Cách Đầu Tư Tài Chính Bằng Kinh Doanh Sản Xuất Giấy Tờ Tài Liệu

bản thân có một trong những thắc mắc rất cần được giải đáp như sau. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn phiên bản thể hiện thông tin đăng ký của nhà chi tiêu về dự án đầu tư chi tiêu có đúng không? Trường hòa hợp nào yêu cầu phải tiến hành đăng ký kết giấy phép đầu tư chi tiêu và thực hiện như vậy nào để sở hữu được giấy chứng nhận đăng ký kết đầu tư?
*
Nội dung chính

Giấy ghi nhận đăng ký đầu tư chi tiêu thể hiện hầu như nội dung gì?

Căn cứ khoản 11 Điều 3 dụng cụ Đầu tư 2020 lý giải về giấy đăng ký đầu tư chi tiêu thì giấy triệu chứng nhận không chỉ thể hiện bên dưới dạng văn bạn dạng mà còn được biểu hiện dưới dạng bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký kết của nhà chi tiêu về dự án đầu tư.

Bạn đang xem: Cách đầu tư tài chính bằng kinh doanh sản xuất giấy tờ tài liệu

Theo công cụ tại Điều 40 lý lẽ Đầu bốn 2020 Giấy ghi nhận đầu tư bao hàm các câu chữ sau:

- Tên dự án đầu tư.

- công ty đầu tư.

- Mã số dự án công trình đầu tư.

- Địa điểm tiến hành dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.

- Mục tiêu, quy mô dự án công trình đầu tư.

- Vốn đầu tư chi tiêu của dự án đầu tư chi tiêu (gồm vốn góp của nhà đầu tư chi tiêu và vốn huy động).

- Thời hạn buổi giao lưu của dự án đầu tư.

- Tiến độ tiến hành dự án đầu tư

Tải về mẫu mã Giấy chứng nhận đăng ký chi tiêu mới tuyệt nhất 2023: tại Đây

*

Giấy chứng nhận đăng ký chi tiêu thể hiện phần nhiều nội dung gì? cụ thể cách xin giấy phép đầu tư tại Việt Nam

Trường hợp nào phải triển khai thủ tục xin cấp cho giấy ghi nhận đăng ký kết đầu tư?

Căn cứ khoản 1 Điều 37 biện pháp Đầu bốn 2020 cách thức về những trường hợp nên xin cấp giấy ghi nhận đăng ký đầu tư như sau:

- Dự án chi tiêu của nhà đầu tư chi tiêu nước ngoài.

- Dự án đầu tư có bao gồm nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên một nửa vốn điều lệ hoặc có phần nhiều thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài so với tổ chức kinh tế tài chính là doanh nghiệp hợp danh.

- Dự án đầu tư có tổ chức tài chính là công ty hợp danh nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

- tất cả nhà đầu tư nước không tính và tổ chức kinh tế tài chính là doanh nghiệp hợp danh nắm giữ trên một nửa vốn điều lệ.

Lưu ý: Tổ chức kinh tế tài chính là tổ chức được thành lập và chuyển động theo nguyên lý của quy định Việt Nam.

Cơ quan liêu nào tất cả thẩm quyền cấp cho giấy chứng nhận đăng ký kết đầu tư?

Căn cứ theo lý lẽ tại Điều 39 luật Đầu tư 2020 được hướng dẫn bởi Điều 34 Nghị định 31/2021/NĐ-CP về thẩm quyền cấp cho giấy ghi nhận đăng ký đầu tư như sau:

- Ban làm chủ khu công nghiệp, quần thể chế xuất, khu công nghệ cao, khu tài chính cấp, điều chỉnh, tịch thu Giấy ghi nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư chi tiêu trong khu công nghiệp, quần thể chế xuất, khu công nghệ cao, khu ghê tế rõ ràng là các dự án sau:

+ Dự án chi tiêu xây dựng và sale kết cấu hạ tầng khu vực công nghiệp, khu vực chế xuất, khu technology cao và khu tính năng trong khu kinh tế;

+ Dự án đầu tư chi tiêu thực hiện nay trong quần thể công nghiệp, quần thể chế xuất, khu technology cao, khu kinh tế.

- Sở chiến lược và Đầu tư nơi nhà đầu tư chi tiêu thực hiện dự án đầu tư, để hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để triển khai dự án chi tiêu cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy ghi nhận đăng ký đầu tư chi tiêu đối với dự án chi tiêu sau:

+ Dự án chi tiêu thực hiện tại 02 đơn vị hành thiết yếu cấp thức giấc trở lên;

+ Dự án đầu tư chi tiêu thực hiện nay ở vào và kế bên khu công nghiệp, khu vực chế xuất, khu công nghệ cao với khu gớm tế;

+ Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu technology cao, khu kinh tế tài chính nơi chưa thành lập Ban thống trị khu công nghiệp, quần thể chế xuất, khu technology cao, khu tài chính hoặc ko thuộc phạm vi cai quản của Ban cai quản khu công nghiệp, quần thể chế xuất, khu technology cao, khu ghê tế.

- Cơ quan mừng đón hồ sơ dự án chi tiêu là cơ quan gồm thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết đầu tư, trừ trường hợp luật tại Điều 34 cùng Điều 35 của pháp luật này.

Thành phần làm hồ sơ gồm có những gì?

Căn cứ điểm 2.2 khoản 2 mục I Công văn 8909/BKHĐT-PC năm 2020 lý lẽ hồ sơ kiến nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký chi tiêu đối với dự án không thuộc diện đồng ý chủ trương đầu tư chi tiêu gồm các tài liệu sau:

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả khẳng định chịu mọi bỏ ra phí, rủi ro khủng hoảng nếu dự án không được chấp thuận;

- tư liệu về tư giải pháp pháp lý trong phòng đầu tư;

- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư chi tiêu gồm ít nhất một trong những tài liệu sau: report tài chính 02 năm sát nhất trong phòng đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của bạn mẹ; khẳng định hỗ trợ tài thiết yếu của tổ chức tài chính; bảo hộ về năng lực tài chính ở trong phòng đầu tư; tư liệu khác minh chứng năng lực tài chính của phòng đầu tư;

- Đề xuất dự án đầu tư chi tiêu gồm những nội dung đa số sau: nhà đầu tư chi tiêu hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, kim chỉ nam đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư chi tiêu và phương án kêu gọi vốn, địa điểm, thời hạn, tiến trình thực hiện, tin tức về thực trạng sử dụng đất tại vị trí thực hiện dự án công trình và đề xuất nhu cầu áp dụng đất (nếu có), yêu cầu về lao động, khuyến cáo hưởng khuyến mãi đầu tư, tác động, tác dụng kinh tế - làng hội của dự án, nhận xét sơ cỗ tác động môi trường thiên nhiên (nếu có) theo luật pháp của pháp luật về bảo đảm môi trường.

Trường hợp điều khoản về xây dựng hình thức lập report nghiên cứu tiền khả thi thì nhà chi tiêu được nộp báo cáo nghiên cứu vãn tiền khả thi nuốm cho khuyến cáo dự án đầu tư;

- Trường phù hợp dự án đầu tư chi tiêu không đề xuất Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bạn dạng sao sách vở và giấy tờ về quyền thực hiện đất hoặc tư liệu khác khẳng định quyền sử dụng địa điểm để tiến hành dự án đầu tư;

- văn bản giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy chủ ý về technology theo nguyên lý của luật pháp về chuyển nhượng bàn giao công nghệ;

- đúng theo đồng BCC đối với dự án đầu tư chi tiêu theo vẻ ngoài hợp đồng BCC;

- tư liệu khác tương quan đến dự án công trình đầu tư, yêu mong về điều kiện, năng lực của nhà chi tiêu theo điều khoản của điều khoản (nếu có).

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký chi tiêu như nỗ lực nào?

Căn cứ điều khoản Điều 38 vẻ ngoài Đầu tư 2020 quy định thủ tục cấp giấy ghi nhận đăng ký đầu tư như sau:

Điều 38. Giấy tờ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết đầu tư1. Cơ sở đăng ký chi tiêu cấp Giấy ghi nhận đăng ký chi tiêu đối với dự án chi tiêu thuộc diện đồng ý chủ trương chi tiêu quy định tại các điều 30, 31 với 32 của lao lý này vào thời hạn sau đây:a) 05 ngày làm việc tính từ lúc ngày nhận ra văn phiên bản chấp thuận công ty trương đầu tư chi tiêu đồng thời với đồng ý nhà đầu tư đối cùng với dự án đầu tư thuộc diện cung cấp Giấy ghi nhận đăng cam kết đầu tư;b) 15 ngày tính từ lúc ngày nhấn được ý kiến đề xuất cấp Giấy ghi nhận đăng ký đầu tư chi tiêu của nhà đầu tư đối cùng với dự án chi tiêu không thuộc trường hợp mức sử dụng tại điểm a khoản này.

Xem thêm: Gia đình lý nhã kỳ - ngã´i nhã  online của bạn

2. Đối với dự án đầu tư chi tiêu không thuộc diện đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư chi tiêu quy định tại các điều 30, 31 cùng 32 của phép tắc này, nhà chi tiêu được cấp cho Giấy ghi nhận đăng ký đầu tư nếu thỏa mãn nhu cầu các điều kiện sau đây:a) Dự án chi tiêu không ở trong ngành, nghề cấm đầu tư chi tiêu kinh doanh;b) Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư;c) dự án công trình đầu tư cân xứng với quy hoạch vẻ ngoài tại điểm a khoản 3 Điều 33 của phép tắc này;d) Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư chi tiêu trên một diện tích s đất, con số lao động thực hiện (nếu có);đ) Đáp ứng đk tiếp cận thị trường so với nhà đầu tư nước ngoài.3. Chính phủ nước nhà quy định chi tiết điều kiện, hồ sơ, trình tự, giấy tờ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Quy định về cấp chứng từ phép đến công ty liên kết kinh doanh có vốn đầu tư chi tiêu nước ko kể tại vn có gì mới? luật pháp sư Trí Nam giải đáp quy trình, thủ tục đk công ty liên kết kinh doanh có vốn chi tiêu nước ngoài để Quý người tiêu dùng tham khảo.


Hiện ni theo quy định new nhất, quy định không gồm quy định cầm thể đơn nhất về công ty liên doanh nước ngoài. Tuy vậy về phiên bản chất, việc thành lập công ty liên doanh có vốn đầu tư chi tiêu nước kế bên tại việt nam là việc những nhà đầu tư chi tiêu trong đó có nhà đầu tư chi tiêu nước xung quanh cùng góp vốn để cùng tạo nên lập một pháp nhân thương mại dịch vụ mới theo lý lẽ của điều khoản Việt Nam, nhằm mục đích sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Vậy nhằm một liên doanh được phép thành lập và hoạt động và chuyển động tại nước ta các nhà đầu tư trong liên kết kinh doanh cần triển khai những thủ tục gì?

*

1. Thủ tục xin cấp phép đầu tư chi tiêu công ty liên kết kinh doanh vốn nước ngoài

Các nhà đầu tư nước bên cạnh khi muốn đầu tư sản xuất marketing tại việt nam thì bắt buộc được sự được cho phép của nhà nước Việt Nam, nên đây là thủ tục bắt buộc đối với các nhà chi tiêu nước ngoài.

Tuy theo quy mô dự án công trình mà nhà chi tiêu nước quanh đó sẽ đề xuất xin đưa ra quyết định chủ trương đầu tư chi tiêu hoặc xin đăng ký đầu tư theo nguyên tắc của vẻ ngoài Đầu tư. Ví dụ, đối với trường hợp buộc phải xin đăng ký đầu tư, những nhà chi tiêu nước xung quanh cần tiến hành thủ tục theo quy định tại Điều 33 mức sử dụng Đầu tư. Cầm thể:

✔ Văn phiên bản tham chiếu: chính sách Đầu bốn 2014

✔ hồ sơ cần chuẩn bị:

a) Văn phiên bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

b) phiên bản sao chứng tỏ nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu so với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy hội chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác thực tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

c) Đề xuất dự án đầu tư bao hàm các nội dung: nhà chi tiêu thực hiện tại dự án, mục tiêu đầu tư, bài bản đầu tư, vốn đầu tư chi tiêu và phương án kêu gọi vốn, địa điểm, thời hạn, giai đoạn đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng khuyến mãi đầu tư, reviews tác động, hiệu quả kinh tế - xóm hội của dự án;

d) bạn dạng sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài thiết yếu 02 năm ngay sát nhất của phòng đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của người tiêu dùng mẹ; cam đoan hỗ trợ tài thiết yếu của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tư liệu thuyết minh năng lực tài chính trong phòng đầu tư;

đ) Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; ngôi trường hợp dự án công trình không đề xuất Nhà nước giao đất, dịch vụ thuê mướn đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng khu đất thì nộp bạn dạng sao thỏa thuận hợp tác thuê vị trí hoặc tư liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng vị trí để thực hiện dự án đầu tư;

e) Giải trình về sử dụng technology đối với dự án công trình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của quy định này gồm những nội dung: thương hiệu công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quá trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, triệu chứng sử dụng của máy móc, thiết bị với dây chuyền technology chính;

g) hòa hợp đồng BCC so với dự án chi tiêu theo hiệ tượng hợp đồng BCC.

✔ Nộp hồ nước sơ:

Hồ sơ nộp tại phòng ban đăng ký đầu tư cụ thể được nêu trên Điều 38 nguyên tắc Đầu tư

Thời hạn giải quyết: 15 ngày tính từ lúc ngày dấn hồ sơ

✔ Kết quả: Giấy ghi nhận đăng ký đầu tư

2. Thủ tục thành lập và hoạt động công ty liên doanh

Văn phiên bản tham chiếu:

+ biện pháp Doanh nghiệp 2014

+ cách thức Đầu tư 2014

+ Nghị định 78/2015/NĐ-CP; Nghị định 108/2018/NĐ-CP

+ Thông tứ 02/2019/TT-BKHĐT

2.1. Hồ nước sơ thành lập và hoạt động công ty bao gồm:

✔ Giấy kiến nghị đăng ký thành lập công ty

✔ bản sao công chứng những giấy tờ, tài liệu chứng minh tư cách cá nhân, tư cách pháp nhân của những nhà chi tiêu bao gồm cả nhà đầu tư vn và nhà chi tiêu nước bên cạnh (hộ chiếu, minh chứng nhân dân, căn cước công dân, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với pháp nhân), ….)

✔ bản sao giấy tờ, tài liệu chứng minh tư cách cá thể người đại diện thay mặt theo luật pháp của công ty

✔ list thành viên hoặc danh sách cổ đông (áp dụng với quy mô công ty trọng trách hữu hạn 2 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần)

✔ Dự thảo Điều lệ Công ty

✔ bản sao công chứng tài liệu minh chứng hoạt động chi tiêu hợp pháp (giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép đầu tư,…)

✔ quyết định góp vốn và bổ nhiệm người quản ngại lý; danh sách người đại diện theo ủy quyền (đối với member là tổ chức)

✔ bản sao các giấy tờ chứng minh add trụ sở (đảm bảo trụ sở được đặt tại nơi được phép ghê doanh, hay chỉ yêu ước nếu trụ sở đặt ở các toà nhà tác dụng hỗn hợp)

✔ những tài liệu khác so với nhà đầu tư chi tiêu nước ngoài:

Đối với nhà chi tiêu là cá nhân:

+ Hộ chiếu

+ Tài liệu chứng thực số dư tài khoản

Đối cùng với nhà chi tiêu là tổ chức:

+ bạn dạng sao có hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu chứng tỏ tư bí quyết pháp nhân (giấy phép khiếp doanh, giấy chứng nhận kinh doanh,…theo công cụ mỗi quốc gia)

+ phiên bản sao report tài chính có thích hợp pháp hoá lãnh sự

+ Tài liệu chứng thực số dư tài khoản

✔ Giấy uỷ quyền cho tất cả những người thay mặt để gia công thủ tục, kèm theo phiên bản sao sách vở chứng minh cá thể của người đó (nếu có)

Lưu ý:

+ các tài liệu soạn thảo theo mẫu được điều khoản tại thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

+ Khi gạn lọc ngành nghề bắt buộc đăng ký các mã ngành cấp 4

+ câu hỏi lựa chọn địa chỉ đặt trụ sở thiết yếu của công ty, tên công ty phải vâng lệnh theo lý lẽ của phương tiện Doanh ghiệp, cầm thể:

Không chọn cái tên trùng hoặc tên tạo nhầm lẫn cùng với tên của bạn đã đăng ký. Không sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng lực lượng thiết bị nhân dân, thương hiệu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – buôn bản hội, tổ chức triển khai chính trị thôn hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp và công việc để làm toàn cục hoặc một phần tên riêng biệt của doanh nghiệp, trừ ngôi trường hợp gồm sự chấp thuận đồng ý của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức triển khai đó.

Trụ sở ko ty ko được đặt tại các khu vực, dự án công trình không có công dụng kinh doanh, bị tiêu giảm kinh doanh, có vi phạm luật quy định của pháp luật,…

2.2. Nộp hồ nước sơ

✔ Nộp hồ sơ trực con đường qua Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp

Thời hạn xử lý hồ sơ: 03 ngày làm cho việc

✔ sau khi có hiệu quả hồ sơ thích hợp lệ từ cơ quan đk kinh doanh, nộp 01 bộ hồ sơ bản giấy đã làm được nộp trực tuyến kèm theo 01 giấy biên nhận, 01 thông tin hồ sơ đk doanh nghiệp đang hợp lệ được cơ sở đăng ký sale gửi trực tuyến. Làm hồ sơ nộp tại chống đăng ký kinh doanh thuộc sở chiến lược và Đầu tư vị trí đặt trụ sở công ty

2.3. Thừa nhận kết quả

✔ ví như hồ sơ bạn dạng giấy khớp với hồ sơ đã có được nộp trực tuyến đường thì phòng ban đăng ký marketing sẽ cung cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty, mã số doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế

*

Lợi ích khi áp dụng dịch vụ thành lập và hoạt động công ty vốn đầu tư chi tiêu nước xung quanh tại cách thức Trí Nam

Khách mặt hàng khi được hiện tượng sư triển khaithủ tục thành lập và hoạt động công ty vốn nước ngoàitrọn gói sẽ được đảm bảo an toàn những công dụng sau:

✔ Một là tích kiệm buổi tối đa thời gian chờ ban đầu vào khiếp doanh. Thông thường kể từ thời điểm nhà đầu tư chi tiêu cung cấp đủ tài liệu và ký kết hồ sơ thành lập và hoạt động công ty vốn nước ngoài đến khi có đủ mã số thuế và bé dấu để bắt đầu kinh doanh chỉ rơi vào 20 ngày. Tích kiệm thời gian cũng là tích kiệm giá thành bởi tất cả những nhà hàng quán ăn nước quanh đó phí thuê nhà hàng quán ăn tháng lên đến mức 200triệu/01 tháng.

✔ hai là chế độ sư bao gồm kiệm nghiệm tư vấn cung cấp kinh doanh mang lại nhiều người tiêu dùng tương tự đề nghị nắm được thủ tục cần làm, các bước cần tiến hành từ đó tư vấn đầy đủ, chi tiết giúp mang lại kế hoạch kinh doanh được ngay thức thì mạch, không biến thành gián đoạn.

✔ tía là vẻ ngoài sư về tối giản về tối đa các tài liệu, tin tức cần cung cấp cho khách hàng hàng. Hồ nước sơ thành lập và hoạt động công ty vốn nước ngoài đối với khách sản phẩm là cá nhân chỉ đơn giản và dễ dàng là: phiên bản sao công triệu chứng hộ chiếu và sách vở và giấy tờ về trụ sở chính. Những tài liệu khác cửa hàng chúng tôi luôn làm giá linh hoạt để người sử dụng quyết định nhờ quy định sư giải trình mang lại hay cung cấp tài liệu theo yêu thương cầu.

✔ tứ là doanh nghiệp luật Trí Nam có đủ những dịch vụ pháp lý cung cấp người quốc tế nên nhà đầu tư chi tiêu không phải thực hiện dịch vụ của rất nhiều công ty chính sách một lúc.

Còn tương đối nhiều tiện ích khác màluật sưchúng tôi rất vui lòng khi cảm nhận sự ghi nhận, sự hài lòng của người tiêu dùng đã sử dụng dịch vụ pháp lý. Cửa hàng chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực hết mình nhằm hoàn thành quá trình uy tín, nhanh gọn lẹ và chuyên nghiệp.

Dịch vụ pháp luật liên quan đến nhà đầu tư nước kế bên tại Việt Nam

Ngoàidịch vụ ra đời doanh nghiệpvốn nước ngoài, cửa hàng chúng tôi nhận triển khai các dịch vụ pháp luật sau

✔Dịch vụ kế toán công ty lớn trọn gói, kê khai và report thuế, lập báo cáo tài bao gồm doanh nghiệp.

✔Dịch vụ xin cấp thẻ tạm thời trú2 – 3 năm mang đến nhà chi tiêu nước ngoài, fan lao động quốc tế và người thân trong gia đình của họ.

✔Dịch vụ xin cấp giấy phép lao độngvà kê khai thuế thu nhập cá nhân cho fan lao rượu cồn nước ngoài.

✔ thương mại dịch vụ xin bản thảo con mang lại doanh nghiệp:

+ giấy tờ vệ sinh an ninh thực phẩm, Giấy phép bán lẻ rượu cùng thuốc lá mang lại nhà hàng.

+ giấy phép trung trung khu ngoại ngữ, trung tâm hỗ trợ tư vấn du học cho doanh nghiệp vốn nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

+ bản thảo mã số mã vun cho nhà sản xuất hàng hóa.

✔Dịch vụ bảo lãnh độc quyền yêu quý hiệu, tên dịch vụ thương mại và hình ảnh công ty.

✔Dịch vụ phương tiện sư riêng hỗ trợ tư vấn quản trị doanh nghiệp,xây dựng nội quy quy định lao cồn vàsoạn thảo hòa hợp đồngcho doanh nghiệp.

✔ dịch vụ đăng cam kết hộ kinh doanh cá thể

✔ thủ tục thay đổi địa chỉ cửa hàng công ty

✔ Thủ tục đổi khác ngành nghề gớm doanh

✔ thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh

Công ty hiện tượng Trí Namluôn là lựa chọn phù hợp cho nhà đầu tư tại Việt Nam. Thông tin liên hệ xin gởi tới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *