BÁNH SINH NHẬT HÌNH SANS CHO BÉ TRAI, BÁNH SINH NHẬT SANS

LƯU Ý: những bánh thực hiện màu đậm như greed color lá cây, màu sắc đỏ,màu xanh biển…, khi ăn uống hoặc kem kết dính tay rất có thể để lại màu từ 1-2 ngày (Tùy nấc độ) hoặc cũng rất có thể hết ngay sau khi rửa tay. Tuy nhiên cục bộ màu shop sử dụng mọi là màu sắc thực phầm có chứng nhận VSATTP cùng là color nhập ngoại an toàn cho mức độ khỏe.


Bạn đang xem: Bánh sinh nhật hình sans

490.000₫","sku":"BVH4","variation_description":"","variation_id":11250,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_size-banh-sinh-nhat-tron":"18","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":340000,"display_regular_price":340000,"image":"title":"Sans","caption":"Sans","url":"https://tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/03/Sans.jpg","alt":"Sans","src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/03/Sans.jpg?fit=510%2C510&ssl=1","srcset":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/03/Sans.jpg?w=800&ssl=1 800w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/03/Sans.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 400w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/03/Sans.jpg?resize=280%2C280&ssl=1 280w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/03/Sans.jpg?resize=768%2C768&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/03/Sans.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/03/Sans.jpg?resize=500%2C500&ssl=1 500w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/03/Sans.jpg?fit=800%2C800&ssl=1","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/03/Sans.jpg?fit=100%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/03/Sans.jpg?resize=247%2C296&ssl=1","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":11246,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"340.000₫","sku":"BVH4","variation_description":"","variation_id":11247,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_size-banh-sinh-nhat-tron":"20","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":390000,"display_regular_price":390000,"image":"title":"Sans","caption":"Sans","url":"https://tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/03/Sans.jpg","alt":"Sans","src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/03/Sans.jpg?fit=510%2C510&ssl=1","srcset":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/03/Sans.jpg?w=800&ssl=1 800w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/03/Sans.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 400w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/03/Sans.jpg?resize=280%2C280&ssl=1 280w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/03/Sans.jpg?resize=768%2C768&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/03/Sans.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/03/Sans.jpg?resize=500%2C500&ssl=1 500w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/03/Sans.jpg?fit=800%2C800&ssl=1","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/03/Sans.jpg?fit=100%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/03/Sans.jpg?resize=247%2C296&ssl=1","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":11246,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"390.000₫","sku":"BVH4","variation_description":"","variation_id":11248,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_size-banh-sinh-nhat-tron":"22","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":440000,"display_regular_price":440000,"image":"title":"Sans","caption":"Sans","url":"https://tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/03/Sans.jpg","alt":"Sans","src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/03/Sans.jpg?fit=510%2C510&ssl=1","srcset":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/03/Sans.jpg?w=800&ssl=1 800w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/03/Sans.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 400w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/03/Sans.jpg?resize=280%2C280&ssl=1 280w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/03/Sans.jpg?resize=768%2C768&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/03/Sans.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/03/Sans.jpg?resize=500%2C500&ssl=1 500w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/03/Sans.jpg?fit=800%2C800&ssl=1","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/03/Sans.jpg?fit=100%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/03/Sans.jpg?resize=247%2C296&ssl=1","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":11246,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"440.000₫","sku":"BVH4","variation_description":"","variation_id":11249,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">Size bánh sinh nhật tròn
Chọn một tùy chọn18 cm20 cm22 cm24 cm

Xem thêm: Cách Tính Giờ Sinh Chuẩn - Cách Xác Định Giờ Sinh Chính Xác

Xóa

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *