Mẫu Bánh Sinh Nhật Ngựa Unicorn, Kỳ Lân, Ngựa Thiên Thần, Ngựa Bay, Ngựa Sừng

410.000₫","sku":"BU6","variation_description":"","variation_id":10771,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_size-banh-sinh-nhat-tron":"20","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":480000,"display_regular_price":480000,"image":"title":"80","caption":"","url":"https://tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg","alt":"","src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg?fit=510%2C510&ssl=1","srcset":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg?w=800&ssl=1 800w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 400w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg?resize=280%2C280&ssl=1 280w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg?resize=768%2C768&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg?resize=500%2C500&ssl=1 500w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg?fit=800%2C800&ssl=1","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg?fit=100%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg?resize=247%2C296&ssl=1","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":8108,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"480.000₫","sku":"BU6","variation_description":"","variation_id":10772,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_size-banh-sinh-nhat-tron":"22","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":550000,"display_regular_price":550000,"image":"title":"80","caption":"","url":"https://tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg","alt":"","src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg?fit=510%2C510&ssl=1","srcset":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg?w=800&ssl=1 800w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 400w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg?resize=280%2C280&ssl=1 280w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg?resize=768%2C768&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg?resize=500%2C500&ssl=1 500w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg?fit=800%2C800&ssl=1","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg?fit=100%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg?resize=247%2C296&ssl=1","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":8108,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"550.000₫","sku":"BU6","variation_description":"","variation_id":10773,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_size-banh-sinh-nhat-tron":"24","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":620000,"display_regular_price":620000,"image":"title":"80","caption":"","url":"https://tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg","alt":"","src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg?fit=510%2C510&ssl=1","srcset":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg?w=800&ssl=1 800w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 400w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg?resize=280%2C280&ssl=1 280w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg?resize=768%2C768&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg?resize=500%2C500&ssl=1 500w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg?fit=800%2C800&ssl=1","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg?fit=100%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg?resize=247%2C296&ssl=1","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":8108,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"620.000₫","sku":"BU6","variation_description":"","variation_id":10774,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_size-banh-sinh-nhat-tron":"16","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":340000,"display_regular_price":340000,"image":"title":"80","caption":"","url":"https://tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg","alt":"","src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg?fit=510%2C510&ssl=1","srcset":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg?w=800&ssl=1 800w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 400w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg?resize=280%2C280&ssl=1 280w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg?resize=768%2C768&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg?resize=500%2C500&ssl=1 500w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg?fit=800%2C800&ssl=1","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg?fit=100%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2020/08/80-1.jpg?resize=247%2C296&ssl=1","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":8108,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"340.000₫","sku":"BU6","variation_description":"","variation_id":10770,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">Size bánh sinh nhật tròn
Chọn một tùy chọn16 cm18 cm20 cm22 cm24 cm
Xóa

Mọi bé xíu gái đều mong ước mình trở thành công chúa lạc vào xứ sở thần tiên. Ở đó gồm lâu đài, hoàng tử cùng thật nhiều người dân bạn new đặc biệt. Một trong các đó là chú ngựa chiến một sừng unicorn đáng yêu.

Bạn đang xem: Bánh sinh nhật ngựa unicorn


*

*

*

*

*

Bánh sinh nhật trang trí bánh quy ngựa 1 sừng cho bé nhỏ gái ấn tượng ngày sinh nhật dễ thương và đáng yêu
Bánh sinh nhật trang trí bánh quy con ngữa 1 sừng cho bé xíu gái tuyệt hảo ngày sinh nhật đáng yêu và dễ thương
Bánh sinh nhật fondant chiến mã pony đáng yêu và dễ thương với đầy màu sắc đẹp xinh xinh trong My Little Pony cake
Bánh sinh nhật fondant ngựa pony đáng yêu với đầy màu sắc đẹp xinh sắn trong My Little Pony cake
Bánh gato sinh nhật kỳ lân - ngựa 1 sừng Unicorn đẹp mắt với ước vồng che lánh bộ quà tặng kèm theo sinh nhật nhỏ bé
Bánh gato sinh nhật tỳ hưu - chiến mã 1 sừng Unicorn đẹp với ước vồng đậy lánh tặng ngay sinh nhật nhỏ nhắn
Bánh sinh nhật hình chú con ngữa hay còn gọi là Unicorn đầy dễ thương dành tặng cho bé gái 1 tuổi
Bánh sinh nhật hình chú ngựa hay còn được gọi là Unicorn đầy đáng yêu và dễ thương dành tặng ngay cho nhỏ xíu gái 1 tuổi
Bánh gato sinh nhật ngựa thiên thần unicorn với bờm ước vồng rất đẹp nhất khuyến mãi ngay sinh nhật bé nhỏ gái
Bánh gato sinh nhật ngựa chiến thiên thần unicorn với bờm mong vồng đẹp nhất tặng sinh nhật nhỏ xíu gái
Bánh sinh nhật chiến mã kỳ lân thiên thần unicorn 1 sừng với sắc đẹp màu cầu vồng đẹp khuyến mãi sinh nhật bé nhỏ gái
Bánh sinh nhật ngựa kỳ lân thiên thần unicorn 1 sừng với sắc màu ước vồng đẹp tặng sinh nhật nhỏ xíu gái
Bánh sinh nhật color hồng sản xuất hình con ngữa 1 sừng (Kỳ lân – Unicorn) dành khuyến mãi sinh nhật bé nhỏ gái
Bánh sinh nhật màu sắc hồng tạo thành hình chiến mã 1 sừng (Kỳ lân – Unicorn) dành khuyến mãi sinh nhật nhỏ nhắn gái
Bánh sinh nhật ngựa 1 sừng Unicorn, Kỳ lân, ngựa chiến thiên thần đẹp khuyến mãi ngay sinh nhật bé nhỏ gái 3 tuổi
Bánh sinh nhật con ngữa 1 sừng Unicorn, Kỳ lân, ngựa thiên thần đẹp tặng ngay sinh nhật bé bỏng gái 3 tuổi
Nếu phần đông mẫu trên không đúng cùng với yêu ước của bạn.

Xem thêm:

Bạn hãy Click vào đây để xem toàn bộ các mẫu mã bánh của chúng tôi.
Theo tuổi bé giáp
Đắp nổi hình 3DTheo những chủ đề
Cupcake và bánh cưới
Xe Ô đánh - sản phẩm bay- Tàu thuyền
Sự kiện, dịp sệt biệt
Bánh những tầng
Bánh sinh nhật độ tuổi
Bánh sinh nhật bé bỏng gái
Bánh sinh nhật nhỏ nhắn trai
Bánh sinh nhật gia đình
Bánh sinh nhật nữ giới
Bánh sinh nhật nam giới
Bánh hoa sinh nhật
Bánh tông màu
Bánh 18+ độc lạ
Hunnie Cake

Dạy làm cho bánh - nhận đặt Bánh cưới, Bánh sinh nhật, Bánh Handmade 100% theo yêu mong - cung cấp nguyên liệu, chính sách làm bánh

Số TK: 0021001040845 - Chủ TK: Mai Thu Trang - Ngân Hàng: Vietcombank - thủ đô hà nội .

khoavanhocngonngu.edu.vn

--------------------------

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *