TUYỂN TẬP CÁC CÔNG THỨC SINH HỌC 10 ? TỔNG HỢP CÔNG THỨC SINH HỌC LỚP 10 HAY, CHI TIẾT

ĐTSPKH-Sử dụng hệ thống công thức toán học giúp học sinh lớp 5 làm tốt dạng toán liên quan đến giải toán tỉ số xác suất
ĐTSPKH-Sử dụng hệ thống công thức toán học tập giúp học sinh lớp 5 làm tốt dạng toán liên quan đến giải toán tỉ số tỷ lệ 27 149 0
yếu tố hoàn cảnh hoạt độngphát triển thị trường xuất khẩu coffe và cao su đặc của công ty Machinco 123 20,000 5,000
HỆ THỐNG TOÀN BỘ KIẾN THỨC SINH HỌC PHỔ THÔNG ********************* CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ PHÂN TỬ (ADN – ARN – PRÔTÊIN ) PHẦN I . CẤU TRÚC ADN I . Tính số nuclêôtit của ADN hoặc của gene 1. Đối với từng mạch của gen : - trong ADN , 2 mạch bổ sung nhau , bắt buộc số nu với chiều nhiều năm của 2 mạch cân nhau . A 1 + T 1 + G 1 + X 1 = T 2 + A 2 + X 2 + G 2 = 2 N - Trong cùng một mạch , A và T cũng giống như G với X , ko liên kết bổ sung cập nhật nên không tuyệt nhất thiết phải đều nhau . Sự bổ sung chỉ bao gồm giữa 2 mạch : A của mạch này bổ sung cập nhật với T của mạch cơ , G của mạch này bổ sung cập nhật với X của mạch tê . Bởi vì vậy , số nu mỗi loại ở mạch 1 thông qua số nu loại bổ sung mạch 2 . A 1 = T 2 ; T 1 = A 2 ; G 1 = X 2 ; X 1 = G 2 2. Đối đối với tất cả 2 mạch : - Số nu mỗi các loại của ADN là số nu một số loại đó ở cả 2 mạch : A = T = A 1 + A 2 = T 1 + T 2 = A 1 + T 1 = A 2 + T 2 G = X = G 1 + G 2 = X 1 + X 2 = G 1 + X 1 = G 2 + X 2 để ý :khi tính tỉ trọng % %A = % T = = + 2 2%1% AA 2 2%1% TT + = … %G = % X = = + 2 2%1% GG 2 2%1% XX + =……. Ghi nhớ : Tổng 2 loại nu khác nhóm bổ sung cập nhật luôn luôn bằng nửa số nu của ADN hoặc bằng một nửa số nu của ADN : trái lại nếu biết : + Tổng 2 các loại nu = N / 2 hoặc bằng 1/2 thì 2 loại nu đó nên khác nhóm bổ sung + Tổng 2 loại nu khác N/ 2 hoặc khác một nửa thì 2 các loại nu đó đề xuất cùng nhóm bổ sung 3. Toàn bô nu của ADN (N) tổng cộng nu của ADN là tổng thể của 4 nhiều loại nu A + T + G+ X . Nhưng theo nguyên tắc bổ sung cập nhật (NTBS) A= T , G=X . Do vậy , tổng số nu của ADN được tính là : N = 2A + 2G = 2T + 2X hay N = 2( A+ G) vì thế A + G = 2 N hoặc %A + %G = 50% 4. Tính số chu kì xoắn ( C ) Một chu kì xoắn bao gồm 10 cặp nu = 20 nu . Khi biết tổng số nu ( N) của ADN : N = C x đôi mươi => C = trăng tròn N 5. Tính cân nặng phân tử ADN (M ) : Một nu có khối lượng trung bình là 300 đvc . Lúc biết tổng số nu suy ra M = N x 300 đvc 6. Tính chiều dài của phân tử ADN ( L ) : Phân tử ADN là một trong chuỗi gồm 2 mạch 1-1 chạy tuy vậy song và xoắn đa số đặn quanh 1 trục . Vì vậy chiều lâu năm của ADN là chiều dài của một mạch và bởi chiều lâu năm trục của chính nó . Từng mạch bao gồm 2 N nuclêôtit, độ dài của 1 nu là 3,4 A 0 L = 2 N . 3,4A 0 Đơn vị hay được sử dụng : • 1 micrômet = 10 4 angstron ( A 0 ) • 1 micrômet = 10 3 nanômet ( nm) • 1 milimet = 10 3 micrômet = 10 6 nm = 10 7 A 0 II. Tính số links Hiđrô và link Hóa Trị Đ – p 1. Số links Hiđrô ( H ) + A của mạch này nối cùng với T ở mạch kia bởi 2 link hiđrô + G của mạch này nối với X nghỉ ngơi mạch kia bởi 3 liên kết hiđrô Vậy số link hiđrô của gen là : H = 2A + 3 G hoặc H = 2T + 3X Trang - 1 chuyendeonthi. Wordpress .com 2. Số links hoá trị ( HT ) a) Số link hoá trị nối những nu trên 1 mạch gene : 2 N - 1 trong các mỗi mạch đối chọi của ren , 2 nu nối cùng với nhau bằng 1 lk hoá trị , 3 nu nối nhau bằng 2 lk hoá trị … 2 N nu nối nhau bởi 2 N - 1 b) Số liên kết hoá trị nối các nu bên trên 2 mạch gene : 2( 2 N - 1 ) bởi vì số liên kết hoá trị nối giữa những nu trên 2 mạch của ADN : 2( 2 N - 1 ) c) Số liên kết hoá trị đường – photphát trong gen ( HT Đ-P ) Ngoài các liên kết hoá trị nối giữa các nu trong ren thì trong những nu có một lk hoá trị lắp thành phần của H 3 PO 4 vào thành phần đường . Cho nên số liên kết hoá trị Đ – p. Trong cả ADN là : HT Đ-P = 2( 2 N - 1 ) + N = 2 (N – 1) _____________________________________________________________________________ PHẦN II. CƠ CHẾ TỰ NHÂN ĐÔI CỦADN I . TÍNH SỐ NUCLÊÔTIT TỰ vày CẦN DÙNG 1.Qua 1 lần tự nhân song ( từ bỏ sao , tái sinh , tái bạn dạng ) + lúc ADN từ bỏ nhân đôi hoàn toàn 2 mạch các liên kết các nu thoải mái theo NTBS : A ADN nối với T tự do và ngược lại ; G ADN nối với X thoải mái và ngược lại . Vì chưng vây số nu thoải mái mỗi loại cần dùng bằng số nu mà nhiều loại nó bổ sung A td =T td = A = T ; G td = X td = G = X + Số nu tự do thoải mái cần dùng thông qua số nu của ADN N td = N 2. Qua không ít đợt từ bỏ nhân song ( x lần ) + Tính số ADN bé - 1 ADN mẹ qua 1 đợt từ bỏ nhân đôi tạo nên 2 = 2 1 ADN bé - 1 ADN người mẹ qua 2 dịp tự nhân đôi tạo thành 4 = 2 2 ADN con - 1 ADN mẹ qua3 lần tự nhân đôi tạo thành 8 = 2 3 ADN bé - 1 ADN chị em qua x dịp tự nhân đôi tạo thành 2 x ADN nhỏ Vậy : toàn bô ADN bé = 2 x - mặc dù ở lần tự nhân song nào , trong số ADN con tạo thành từ 1 ADN ban sơ , vẫn đang còn 2 ADN nhỏ mà mỗi ADN con này có chứa 1 mạch cũ của ADN người mẹ . Bởi vậy số ADN con còn lại là có cả hai mạch cấu thành hoàn toàn từ nu new của môi trường nội bào . Số ADN con tất cả 2 mạch đều bắt đầu = 2 x – 2 + Tính số nu tự do thoải mái cần sử dụng : - Số nu tự do cần cần sử dụng thì ADN trải qua x đợt tự nhân đôi bằng tổng số nu sau cùng coup trong các ADN con trừ số nu thuở đầu của ADN bà mẹ • tổng số nu ở đầu cuối trong trong các ADN bé : N.2 x • Số nu thuở đầu của ADN người mẹ : N vì vậy tổng cộng nu tự do thoải mái cần dùng cho 1 ADN qua x dịp tự nhân song : ∑ N td = N .2 x – N = N( 2 X -1) Số nu thoải mái mỗi loại đề nghị dùng là: ∑ A td = ∑ T td = A( 2 X -1) ∑ G td = ∑ X td = G( 2 X -1) ví như tính số nu tự do thoải mái của ADN bé mà gồm 2 mạch hoàn tòan mới : ∑ N td trọn vẹn mới = N( 2 X - 2) ∑ A td trọn vẹn mới = ∑ T td = A( 2 X -2) ∑ G td trọn vẹn mới = ∑ X td = G( 2 X 2) Trang - 2 chuyendeonthi. Wordpress .com II .TÍNH SỐ LIÊN KẾT HIĐRÔ ; HOÁ TRỊ Đ- phường ĐƯỢC HÌNH THÀNH HOẶC BỊ PHÁ VỠ 1. Sang một đợt từ bỏ nhân đôi a, Tính số liên kết hiđrôbị phá vỡ với số link hiđrô được có mặt Khi ADN tự nhân đôi trọn vẹn : - 2 mạch ADN tách ra , những liên kết hiđrô thân 2 mạch các bị phá vỡ phải số link hiđrô bị phá vỡ bằng số link hiđrô của ADN H bị đứt = H ADN - mỗi mạch ADN phần đa nối những nu tự do thoải mái theo NTBS bằng những liên kết hiđrô bắt buộc số links hiđrô được hình thành là tổng số links hiđrô của 2 ADN bé H có mặt = 2 . H ADN b, Số liên kết hoá trị được sinh ra : Trong quy trình tự nhân song của ADN , links hoá trị Đ –P nối những nu trong mỗi mạch của ADN không xẩy ra phá tan vỡ . Nhưng các nu tự do thoải mái đến bổ sung thì dược nối với nhau bằng lk hoá trị để có mặt 2 mạch new Vì vậy số liên kết hoá trị được hình thành bởi số liên kết hoá trị nối những nu với nhau vào 2 mạch của ADN HT được hiện ra = 2 ( 2 N - 1 ) = N- 2 2 .Qua các đợt trường đoản cú nhân đôi ( x lần ) a. Tính tổng số liên kết hidrô bị phá vỡ cùng tổng số links hidrô hình thành : -Tổng số links hidrô bị phá vỡ lẽ : ∑ H bị phá vỡ vạc = H (2 x – 1) - Tổng số liên kết hidrô được hình thành : ∑ H xuất hiện = H 2 x b,Tổng số link hoá trị được ra đời : links hoá trị được xuất hiện là những links hoá trị nối những nu tự do lại thành chuỗi mạch polinuclêôtit bắt đầu Số link hoá trị nối những nu trong những mạch solo : 2 N - 1 - Trong tổng thể mạch đơn của những ADN con còn tồn tại 2 mạch cũ của ADN bà bầu được giữ giàng - vì thế số mạch mới trong số ADN nhỏ là 2.2 x - 2 , bởi vì vây tổng số links hoá trị được hình thành là ∑ HT hiện ra = ( 2 N - 1) (2.2 x – 2) = (N-2) (2 x – 1) III. TÍNH THỜI GIAN SAO MÃ hoàn toàn có thể quan niệm sự liên kết các nu tự do thoải mái vào 2 mạch của ADN là đôi khi , khi mạch này tiếp nhân và góp phần dược từng nào nu thì mạch kia cũng link được bay nhiêu nu tốc độ tự sao : Số nu dược tiếp nhận và liến láu kết trong một giây 1,Tính thời gian tự nhân đôi (tự sao ) thời gian để 2 mạch của ADN đón nhận và kiên kết nu tự do thoải mái - khi biết thời hạn để chào đón và l iên kết trong một nu là dt , thời hạn tự sao dược tính là : TG tự sao = dt . 2 N - lúc biết tốc độ tự sao (mỗi giây lk được bao nhiêu nu )thì thời gian tự nhân song của ADN là : TG từ bỏ sao = N : vận tốc tự sao ________________________________________________________________________________ PHẦN III . CẤU TRÚC ARN I.TÍNH SỐ RIBÔNUCLÊÔTIT CỦA ARN : - ARN thường có 4 các loại ribônu : A ,U , G , X với được tổng hợp từ một mạch ADN theo NTBS . Bởi vì vâỵ số ribônu của ARN bằng số nu 1 mạch của ADN r
N = r
A + r
U + r
G + r
X = 2 N - trong ARN A cùng U cũng giống như G và X ko liên kết bổ sung nên không tuyệt nhất thiết phải bằng nhau . Sự bổ sung cập nhật chỉ tất cả giữa A, U , G, X của ARN thứu tự với T, A , X , G của mạch nơi bắt đầu ADN . Bởi vì vậy số ribônu mỗi loại của ARN ngay số nu bổ sung ở mạch gốc ADN . R
A = T gốc ; r
U = A nơi bắt đầu r
G = X gốc ; r
X = Ggốc * chú ý : ngược lại , số lượng và tỉ lệ thành phần % từng nhiều loại nu của ADN được tính như sau : + con số : A = T = r
A + r
U G = X = r
R + r
X + tỉ trọng % : % A = %T = 2 %% r
Ur
A + %G = % X = 2 %% r
Xr
G + Trang - 3 chuyendeonthi. Wordpress .com II. TÍNH KHỐI LƯỢNG PHÂN TỬ ARN (M ARN ) Một ribônu có cân nặng trung bình là 300 đvc , nên: M ARN = r
N . 300đvc = 2 N . 300 đvc III. TÍNH CHIỀU DÀI VÀ SỐ LIÊN KẾT HOÁ TRỊ Đ – p CỦA ARN 1 Tính chiều dài : - ARN gồm bao gồm mạch r
N ribônu với độ dài 1 nu là 3,4 A 0 . Bởi vì vậy chiều nhiều năm ARN bởi chiều nhiều năm ADN tổng hợp bắt buộc ARN kia - vì chưng vậy L ADN = L ARN = r
N . 3,4A 0 = 2 N . 3,4 A 0 2 . Tính số links hoá trị Đ –P: + vào chuỗi mạch ARN : 2 ribônu nối nhau bằng 1 link hoá trị , 3 ribônu nối nhau bằng 2 link hoá trị …Do kia số liên kết hoá trị nối các ribônu trong mạch ARN là r
N – 1 + trong những ribônu có 1 liên kết hoá trị đính thêm thành phần axit H 3 PO 4 vào thành phần đường . Do đó số link hóa trị loại này còn có trong r
N ribônu là r
N Vậy số liên kết hoá trị Đ –P của ARN : HT ARN = r
N – 1 + r
N = 2 .r
N -1 ____________________________________________________________________ PHẦN IV . CƠ CHẾ TỔNG HỢP ARN I . TÍNH SỐ RIBÔNUCLÊOTIT TỰ bởi vì CẦN DÙNG 1 . Sang một lần sao mã : lúc tổng thích hợp ARN , chỉ mạch gốc của ADN làm cho khuôn mẫu mã liên những ribônu tự do thoải mái theo NTBS : A ADN nối U ARN ; T ADN nối A ARN G ADN nối X ARN ; X ADN nối G ARN vì chưng vậy : + Số ribônu tự do thoải mái mỗi loại đề xuất dùng bằng số nu nhiều loại mà nó bổ sung cập nhật trên mạch cội của ADN r
A td = T cội ; r
U td = A cội r
G td = X cội ; r
X td = G gốc + Số ribônu trường đoản cú do các loại đề xuất dùng ngay số nu của một mạch ADN r
N td = 2 N 2. Trải qua nhiều lần sao mã ( k lần ) những lần sao mã làm cho 1 phân tử ARN buộc phải số phân tử ARN sinh ra từ là 1 gen thông qua số lần sao mã của gen kia . Số phân tử ARN = mốc giới hạn sao mã = K + Số ribônu thoải mái cần dùng là số ribônu cấu thành những phân tử ARN . Vì vậy qua K lần sao mã tạo ra thành các phân tử ARN thì tổng thể ribônu tự do thoải mái cần dùng là: ∑ r
N td = K . R
N + Suy luận tương tự , số ribônu tự do thoải mái mỗi loại buộc phải dùng là : ∑ r
A td = K. R
A = K . T gốc ; ∑ r
U td = K. R
U = K . A nơi bắt đầu ∑ r
G td = K. R
G = K . X nơi bắt đầu ; ∑ r
X td = K. R
X = K . G cội * chăm chú : lúc biết số ribônu thoải mái cần dùng của 1 loại : + Muốn xác định mạch khuôn mẫu mã và tần số sao mã thì phân tách số ribônu đó mang đến số nu loại bổ sung ở mạch 1 và mạch 2 của ADN => số lần sao mã phải là cầu số thân số ribbônu đó với số nu loại bổ sung ở mạch khuôn chủng loại . + trong trường hợp địa thế căn cứ vào 1 các loại ribônu thoải mái cần cần sử dụng mà chưa đủ khẳng định mạch gốc , cần có số ribônu thoải mái loại không giống thì mốc giới hạn sao mã buộc phải là mong số thông thường giữa só ribônu tự do thoải mái mỗi loại đề xuất dùng với số nu loại bổ sung của mạch cội II. TÍNH SỐ LIÊN KẾT HIĐRÔ VÀ LIÊN KẾT HOÁ TRỊ Đ – p. : 1 . Qua một lần sao mã : a. Số links hidro : H đứt = H ADN H hiện ra = H ADN => H đứt = H xuất hiện = H ADN b. Số liên kết hoá trị : HT sinh ra = r
N – 1 Trang - 4 chuyendeonthi. Wordpress .com 2. Trải qua nhiều lần sao mã ( K lần ) : a. Tổng số links hidrô bị phá đổ vỡ ∑ H phá tan vỡ = K . H b. Tổng số links hoá trị ra đời : ∑ HT xuất hiện = K ( r
N – 1) III. TÍNH THỜI GIAN SAO MÃ : * tốc độ sao mã : Số ribônu được chào đón và liên kết nhau trong 1 giây . *Thời gian sao mã : - Đối với những lần sao mã : là thời hạn để mạch nơi bắt đầu của gen mừng đón và liên kết các ribônu tự do thoải mái thành những phân tử ARN + khi biết thời gian để mừng đón 1 ribônu là dt thì thời gian sao mã là : TG sao mã = dt . R
N + lúc biết vận tốc sao mã ( mỗi giây liên kết được từng nào ribônu ) thì thời hạn sao mã là : TG sao mã = r N : tốc độ sao mã - Đối với rất nhiều lần sao mã ( K lần ) : + ví như tgian nối tiếp giữa gấp đôi sao mã nhưng mà không đáng kể thi thời hạn sao mã các lần là : TG sao mã nhiều lần = K TG sao mã 1 lần + trường hợp TG sự chuyển tiếp giữa giữa gấp đôi sao mã tiếp tục đáng nói là ∆t thời hạn sao mã những lần là : TG sao mã nhiều lần = K TG sao mã 1 lần + (K-1) ∆t __________________________________________________________________________ PHẦN IV . CẤU TRÚC PRÔTÊIN I . TÍNH SỐ BỘ cha MẬT MÃ - SỐ AXIT AMIN + Cứ 3 nu tiếp đến nhau trên mạch cội của gen phù hợp thành 1 bộ bố mã nơi bắt đầu , 3 ribônu tiếp nối của mạch ARN thông tin ( m
ARN) vừa lòng thành 1 bộ ba mã sao . Bởi số ribônu của m
ARN bởi với số nu của mạch nơi bắt đầu , nên số bộ bố mã gốc trong gen ngay số bộ tía mã sao vào m
ARN . Số bộ cha mật mã = 3.2 N = 3 r
N +Trong mạch nơi bắt đầu của gen tương tự như trong số mã sao của m
ARN thì có 1 bộ cha mã xong xuôi không mã hoá a amin . Các bộ ba còn lại co mã hoá a.amin Số bộ tía có mã hoá a amin (a.amin chuỗi polipeptit)= 3.2 N - 1 = 3 r
N - 1 + ngoại trừ mã xong xuôi không mã hóa a amin , mã mở đầu tuy bao gồm mã hóa a amin , tuy nhiên a amin này bị cắt bỏ không thâm nhập vào cấu trúc prôtêin Số a amin của phân tử prôtêin (a.amin prô hoàn chỉnh )= 3.2 N - 2 = 3 r
N - 2 II. TÍNH SỐ LIÊN KẾT PEPTIT -Số links peptit xuất hiện = số phân tử H 2 O tạo ra -Hai a amin nối nhau bằng 1 link péptit , 3 a amin gồm 2 links peptit …… chuỗi polipeptit có m là a amin thì số link peptit là : Số links peptit = m -1 III. TÍNH SỐ CÁCH MÃ HÓA CỦA ARN VÀ SỐ CÁCH SẮP ĐẶT A AMIN vào CHUỖI POLIPEPTIT các loại a amin và những bộ bố mã hoá: Có 20 loại a amin thường chạm mặt trong những phân tử prôtêin như sau : 1) Glixêrin : Gly 2) Alanin : Ala 3) Valin : Val 4 ) Lơxin : Leu 5) Izolơxin : Ile 6 ) Xerin : Ser 7 ) Treonin : Thr 8 ) Xistein : Cys 9) Metionin : Met 10) A. Aspartic : Asp 11)Asparagin : Asn 12) A glutamic : Glu 13) Glutamin :Gln 14) Arginin : Arg 15) Lizin : Lys 16) Phenilalanin :Phe 17) Tirozin: Tyr 18) Histidin : His 19) Triptofan : Trp 20) Prôlin : pro Trang - 5 chuyendeonthi. Wordpress .com Bảng bộ bố mật mã U X A G U U U U U U X Phe U U A U U G Leu U X U U X X U X A Ser U X G U A U Tyr U A X U A A ** U A G ** U G U U G X Cys U G A ** U G G Trp U X A G X X U U X U X Leu X U A X U G X X U X X X Pro X X A X X G X A U His X A X X A A X A G Gln X G U X G X X G A Arg X G G U X A G A A U A A U X He A U A A U G * Met A X U A X X Thr A X A A X G A A U Asn A A X A A A A A G Lys A G U A G X Ser A G A A G G Arg U X A G G G U U G U X Val G U A G U G * Val G X U G X X G X A Ala G X G G A U G A X Asp G A A G A G Glu G G U G G X G G A Gli G G G U X A G Kí hiệu : * mã khởi đầu ; ** mã xong _________________________________________________________________ PHẦN V . CƠ CHẾ TỔNG HỢP PRÔTÊIN I .TÍNH SỐ AXIT AMIN TỰ vì chưng CẦN DÙNG : Trong vượt tình lời giải , tổng hợp prôtein, chỉ bộ tía nào của m
ARN tất cả mã hoá a amin thì mới được ARN sở hữu a amin đến lời giải . 1 ) giải mã tạo thành 1 phân tử prôtein: • lúc ribôxôm đưa dịch từ đầu này mang đến đầu nọ của m
ARN để xuất hiện chuỗi polipeptit thì số a amin tự do thoải mái cần sử dụng được ARN vận chuyển đem lại là để giải mã bắt đầu và những mã tiếp đến , mã sau cùng không được giải . Vì chưng vậy số a amin tự do cần dùngh cho mỗi lần tổng vừa lòng chuỗi polipeptit là : Số a amin tự do cần dùng : Số aa td = 3.2 N - 1 = 3 r
N - 1 • Khi bong khỏi ribôxôm , trong chuỗi polipeptit không còn a amin tương ứng với mã khởi đầu .Do kia , số a amin tự do thoải mái cần dùng để cấu thành phân tử prôtêin ( gia nhập vào kết cấu prôtêin để thực hiện tính năng sinh học ) là : Số a amin tự do thoải mái cần dùng để cấu thành prôtêin hoàn chỉnh : Số aa p = 3.2 N - 2 = 3 r
N - 2 2 ) lời giải tạo thành những phân tử prôtêin : • Trong quy trình giải mã , tổng phù hợp prôtêin , mỗi lượt vận động và di chuyển của ribôxôm trên m
ARN sẽ khởi tạo thành 1 chuỗi polipeptit . - tất cả n riboxomchuyển dịch qua m
ARN và không quay lại là bao gồm n lượt trượt của ribôxôm . Cho nên số phân tử prôtêin ( bao gồm một chuỗi polipeptit ) = số lượt trượt của ribôxôm . - Một gene sao mã những lần, tạo các phân tử m
ARN cùng các loại . Mỗi m
ARN đều có n lượt ribôxôm trượt qua thì quy trình giả mã vị K phân tử m
ARN sẽ khởi tạo ra số phân tử prôtêin : ∑ số p. = tổng thể lượt trượt RB = K .n • toàn bô axit amin thoải mái thu được hay kêu gọi vừa nhằm tham gia vào cấu tạo các phần từ bỏ protein vừa nhằm tham gia mã mở đầu. Vì vậy : -Tổng số axit amin từ do được sử dụng cho quá trình giải mã là số axit amin gia nhập vào cấu trúc thành phần protein với số axit amin thjam gia vào việc giải mã mở màn (được cần sử dụng 1 lần mở mà lại thôi ). ∑ aa td = Số p. . ( 3 r
N - 1) = Kn ( 3 r
N - 1) - tổng thể a amin tham gia cấu trúc prôtêin để thực hiện tác dụng sinh học ( không nói a amin mở đầu ) : ∑ aa
P = Số p. . ( 3 r
N - 2 ) Trang - 6 chuyendeonthi. Wordpress .com II . TÍNH SỐ PHÂN TỬ NƯỚC VÀ SỐ LIÊN KẾT PEPTIT Trong quá trình giải mãkhi chuỗi polipeptit đang ra đời thì cứ 2 axit amin kế tiếp nối nhau bằng link peptit thì mặt khác giải phóng 1 phân tử nước, 3 axit amin nối nhau bởi 2 liên kết paptit, đôi khi giải phóng 2 phân tử nước… bởi vậy : • Số phân tử nứơc được giải hòa trong quy trình giải mãtạo 1 chuỗi polipeptit là Số phân tử H 2 O hóa giải = 3 r
N - 2 • tổng thể phân tử nước được giải phóng trong quy trình tổng hợp các phân tử protein (mỗi phân tử protein là 1 trong những chuỗi polipeptit ) . ∑ H 2 O hóa giải = số phân tử prôtêin . 3 r
N - 2 • khi chuỗi polipeptit rời khỏi riboxom tham gia tính năng sinh học thì axit amin khởi đầu tách ra 1 mối liên kết peptit với axit amin đó không thể số link peptit thực sự chế tạo lập được là 3 r
N -3 = số aa phường -1 . Vị vậy toàn bô lk peptit đích thực hình thành trong số phân tử protein là : ∑ peptit = tổng số phân tử protein . ( 3 r
N - 3 ) = Số P(số aa phường - 1 ) III. TÍNH SỐ ARN VẬN CHUYỂN ( t
ARN) Trong quá trình tổng hòa hợp protein, t
ARN nang axit amin mang lại giải mã. Mỗi lượt giải nã, t
ARN cung cấp 1 axit amin  một phần tử ARN giải mã bao nhiêu lượt thì cung ứng bay nhiêu axit amin . Sự giải thuật của t
ARN có thể không tương đương nhau : có loại giải thuật 3 lần, tất cả loại 2 lần, 1 lần . -Nếu tất cả x phân tử giải mã 3 lần  số aado chúng cung ứng là 3x. Y phân tử lời giải 2 lần  … là 2 y . Z phân tư’ giải mã 1 lần  … là z -Vậy toàn bô axit amin nên dùng là do những phân tử t
ARN đi lại 3 nhiều loại đó cung ứng  phương trình. 3x + 2y + z = ∑ aa tự do cần sử dụng IV. SỰ DỊCH CHUYỂN CỦA RIBOXOM TRÊN ARN THÔNG TIN 1.Vận tốc trượt của riboxom trên m
ARN - Là độ dài m
ARN mà riboxom chuyển dịch được tron 1 giây. - có thể tính vận tốc trượt bằng cách cia chiều dài m
ARN cho thời hạn riboxom trượt từ trên đầu nọ mang lại đầu kia. (trượt hết Marn ) v = t l (A 0 /s ) * vận tốc giải mã của RB : - Là số axit amin của chuỗi polipeptit kéo dài trong 1 giây (số bộ bố được giải trong 1 giây ) = Số bộ tía mà RB trượt trong 1 giây . - rất có thể tính bằng cách chia số bộ cha của m
ARN cho thời gian RB trượt không còn m
ARN. Tốc độ giải mã = số bộ của m
ARN : t 2. Thời hạn tổng hợp 1 phân tử protein (phân tử protein gồm một chuỗi polipeptit ) - lúc riboxom trượt qua mã kết thúc, ra khỏi m
ARN thì sự tổng đúng theo phân tử protein của riboxom kia được coi là hoàn tất. Do vậy thời hạn hình thành 1 phân tử protein cũng là thời hạn riboxom trượt không còn chiều lâu năm m
ARN ( từ đầu nọđến đầu kia ) . T = t l 3. Thời hạn mỗi riboxom trượt qua không còn m
ARN ( kể từ khi ribôxôm 1 bước đầu trượt ) call ∆t : khoảng thời hạn ribôxôm sau trượt chậm rãi hơn ribôxôm trước - Đối cùng với RB 1 : t - Đối cùng với RB 2 : t + ∆t - Đối với RB 3 : t + 2∆t - Tương tự đối với các RB còn sót lại Trang - 7 chuyendeonthi. Wordpress .com VI. TÍNH SỐ A AMIN TỰ vị CẦN DÙNG ĐỐI VỚI CÁC RIBÔXÔM CÒN TIẾP XÚC VỚI m
ARN tổng cộng a amin tự do cần dùng so với các riboxom tất cả tiếp xúc với cùng 1 m
ARN là tổng của những dãy polipepti mà lại mỗi riboxom đó giải thuật được : ∑ aa td = a 1 + a 2 + ……+ a x trong đó : x = số ribôxôm ; a 1 , a 2 … = số a amin của chuỗi polipeptit của RB1 , RB2 …. * Nếu trong những riboxom bí quyết đều nhau thì số a amin trong chuỗi polipeptit của mỗi riboxom kia lần lượt rộng nhau là 1 trong hằng số :  số a amin của từng riboxom họp thành 1 dãy cấp cho số cộng : - Số hạng đầu a 1 = số 1 a amin của RB1 - Công sai d = số a amin sống RB sau hèn hơn số a amin trước kia . - Số hạng của dãy x = số riboxom gồm tiếp xúc m
ARN ( đang trượt bên trên m
ARN ) tổng số a amin thoải mái cần sử dụng là tổng của dãy cấp số cộng đó: Sx = 2 x <2a 1 + (x – 1 ) d > ________________________________________________________________________________ B .CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ TẾ BÀO (NST) PHẦN I . NHIỄM SẮC THỂ VÀ CƠ CHẾ NGUYÊN PHÂN I. TÍNH SỐ TẾ BÀO con TẠO THÀNH Tb ssản bằng cách phân đôi biến chuyển 2 tế bào nhỏ  số tế bào ở chũm hệ sau gấp rất nhiều lần số tế bào ở vậy hệ trước • từ một tế bào thuở đầu : + qua 1 đợt phân bào chế tác 2 1 tế bào con + Qua 2 lần phân bào sinh sản 2 2 tế bào nhỏ => Số tế bào con tạo thành từ một tế bào ban sơ qua x đợt phân bào A= 2 x • từ khá nhiều tế bào thuở đầu : + a 1 tế bào qua x 1 đợt phân bào  tế bào con a 1 .2 x 1 + a 2 tế bào qua x 2 lần phân bào  tế bào nhỏ a 2 .2 x 2 => tổng số tế bào bé sinh ra ∑ A = a 1 . 2 x 1 + a 2 . 2 x 2 + … II . TÍNH SỐ NHIỄM SẮC THỂ TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI NGUYÊN LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP trong QUÁ TRÌNH TỰ NHÂN ĐÔI CỦA NHIỄM SẮC THỂ khi tự nhân đôi, từng nữa của nhiễm sắc thể thuở đầu tạo thêm nữa mới từ nguyên liệu của môi trường thiên nhiên nội bào để trở nên 2 nhiễm nhan sắc thễ giống hệt nó. (Do đó rất có thể quan niệm là một trong nhiễm nhan sắc thể cũ chế tạo thêm một nhiễm sắc thể mới ). Mỗi dịp nguyên phân có một dợt từ bỏ nhân đôi của những nhiễm nhan sắc thểtrong tế bào chị em số đợt tự nhân song của nhiễm sắc đẹp thể = số bỗng nhiên nguyên phân của tế bào . • Số NST tương đương với nguyên vật liệu được môi trường nội bào cung ứng bằng tổng thể NST ở đầu cuối trong toàn bộ tế bào con trừ số NST ban sơ tế bào bà bầu - toàn bô NST ở đầu cuối trong tất cả tế bào con : 2n .2 x - Số NST thuở đầu trong tế bào mẹ : 2n Vậy tổng cộng NST tương tự với nguyên liệu được cung cấp khi 1 tế bào 2n buộc phải qua x lần ng phân là : ∑ NST = 2n . 2 x - 2n = 2n (2 x – 1) • Số NST chứa trọn vẹn nguyên liệu mới Dù ở dịp nguyên phân như thế nào , trong các NST của tế bào con cũng có 2 NST mang một nửa NST cũ của 1 NST ban đầu  số NST gồm chứa 1/ 2 NST cũ = gấp đôi số NST ban sơ . Bởi vì vậy , số NST trong tế bào bé mà mỗi NST này các được cấu thành từ nguyên vật liệu mới do môi trường thiên nhiên nội bào cung cấp là : ∑ NST mới = 2n . 2 x - 2. 2n = 2n (2 x – 2 ) III. TÍNH THỜI GIAN NGUYÊN PHÂN 1. Thời gian của 1 chu kì nguyên phân : Là thời gian của 5 giai đọan , hoàn toàn có thể được tính từ đầu kì trước đến hết kì trung gian hoặc từ đầu kì trung gian đến khi kết thúc kì cuối 2. Thời hạn qua các đợt nguyên phân Là tổng thời hạn của các đợt nguyên phân liên tục • vận tốc nguyên phân không đổi khác : Khi thời hạn của lần nguyên phân sau luôn luôn luôn bằng thời hạn của đợt nguyên phân trước . ∑ TG = thời gian mỗi dịp x số đợt nguyên phân • vận tốc nguyên phân biến hóa Nhanh dần những : khi thời gian của lần phân bào sau không nhiều hơn thời hạn của dịp phân bào trước là 1 hằng số ( ngược lại , thời gian của nguyên phân giảm dần đa số ) Trang - 8 chuyendeonthi. Wordpress .com ví dụ như : thời hạn của dịp nguyên phân 1 : 30 phút 30 phút thời hạn của dịp nguyên phân 2 : 28 phút 32 phút thời gian của lần nguyên phân 3 : 36 phút 34 phút nhanh dần mọi chậm dần hầu hết Vậy : thời hạn qua những đợt phân bào thường xuyên là tổng của dãy cấp cho số cộng mà lại mỗi số hạng là thời hạn của 1 đợt nguyên phân ∑ TG = 2 x ( a 1 + a x ) = 2 x < 2a 1 + ( x – 1 ) d > _____________________________________________________________________ PHẦN 2 . CƠ CHẾ GIẢM PHÂN VÀ THỤ TINH I. TÍNH SỐ GIAO TỬ HÌNH THÀNH VÀ SỐ HỢP TỬ TẠO RA 1.Tạo giao tử ( hình trạng NST giới tính : đực XY ; mẫu XX) - Ơ vùng chín , mỗi tế bào sinh dục nguyên sơ ( tế bào sinh tinh ) qua bớt phân mang lại 4 tinh dịch và gồm 2 một số loại X và Y có tỉ lệ đều nhau . - Số tinh trùng hiện ra = Số tế bào sinh tinh x 4 - Số tinh trùng X sinh ra = Số tế bào Y hình thành - Ơ vùng chín , mỗi tế bào sinh dục nguyên sơ ( tế bào sinh trứng ) qua giảm phân chỉ cho 1 tế bào trứng gồm một loại X , 3 tế bào cơ là thể định hướng ( trong tương lai bị tiêu trở nên ) - Số trứng hình thành = Số tế bào trứng x 1 - Số thể triết lý = Số tế bào sinh trứng x 3 2 .Tạo thích hợp tử -Một tinh trùng các loại X kết phù hợp với trứng chế tạo thành 1 phù hợp tử XX, còn tinh trùng nhiều loại Y kết hợp với trứng sinh sản thành 1 thích hợp tử XY - tinh dịch X x Trứng X  thích hợp tử XX ( chiếc ) - tinh dịch Y x Trứng X  hợp tử XY (đực ) -Mỗi tế bào trứng chỉ kết hợp với một tinh trùng để tạo thành thành 1 vừa lòng tử . Số hợp tử sinh sản thành = Số tinh dịch thụ tinh = Số trứng thụ tinh 3 tỉ lệ thành phần thụ tinh ( công suất thụ tinh ) : -Tỉ lệ thụ tinh của tinh trùng = Số tinh dịch thụ tinh : tổng số tinh trứng ra đời -Tỉ lệ thụ tinh cua trứng = Số trứng thụ tinh : toàn bô trứng hiện ra III. TÍNH SỐ LOẠI GIAO TỬ VÀ HỢP TỬ KHÁC NHAU VỀ NGUỒN GỐC VÀ CẤU TRÚC NST 1, Sự phân li và tổng hợp của NST trong quy trình giảm phân a)Ơ phân bào I : - tự kì sau mang đến kì cuối , mỗi NST kép trong cặp tương đồng phân li về 1 tế bào , có công dụng tổng hợp tự do thoải mái với những NST kép của các cặp khác theo rất nhiều kiểu . - trường hợp có đàm phán đoạn trong cặp NST thì chỉ biến đổi dạng trong những kiểu kia , chứ không làm tăng số kiểu tổng hợp + Số kiểu tổ hợp : 2 n ( n số cặp NST tương đương ) + những dạng tổng hợp : sử dụng sơ dồ phân nhánh hoặc cách nhân đại số b) Ở phân bào II - từ bỏ kì sau mang lại kì cuối , mỗi NST solo trong NST kép phân li về 1 giao tử và có chức năng tổ hợp thoải mái với các NST đơn của rất nhiều cặp khác sản xuất thành nhiều kiểu tổng hợp , cho nên vì thế phát sinh nhiều loại giao tử - nếu như có thương lượng đọan xẩy ra tại 1 điểm trong cặp NST thì cứ từng cặp có bàn bạc đoạn sẽ làm cho số loại giao tử tăng gấp rất nhiều lần + Số hình trạng giao tử : 2 n + m ( m : số cặp NST có hiệp thương đoạn ) + Dạng tổng hợp : dùng sơ thiết bị phân nhánh hoặc phương pháp nhân đại số Trang - 9 chuyendeonthi. Wordpress .com C . CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN PHẦN I . CÁC ĐỊNH LUẬT CỦA MENDEN A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT I .MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ 1. Alen : là các trạng thái khác nhau của cùng một gen . Các alen tất cả vị trí khớp ứng trên 1 cặp NST tương đương (lôcut) . VD: gen cơ chế màu hạt tất cả 2 alen : A -> hạt kim cương ; a -> phân tử xanh . 2. Cặp alen : là 2 alen như là nhau hay khác nhau thuộc và một gen vị trí 1 cặp NST tương đồng ở trong phần tương ứng trong tế bào lưỡng bội . DV : AA , Aa , aa - trường hợp 2 alen có cấu tạo giống nhau -> Cặp ren đồng phù hợp . VD : AA, aa - giả dụ 2 alen có cấu trúc khác nhau -> Cặp ren dị vừa lòng . VD di5Aa , Bb 3 .Thể đồng hòa hợp : là cá thể mang 2 alen như thể nhau thuộc thuộc 1 gene . VD : aa , AA , BB, bb 4 Thể dị thích hợp : là cá thể mang 2 alen khác biệt thuộc cùng 1 gen . VD : Aa , Bb , Aa
Bb 5 . Tính trạng tương phản nghịch : là 2 trạng thái không giống nhau của cùng một tính trạng nhưng biểu thị trái ngược nhau VD : thân cao cùng thân thấp là 2 tinh thần của tính trạng chiều cao thân , thành cặp tính trạng tương bội nghịch 6 . đẳng cấp gen : là tổ hợp toàn thể các gene trong tế bào của khung hình sinh đồ gia dụng VD : Aa , Bb , Ab AB , bv BV , b
V Bv 7 . Phong cách hình : Là tổ hợp cục bộ các tính trạng cùng đặc tính khung hình Vd : con ruồi dấm có kiểu hình thân xám cánh nhiều năm hoặc thân đen cánh ngắn II CÁC ĐỊNH LUẬT CỦA MEN DEN A. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN CỦA MENDEN : gồm 2 phương pháp 1 . Phương thức phân tích khung người lai : a. Chọn cái thuần : trồng riêng với để trường đoản cú thụ phấn , giả dụ đời con trọn vẹn giống bố mẹ thì đồ vật đậu đó thuần chủng về tính chất trạng nghiên cứu và phân tích . B. Lai các cặp bố mẹ thuần chủng không giống nhau về một hoặc vài ba cặp tính trạng tương phản nghịch . VD : p. T/c : tiến thưởng x xanh c . Thực hiện thống kê toán học tập trên số lượng lớn thành viên lai để phân tích quy lý lẽ di truyền từ p. -> F 2. Lai so với : là phép lai giữa khung hình mang tính trang trội với khung hình mang tính trạng lặn để soát sổ kiểu gene của cá thể mang ý nghĩa trạng trội là đồng thích hợp hay dị đúng theo - Nếu núm hệ lai sinh ra đồng tính thì cơ thể có kiểu dáng hình trội bao gồm kiểu ren đồng đúng theo - Nếu cụ hệ lai hiện ra phân tính thì cơ thể có phong cách hình trội bao gồm kiểu gen dị thích hợp VD : Lai phân tích đậu hạt quà (có kg AA hoặc Aa ) cùng với đâu hạt xanh (KG : aa ) + nếu F a đồng tính hạt xoàn thì cây đậu hạt vàng mong tìm KG gồm KG đồng vừa lòng trội (AA ) + ví như F a phân tính ( 1 xoàn : 1 xanh ) thì cây đậu hạt vàng ý muốn tìm KG bao gồm KG dị thích hợp trội (Aa ) B . LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG 1 . Quan niệm : phép lai trong các số ấy cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về 1 cặp TT tương phản mang lai 2 .Thí nghiệm : Lai 2 trang bị đậu Hà Lan thuần chủng khác biệt về 1 cặp tín h trạng tương phản là hạt quà với phân tử lục , chiếm được F 1 hàng loạt hạt xoàn . Mang lại F 1 tự thụ , F 2 chiếm được ¾ hạt tiến thưởng ; ¼ phân tử xanh 3. Văn bản định vẻ ngoài : a. Định chính sách đồng tính : khi lai bố mẹ khác nhau về 1 cặp tính trạng tương bội phản , thì F 1 bao gồm kiểu hình đồng nhất biểu hiện tính trạng một bên của ba hoặc mẹ . Tính trạng biểu hiện ở F một là tính trạng trội , tính trạng không biểu thị ở F 1 là tính trạng lặn b. Định lý lẽ phân tính : Khi cho các khung người lai F 1 từ thụ phấn hoặc giao phấn thì F 2 tất cả sự phân li hình dạng hình theo tỉ lệ xê dịch 3 trội : 1 lặn 4 . Phân tích và lý giải định nguyên lý : a. Theo Menden : cầm cố hệ lai F 1 không sinh giao tử lai mà chỉ xuất hiện giao tử thanh khiết b. Theo thuyết NST ( các đại lý tế bào học của định pháp luật đồng tính và phân tính ) 5 . Điều kiện nghiệm đúng của định qui định đồng tính và phân tính : - phụ huynh phải thuần chủng và không giống nhau 1 cặp tính trạng tương phản rước lai - Tính trạng trội cần trội trọn vẹn - Số cá thể phân tích nên lớn Trang - 10 chuyendeonthi. Wordpress .com <...>... Cao với trái đỏ thân thấp thu được 37,5% quả đỏ thân cao : 37,5% trái đỏ thân thấp :12, 5% quả vàng thân cao , 12, 5% quả tiến thưởng thân thấp biết rằng mỗi tính trạng do 1 gen lý lẽ Giải + Xét riêng từng tính trạng ở cụ hệ nhỏ ( 37,5% + 37,5% ) đỏ : ( 12, 5% + 12, 5% ) vàng = 3 đỏ : 1 xoàn ( 37,5% + 12, 5% ) cao : ( 37,5 % + 12, 5% ) rẻ = 1 cao : 1 tốt + Nhân 2 tỉ lệ này ( 3 đỏ : 1 kim cương ) ( 1 cao : 1 thấp... Tổng số cá thể phân tích ) x100% Ab lấy ví dụ : Lai phân tích ruồi chiếc thân xám cánh lâu năm thuộc kg đối được thế hệ lai bao gồm 376 bé xám ngắn : a
B 375 bé đen nhiều năm : 124 nhỏ xám nhiều năm : 125 nhỏ đen ngắn Giải Xám dài và black ngắn là 2 KH vì TĐC tạo ra : 124 + 125 => Tần số HVG = 100 = 25% 376 + 375 + 124 + 125 2) trong số phép lai không giống giải bằng đại số phường + Đặt phường : Tần số HVG => tỉ lệ giao tử HVG là 2 1− p tỉ... Không thuộc lôcut b các dạng can dự át chế : Át chế gene trội ( 12: 3:1; 13: 3 ) cùng át chế vị gen lặn ( 9: 4: 3: ) Ta chỉ xét 1 dạng tỉ lệ thành phần 12 :3 :1 b1 thử nghiệm : mang lại lai con ngữa lông xám thuần chủng với ngựa lông hung thuần chủng , dược F1 toàn lông xám cho các con ngựa F 1 giao hợp với nhau , F2 bao gồm sự phân li kiểu dáng hình theo tỉ trọng : 12xam : 3 black : 1 hung b2 phân tích và lý giải : ( tương tự như tác động bổ trợ)... ≠ aabb thuộc tỉ lệ : 9:6: 1 c) cung cấp gen trội hiện ra 2 KH : 9:7 A-B- ≠ ( A-bb = aa
B- = aabb ) trực thuộc tỉ lệ : 9:7 2 kiểu dáng át chế bao gồm 3 tỉ lệ kg : 12: 3:1 ; 13:3 ; 9:4:3 a) Át chế gen trội sinh ra 3 KH : 12: 3:1 (A-B- = A-bb) ≠aa
B- ≠ aabb thuộc tỉ lệ : 12: 3:1 b) Át chế gen trội hiện ra 2 KH : 13: 3 (A-B- = A-bb = aabb ) ≠ aa
B- ở trong tỉ lệ : 13:3 c) Át chế ren lặn xuất hiện 3 KH : 9:4:3 A-B- ≠... Tích luỹ) hiện ra 2 KH : 15 :1 A-B- ≠ ( A-bb = aabb ) ≠ aa
BTổng quát lác n cặp gen tác động ảnh hưởng cộng gộp => tỉ lệ KH theo hệ số mỗi số hạng trong tiến hành của nhị thức Newton ( A+a)n II XÁC ĐỊNH SỐ CẶP gene TƯƠNG TÁC ( Để nhận định quy pháp luật di truyền) • thường dựa vào kết quả phân tính cố kỉnh hệ lai => số kiểu tổ hợp giao tử => số các loại giao tử của bố mẹ => số cặp gen cửa hàng • Tỉ lệ vẻ bên ngoài phân tính có thể... Riêng rẽ từng các loại tính trạng mà phải dựa vào công dụng của phép lai để xác minh tỉ lệ với thành phần gen của mỗi một số loại giao tử ra đời => kg của cá thể đó IV CÁCH NHẬN ĐỊNH QUY LUẬT DI TRUYỀN 1 ) căn cứ vào phép lai chưa phải là phép lai so với : - kiếm tìm tỉ lệ phân tính về KH ở thế hệ con đối với mỗi nhiều loại tính trạng - Nhân tỉ lệ thành phần KH riêng rẽ rẽ của nhiều loại tính trạng này với với tỉ lệ thành phần KH riêng biệt của các loại tính trạng... Quả về kilogam riêng của từng một số loại tính trạng cùng nhau Trang - 12 chuyendeonthi.wordpress.com lấy một ví dụ : Ở cà chua A : quả đỏ ; a quả đá quý B : trái tròn ; b quả bầu dục cho lai 2 cây chưa rõ KG cùng KH với nhau chiếm được F1 gồm : 3 cây đỏ tròn ;3 đỏ thai dục ;1 đá quý tròn ; 1 vàng bầu dục các cặp gen nằm trên những cặp NST khác biệt Tìm kg 2 cây thuộc thế hệ p. - Xét riêng rẽ từng cặp tính trạng : + F1gồm (3+3) đỏ :... Những thế hệ ( di truyền thẳng ) = > ren nằm trên NST Y ngược lại thì gen nằm bên trên NST X 2 nhờ vào sự di truyền chéo hoặc tính trạng thể hiện không đồng các trên giới đực và dòng : a Di truyền chéo : tính trạng của nhỏ đực tương đương tính trạng của mẹ và tính trạng của cái bé giống bố là gồm sự di truyền chéo => gene nằm trên NST nam nữ X b Tính trạng không biểu hiện đồng đều ở cả hai giới : thuộc 1 thay hệ nhưng... Và kiểu dáng cánh Tính trạng thân xám luôn đi kèm với tính trạng cánh nhiều năm ; tính trạng thân black luôn kèm theo với tính trạng cánh ngắn Trang - 13 chuyendeonthi.wordpress.com 2 phân tích và lý giải cơ sở tế bào học ( vẽ sơ thiết bị phân li NST) - Quy ư ớc : B : thân xám , b : thân đen ; V cánh dài , v : cánh ngắn - tác dụng thí nghiệm bên trên chỉ hoàn toàn có thể giải mê say được trường hợp thừa nhận những gen B với V cùng nằm trên 1 NST (... Trong số đó có 2 loại kiểu hình mới là thân xám cánh ngắn với thân đen , cánh lâu năm với tỉ lệ rẻ là kết quả của hiện tượng lạ hoán vị ren giữa 2 vào 4 crômatit của cặp NST kép 2 phân tích và lý giải bằng đại lý tế bào học tập : ( vẽ sơ đồ gia dụng phân li NST ) - Viết sơ đồ dùng lai ( HS tự viết ) - Tần số hoán vị gene (P) = ∑ tỉ lệ % các loại giao tữ tất cả gen hoán vị VD : phân tách trên thì => tần số thiến = 9% Bv + 9%b
V = 18 % B PHƯƠNG . A
B Ab được thế hệ lai gồm 376 nhỏ xám ngắn : 375 bé đen nhiều năm : 124 bé xám nhiều năm : 125 nhỏ đen ngắn Giải Xám nhiều năm và black ngắn là 2 KH bởi vì TĐC tạo nên : => Tần số HVG = 125 124375376 125 124 +++ + . Phải chăng :12, 5% quả vàng thân cao , 12, 5% quả kim cương thân rẻ . Hiểu được mỗi tính trạng do một gen công cụ Giải + Xét riêng từng tính trạng ở cố kỉnh hệ bé - ( 37,5% + 37,5% ) đỏ : ( 12, 5% + 12, 5%. HỆ THỐNG TOÀN BỘ KIẾN THỨC SINH HỌC PHỔ THÔNG ********************* CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ
Toàn bộ bí quyết sinh học tập 12Tính số liên kết Hidro cùng số liên kết cộng hóa trị
CÁC CÔNG THỨC TÍNH TOÁNTính số link Hiđrô và links Hóa Trị Đ – PCác dạng bài xích tập Sinh học 12 cơ bản
Các dạng bài bác tập Sinh học 12 và cách giải phần di truyền học quần thể

Toàn bộ phương pháp sinh học tập 12

Tính số Nu của ADN (Hoặc của Gen)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Dạng 2: Tính số NST tương đương với vật liệu được cung cấp trong quy trình tự nhân song của NST

Các công thức đề nghị nhớ để giải bài:

– tổng cộng NST ở đầu cuối trong toàn bộ thế bào con 2n.2x

– toàn bô NST tương đương với nguyên liệu cung cấp khi 1 tế bào 2n qua x đợt nguyên phân là:

∑NST = 2n.2x – 2n = 2n(2x – 1 )

– Số NST chứa trọn vẹn nguyên liệu mới

∑NSTmới = 2n.2x – 2.2n = 2n(2x – 2 )

– Số NST môi trường xung quanh NB CC ở rứa thệ cuối cùng: 2n.(2k-1)

Dạng 3: Tính số giao tử xuất hiện và số vừa lòng tử sinh sản ra

1)Tạo giao tử( đực XY, loại XX ):

– Tế bào sinh tinh qua giảm phân mang đến 4 tinh trùng gồm 2 một số loại X với Y.

Bạn đang xem: Công thức sinh học 10

– Số tinh trùng hiện ra = số tế bào sinh tinh x 4.

– Số tinh dịch X hiện ra = số tinh dịch Y hình thành.

Xem thêm:

– Tế bào sinh trứng qua giảm phân chỉ cho một tế bào trứng loại X cùng 3 thể định hướng (sau này

sẽ bặt tăm ).

– Số trứng hiện ra = số tế bào trứng x 1.

– Số thể lý thuyết = số tế bào trứng x 3.

2)Tạo đúng theo tử:

Một tinh trùng nhiều loại X kết hợp với trứng tạo ra thành một vừa lòng tử XX, một tinh dịch Y kết hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *