thời hạn chuyển tiếp giữa 2 lần sao mã cơ mà không đáng kể thi thời hạn sao mã các lần là : TG sao mã nhiều lần = K TG sao mã 1 lần + giả dụ TG chuyển tiếp giữa 2 lần sao mã thường xuyên đáng kể là Dt thời gian sao mã nhiều lần là : TG sao mã những lần = K TG sao mã 1 lần + (K-1) Dt
PHẦN IV . CẤU TRÚC PRÔTÊINI . TÍNH SỐ BỘ bố MẬT MÃ - SỐ AXIT AMIN + Cứ 3 nu tiếp đến nhau bên trên mạch cội của gen thích hợp thành 1 bộ bố mã cội , 3 ribônu tiếp nối của mạch ARN thông tin ( m
ARN) hợp thành 1 bộ bố mã sao . Do số ribônu của m
ARN bởi với số nu của mạch gốc , buộc phải số bộ cha mã cội trong gen bằng số bộ tía mã sao vào m
ARN .Số bộ bố mật mã = = + trong mạch nơi bắt đầu của gen cũng như trong số mã sao của m
ARN thì có một bộ ba mã kết thúc không mã hoá a amin . Những bộ ba sót lại co mã hoá a.amin Số bộ tía có mã hoá a amin (a.amin chuỗi polipeptit)= - 1 = - 1 + không tính mã kết thúc không mã hóa a amin , mã mở màn tuy tất cả mã hóa a amin , dẫu vậy a amin này bị cắt bỏ không tham gia vào cấu trúc prôtêin Số a amin của phân tử prôtêin (a.amin prô hoàn hảo )= - 2 = - 2 II. TÍNH SỐ LIÊN KẾT PEPTITSố links peptit có mặt = số phân tử H2O tạo nên Hai a amin nối nhau bởi 1 links péptit , 3 a amin tất cả 2 links peptit ..chuỗi polipeptit có m là a amin thì số link peptit là :Số liên kết peptit = m -1 III. TÍNH SỐ CÁCH MÃ HÓA CỦA ARN VÀ SỐ CÁCH SẮP ĐẶT A AMIN vào CHUỖI POLIPEPTITCác các loại a amin và những bộ cha mã hoá: Có 20 loại a amin thường chạm mặt trong các phân tử prôtêin như sau :1) Glixêrin : Gly 2) Alanin : Ala 3) Valin : Val 4 ) Lơxin : Leu 5) Izolơxin : Ile 6 ) Xerin : Ser 7 ) Treonin : Thr 8 ) Xistein : Cys9) Metionin : Met10) A. Aspartic : Asp 11)Asparagin : Asn 12) A glutamic : Glu 13) Glutamin :Gln 14) Arginin : Arg 15) Lizin : Lys 16) Phenilalanin :Phe17) Tirozin: Tyr 18) Histidin : His 19) Triptofan : Trp 20) Prôlin : pro Bảng bộ tía mật mã UXAGUU U UU U X phe
U U AU U G Leu
U X U U X X U X A Ser U X GU A UTyr
U A XU A A **U A G **U G U U G XCys
U G A **U G G Trp
UXAGXX U U X U XLeu
X U AX U GX X UX X X Pro
X X A X X GX A UHis
X A XX A A X A G Gln
X G U X G X X G A Arg
X G G UX A GAA U A A U X He
A U AA U G * Met
A X U A X X Thr
A X A A X G A A U Asn
A A X A A AA A G Lys
A G U A G X Ser
A G A A G G Arg
UX A GGG U U G U X Val
G U AG U G * Val
G X U G X X G X A Ala
G X G G A U G A X Asp
G A A G A G Glu G G U G G X G G A Gli
G G G U XAGKí hiệu : * mã mở đầu ; ** mã kết thúc PHẦN V . CƠ CHẾ TỔNG HỢP PRÔTÊIN I .TÍNH SỐ AXIT AMIN TỰ vì chưng CẦN DÙNG :Trong thừa tình giải thuật , tổng vừa lòng prôtein, chỉ bộ cha nào của m
ARN có mã hoá a amin thì mới được ARN với a amin đến giải thuật .1 ) lời giải tạo thành 1 phân tử prôtein: lúc ribôxôm gửi dịch từ trên đầu này mang lại đầu nọ của m
ARN để hình thành chuỗi polipeptit thì số a amin tự do thoải mái cần sử dụng được ARN vận chuyển đem đến là nhằm giải mã mở đầu và các mã sau đó , mã ở đầu cuối không được giải . Bởi vì vậy số a amin thoải mái cần dùngh cho từng lần tổng đúng theo chuỗi polipeptit là : Số a amin thoải mái cần dùng : Số aatd = - 1 = - 1 Khi rời ra khỏi ribôxôm , trong chuỗi polipeptit không hề a amin tương ứng với mã khởi đầu .Do đó , số a amin tự do cần dùng để làm cấu thành phân tử prôtêin ( thâm nhập vào cấu tạo prôtêin để thực hiện công dụng sinh học tập ) là : Số a amin tự do thoải mái cần dùng làm cấu thành prôtêin hoàn hảo :Số aap = - 2 = - 2 2 ) giải mã tạo thành các phân tử prôtêin :Trong quá trình giải mã , tổng thích hợp prôtêin , mỗi lượt chuyển dịch của ribôxôm bên trên m
ARN sẽ tạo nên thành 1 chuỗi polipeptit .Có n riboxomchuyển dịch qua m
ARN cùng không trở về là bao gồm n lượt trượt của ribôxôm . Cho nên số phân tử prôtêin ( bao gồm một chuỗi polipeptit ) = số lượt trượt của ribôxôm .Một gen sao mã những lần, tạo các phân tử m
ARN cùng loại . Từng m
ARN đều có n lượt ribôxôm trượt qua thì quá trình giả mã vì chưng K phân tử m
ARN sẽ tạo ra số phân tử prôtêin : số p. = toàn bô lượt trượt RB = K .n
Tổng số axit amin thoải mái thu được hay huy động vừa nhằm tham gia vào kết cấu các phần từ bỏ protein vừa để tham gia mã mở đầu. Vì chưng vậy :-Tổng số axit amin từ bỏ do được sử dụng cho quy trình giải mã là số axit amin thâm nhập vào cấu trúc thành phần protein cùng số axit amin thjam gia vào bài toán giải mã bắt đầu (được sử dụng 1 lần mở mà lại thôi ).aatd = Số p. . ( - 1) = Kn ( - 1) - tổng cộng a amin tham gia cấu trúc prôtêin nhằm thực hiện công dụng sinh học tập ( không nói a amin khởi đầu ) : aa
P = Số p. . ( - 2 ) II . TÍNH SỐ PHÂN TỬ NƯỚC VÀ SỐ LIÊN KẾT PEPTITTrong quá trình giải mãkhi chuỗi polipeptit đang sinh ra thì cứ 2 axit amin tiếp đến nối nhau bằng liên kết peptit thì mặt khác giải phóng 1 phân tử nước, 3 axit amin nối nhau bằng 2 liên kết paptit, mặt khác giải phóng 2 phân tử nước do vậy : Số phân tử nứơc được giải hòa trong quá trình giải mãtạo 1 chuỗi polipeptit là Số phân tử H2O giải phóng = - 2Tổng số phân tử nước được giải hòa trong quá trình tổng hợp nhiều phân tử protein (mỗi phân tử protein là một trong những chuỗi polipeptit ) .H2O giải hòa = số phân tử prôtêin . - 2Khi chuỗi polipeptit rời khỏi riboxom tham gia tính năng sinh học thì axit amin khởi đầu tách ra 1 mối links peptit với axit amin đó không hề àsố link peptit thực sự tạo lập được là -3 = số aa
P -1 . Bởi vậy tổng số link peptit đích thực hình thành trong số phân tử protein là :peptit = toàn bô phân tử protein . ( - 3 ) = Số P(số aa
P - 1 )III. TÍNH SỐ ARN VẬN CHUYỂN ( t
ARN) Trong quy trình tổng vừa lòng protein, t
ARN nang axit amin mang đến giải mã. Mỗi lượt giải nã, t
ARN hỗ trợ 1 axit amin à một phần tử ARN giải thuật bao nhiêu lượt thì cung ứng bay nhiêu axit amin .Sự lời giải của t
ARN hoàn toàn có thể không như là nhau : có loại giải mã 3 lần, gồm loại 2 lần, 1 lần . - Nếu tất cả x phân tử giải thuật 3 lần à số aado chúng cung cấp là 3x. Y phân tử giải thuật 2 lần à là 2 y . Z phân tư’ lời giải 1 lần à là z -Vậy tổng cộng axit amin phải dùng là do những phân tử t
ARN chuyên chở 3 một số loại đó cung cấp à phương trình.3x + 2y + z = aa tự do thoải mái cần dùng
IV. SỰ DỊCH CHUYỂN CỦA RIBOXOM TRÊN ARN THÔNG TIN1.Vận tốc trượt của riboxom trên m
ARN- Là độ nhiều năm m
ARN mà riboxom chuyển dịch được tron 1 giây.- hoàn toàn có thể tính tốc độ trượt bằng phương pháp cia chiều nhiều năm m
ARN cho thời gian riboxom trượt từ trên đầu nọ đến đầu kia. (trượt không còn Marn )v = (A 0/s )* tốc độ giải mã của RB : - Là số axit amin của chuỗi polipeptit kéo dãn trong 1 giây (số bộ cha được giải trong 1 giây ) = Số bộ ba mà RB trượt trong một giây . - hoàn toàn có thể tính bằng phương pháp chia số bộ bố của m
ARN cho thời gian RB trượt hết m
ARN.Tốc độ giải thuật = số cỗ của m
ARN : t2. Thời hạn tổng phù hợp 1 phân tử protein (phân tử protein bao gồm 1 chuỗi polipeptit ) - khi riboxom trượt qua mã kết thúc, ra khỏi m
ARN thì sự tổng vừa lòng phân tử protein của riboxom đó được xem là hoàn tất. Bởi vậy thời gian hình thành 1 phân tử protein cũng là thời gian riboxom trượt không còn chiều lâu năm m
ARN ( từ đầu nọđến đầu kia ) .t = 3. Thời hạn mỗi riboxom trượt qua hết m
ARN ( kể từ thời điểm ribôxôm 1 bước đầu trượt ) gọi Dt : khoảng thời gian ribôxôm sau trượt lừ đừ hơn ribôxôm trước Đối cùng với RB 1 : t Đối với RB 2 : t + Dt Đối cùng với RB 3 : t + 2Dt Tương tự so với các RB còn sót lại VI. TÍNH SỐ A AMIN TỰ bởi CẦN DÙNG ĐỐI VỚI CÁC RIBÔXÔM CÒN TIẾP XÚC VỚI m
ARN tổng cộng a amin thoải mái cần dùng đối với các riboxom gồm tiếp xúc với cùng một m
ARN là tổng của những dãy polipepti mà mỗi riboxom đó giải thuật được : aatd = a1 + a2 + + ax trong đó : x = số ribôxôm ; a1 , a2 = số a amin của chuỗi polipeptit của RB1 , RB2 .* Nếu trong các riboxom giải pháp đều nhau thì số a amin trong chuỗi polipeptit của từng riboxom kia lần lượt hơn nhau là 1 trong hằng số : à số a amin của từng riboxom họp thành 1 dãy cung cấp số cùng : - Số hạng đầu a1 = hàng đầu a amin của RB1 - Công không nên d = số a amin sinh hoạt RB sau nhát hơn số a amin trước đó .- Số hạng của dãy x = số riboxom có tiếp xúc m
ARN ( đang trượt bên trên m
ARN ) tổng số a amin thoải mái cần cần sử dụng là tổng của dãy cấp số cộng đó: Sx = <2a1 + (x – 1 ) d >
Tài liệu đính kèm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *